Bloc 2 segona part (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Mètodes d'investigació criminològica
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 12/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Exercici: llegir els articles qualitatiu i quantitatiu i emplenar el següent: ARTICLE QUALITATIU DISSENY de la investigació: semiestructurat, obert i es va construint durant la investigació, hi ha proximitat i contacte entre el subjecte i l’objecte d’estudi. RECOLLIDA de dades: - Representativitat/inferència à casos individuals no representatius estadísticament, concretament, 11 entrevistes semiestructurades a tècnics del sistema penitenciari i 25 entrevistes a reclusos i exreclusos. - Instrument d’investigació à entrevistes. - Naturalesa de les dades à soft, subjectius i flexibles. ANÀLISI de les dades: - Objecte d’anàlisi à la inserció laboral dels exreclusos. - Objectiu de l’anàlisi à comprovar si les mesures adoptades des del sistema penitenciari són suficients per garantir la reinserció laboral dels exreclusos. Interpretar els aspectes significatius de la conducta i de les representacions dels reclusos amb els mecanismes de la reinserció laboral. - Ús de tècniques matemàtiques i estadístiques à nul. MOSTRA dels resultats: - Presentació de les dades à taules i figures enfocades en les entrevistes que serveixen per ensenyar la mostra. - Generalitzacions à nul. - Abast dels resultats à especificat. ARTICLE QUANTITATIU DISSENY de la investigació: - Estructurat, mètode deductiu - Ús d’hipòtesis RECOLLIDA de dades: - Representativitat/inferència à estructurat, tancat, anterior a la investigació. - Instrument d’investigació à tres bases de dades resumides en una sola que crea una variable on és possible distingir aquells que tenien feina, aquells que no en tenien i aquells que reincidien. La mostra és sobre 3.225 expresoners. - Naturalesa de les dades à hard, objectives i estandarditzades. ANÀLISI de les dades: - Objecte d’anàlisi à reinserció laboral dels expresoners. - Objectiu de l’anàlisi à comprovar si els exreclusos reincideixen o es reinserten dins el món laboral. - Ús de tècniques matemàtiques i estadístiques à elevat, , concretament bases de dades. MOSTRA dels resultats: - Presentació de les dades à taules com a enfocament relacional - Generalitzacions à models causals. - Abast dels resultats à es busquen generalitzacions. ...