Examen tipo 1 (23 preguntas) - sin respuesta (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria de Salut Pública i Comunitària
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 50

Vista previa del texto

PREGUNTES EXAMEN I - SALUT PUBLICA 1- El síndrome de la immunodeficiència adquirida es caracteritza principalment per: a. Deficiència de la immuno-cel·lular b. Manifestar-se per una malformació c. Tots els afectats son homosexuals, addictes a les drogues per via parenteral y/o heterosexuals promiscus d. Totes son certes 2- Durant quant de temps haurà de prendre precaucions una infermera que es punxa amb una agulla procedent d’un pacient infectat amb VIH a. 1mes b. 2mesos c. 6mesos fins 1 any d. 3 mesos 3- Quin d’aquets NO es un esglaó de la cadena epidemiològica a. Agent b. Medi ambient c. Mecanismes de transmissió d. Reservori 4- Que NO pertany al cicle de transmissió: a. Reservori b. Agent patogen transmissió c. Medi ambient d. Transmissió 5- La quantitat d’aigua dolça disponible es: a. 75% b. 3% c. 20% d. 0,75% 6- Que s’entén per desenvolupament sostenible? a. Desenvolupament que tenen els països desenvolupats b. Manifestacions dels problemes ambientals c. Desenvolupament que no compromet els recursos de generacions futures d. Es una formula q s’aplica al desenvolupament ecològic 7- La ecologia humana es a. La branca de la medicina que estudia la rel dels essers humans entre si b. Branca de la biologia q estudia la interrelació dels essers vius amb el medi extern c. Ciència q estudia la rel del home amb altres essers vius d. Ciència q estudia al home i les seves relacions funcionals en el procés d’adaptació al medi ambient 8- Quina d’aquestes afirmacions es INCORRECTA sobre les aigües eutròfiques: a. Son aigües amb excés d’oxigen b. Son aigües riques en nutrients c. La mortalitat dels peixos es elevada d. Son aigües no aptes pel consum humà 9- Els residus tipus III es tracten fora del centre: a. A les plantes incineradores i d’esterilització amb autoclau b. A les plantes incineradores i de neutralització química c. Als abocadors controlats d. A les plantes de reciclatge selectiva 10- Segons el mètode del procés de canvi Prochaska i Diclemente, la etapa de precontemplació es caracteritza per: a. La persona no es conscient del problema b. La persona contempla diferents opcions per modificar les conductes c. La persona es comença a plantejar que te un problema d. La persona inicia el canvi de conducta que suposa el factor de risc 11- Via de contaminació atmosfèrica mes freqüent: a. Respiratòria b. Digestiva c. Dèrmica d. Metabòlica 12- Perquè es produeix la pluja acida? a. Reacció diòxid de sofre amb monòxid de carbó b. Reacció diòxid de sofre amb h2o c. Reacció triòxid de sofre amb h2o Reacció diòxid de nitrogen amb h2o 13- La esquistosomiasis es una malaltia deguda a problemes per contaminació de l’aigua.
Es transmet per: a. Cucs b. Bactèries c. Virus d. Protozous 14- Quin es el principal objectiu del tractament de la faringo-amigdalitis estreptocòccia? a. Evitar el dolor i escurçar la malaltia b. Evitar complicacions c. Escurçar el procés d. Evitar el contagi 15- En quin d’aquets grups de persones estaria indicada la vacuna de la grip¿ a. Mestres b. Majors 60 Anys c. Personal sanitari d. B i C son correctes 16- Les ONG poden ser organitzacions a. Religioses b. Laica c. Política d. Totes son certes 17- En la historia natural de la malaltia quins dels següents son resultats del procés: a. Mort b. Incapacitat c. Cronicitat i curació d. Totes son certes 18- El tractament de la infecció tuberculosa amb PPD negatiu es una acció de: a. Prevenció primària b. Prevenció secundaria c. Prevenció terciària d. Asistencia primària 19- Quin es el mecanisme de transmissió mes freqüent en el refredat comú: a. A través del aire b. Via directa c. A través de les mans d. Cap es correcta 20- La pneumònia primària o secundaria es una de les principal complicacions de: a. Faringitis b. Grip c. Infeccions hospitalàries d. Totes son certes 21- La rinitis es un símptoma característic de: a. Al·lèrgia b. Refredat comú c. Grip d. Faringo-amigdalitis 22- Perquè esta indicada la administració de penicil·lina benzatina en el tractament de la faringo-amigdalitis estreptocòccia: a. Perquè ens assegura la prevenció de complicacions b. Perquè es injectable fàcil d’administració i no dolorós c. Perquè es mes econòmic d. Cap es correcta 23- Que hauria de fer davant d’un cap de tuberculosi pulmonar: a. Realitzar un PPD als convivents i contactes íntims b. Fer una RX als convivents i contactes íntims c. Res d. Esperar 2 mesos I fer un RX ...