TEMA 2.1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Microbiologia I
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 26/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Microbiologia I TEMA 2.1: MORFOLOGIA DE LA CÈL·LULA BACTERIANA I ESTRUCTURES EXTERNES A LA PARET MORFOLOGIA I MIDA DELS BACTERIS Els bacteris (procariotes, unicel·lulars i microscòpics) són molt petits. L’avantatge de ser petits es que: tenen un metabolisme més ràpid, una divisió més rapida, són més versàtils metabòlicament (poden sintetitzar més compostos), tenen més superfície i menys volum; i això serà més eficaç per la captació de productes.
Com més petit es el bacteri, més gran es la relació superfície/volum (intercanvi amb l’exterior més eficient).
MORFOLOGIA DELS BACTERIS Hi ha quatre tipus de morfologies diferents: cocs, bacils, espirals i altres.
Microbiologia I *Els bacils són els més comuns; i a vegades els bacteris es veuen distorsionats amb les tincions.
*Bacteris pleomòrfics: canvien de forma segons les condicions ambientals en les que es troben.
- En palissada o lletra xinesa - En rosseta (els que tinguin proseta) - En cadenes - En filaments (bacils en condicions de manca d’aliment es transformen en filaments).
REPLICACIÓ És repliquen del eix perpendicular al eix principal formant una cadena. Es poden separar o no.
CÀPSULA BACTERIANA I POLÍMERS EXTRAMURALS La càpsula bacteriana no és essencial pel creixement dels bacteris. La mateixa capsula pot ser sintetitzada per bacteris diferents (no es una característica especifica).
Esta formada majoritàriament per polisacàrids: monopolisacàrids, heteropolisacàrids (unitats repetides de diferents polisacàrids com sucres i derivats: 2-desoxiaminosucre; N-acetil; àcid urànic; àcids orgànics com pirúvic i Microbiologia I acetic). També conte polipèptids (format per un aminoàcid: glutamic) i glucoproteïnes.
Els polimers extramurals tenim els exopolisacàrids (EPS), formats per: - Càpsula: capa compacte organitzada adherida a la paret i insoluble amb l’aigua (no la podem separar en medi aquós del bacteri). Els bacteris amb càpsula són més virulents (més resistents a antibiòtic i protecció física i font de carboni).
- Llims: material difós, lax, no organitzat, es deforma fàcilment, no adherit a la paret i es renta amb aigua. (es pot separar en medi aquos del bacteri).
Ex: Càries dental.
Microscopic electronic per veure si hi és. Però per veure l’estructura és amb Raigs X.
Tinció negativa: sempre per bacteris amb capsula. La tinció negativa tenyeix el camp i el bacteri no; per tenyir bacteris amb càpsula. És fa amb roig de ruteni.
Ex: tinta xinesa Tots sintetizen dins la cèl·lula i son transportats fora, excepte: - Dextrams: polimers de glucosa (dins celula) + fructosa Levans: polimers de fructosa (dins celula) + glucosa *Sacarosa: glucosa + fructosa CICLODEXTRINES Són polimers de 6, 7, 8 subunitats de glucosa. S’uneixen a altres substàncies i modifiquen les propietats.
Microbiologia I Ex: - Llims importats per la industria: mantenir la textura dels gelats, alginats (estabilitzants), pal·ludants (revestiment d’aliments i substituir midó d’alguns aliments), cel·lulosa (espesant).
- Modificar el sabor del xarop, augmentar la solubilitat d’un medicament, pell artificial, per donar volum al plasma.
- Absorbents selectius del colesterol del ou, mantega.
- Polímer de glucà: extracció de petroli (també la goma de xantà).
CAPES S Recobriment de tota la cèl·lula per subunitats molt ensamblades de proteïnes (unitats repetides de la mateixa). Cada bacteri té la seva capa S (es característic).
No son essencials, no té incidència virulenta (excepcions: alguns bacteris o poden necessitar per infectar).
Les capes S: o Protegeixen de canvis de pH o Es un filtre molecular o Adhesió cel·lular a altres superficies o Determina i manté la forma cel·lular (no són pleomòrfiques) ...