protocol HTTP, que significa, quines funcions té i la estructura (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 11/06/2014
Descargas 2

Descripción

protocol HTTP, que significa, quines funcions té i la estructura

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 6 A la sessió 6 hem après sobre el protocol HTTP, que significa, quines funcions té i la estructura.
HTTP Hyper-Text Text Transfer Protocol , nivell de capa 6 (aplicació).
(aplicació) HTTP és un protocol de transferència mitjançant el qual es transfereix informació entre servidors i clients.
Des del punt de vista de les comunicacions, està suportat sobre els els serveis de connexió TCP / IP. Un n procés servidor escolta en un port de comunicacions TCP (per defecte, defecte el 80), i espera les sol·licituds licituds de connexió dels clients Web. Quan s'estableix la connexió, el protocol TCP s'encarrega de mantenir la comunicació i garantir un intercanvi de dades lliure d'errors.
HTTP es basa en n senzilles operacions de sol·licitud sol· / resposta. Un client estableix una connexió amb un servidor i envia un missatge m amb les dades de la sol·licitud.
·licitud. El servidor respon amb un missatge similar, que conté l'estat de l'operació i el seu possible resultat. Totes les operacions poden adjuntar un objecte o recurs sobre el qual actuen, cada objecte Web (document HTML, fitxer multimèdia o aplicació CGI) és conegut per la seva URL.
URL Hi ha 4 versions de HTTP (v.0.9,v.1.0, v.1.1, v1.2).
v1.2) - A la v.0.9 trobem HTTP sense persistència, que vol dir que cada vegada que vol fer una petició, l’establiment de connexió s’obre i desprès tanca. Creant un rendiment deficient.
- La v.1.0 ja incorpora la persistència, que fa que ja no repeteixis cada vegada el obrir i tancar la connexió. Permet tenir més rendiment i garanteix garanteix l’intercanvi entre S-C S i C-S.
La estructura dels paquets HTTP és: (tant per pregunta com per resposta) La línia inicial, canvia per la pregunta i la resposta i acaba sent així: Pregunta Resposta Codis Status resposta: 1xx – Informació nformació de la transferència 2xx – Successfull (OK) 3xx – Redirecció 4xx – Error client 5xx – Error server Mètodes pregunta: HEAD: demana informació de capçalera GET: demanar informació PUT: pujar informació DELETE: esborrar del servidor algun recurs OPTIONS: preguntar coses del servidor.
...