Examen Final Enero 2010 (2010)

Examen Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura Fonamentos de Electronica
Año del apunte 2010
Páginas 5
Fecha de subida 16/09/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA Fonaments d’Electrònica 20 de gener de 2010 Data notes provisionals: 22-gener a les 17h Període d’al·legacions: Abans 26-gener a les 13h Data notes revisades: 27-gener a les 17h Problema 3 Professors: Albert Orpella, Cristóbal Voz.
Donat el circuit de la figura 3:   Informacions addicionals:  Duració de l’examen: 2h30min (8:00 – 10:30)  Lliureu les respostes dels diferents problemes en fulls separats.
Problema 1   R1 Donat el circuit de la figura 1: +  VG2 R2 vg (A) + D 2 k 2 V +  +  vo 3 k 2 k ‐  + VG1 R3 IG Dades: Diode D: V= 0,6 V; Vz = 5V.
(B) Amb els següents components: VG1= 5 V, VG2=10 V, IG=7 mA, R1=1 k, R2=3 k i R3=4 k a) Trobeu i dibuixeu la característica sortida/entrada (vo en funció de vg).
b) Si la tensió d’entrada és un senyal triangular de 10 V d’amplitud, dibuixeu la tensió de sortida indicant aquells valors on el diode D canvia d’estat.
Figura 1 Problema 4 a) Calculeu i dibuixeu el circuit equivalent de Thevenin entre els terminals de sortida A i B b) Suposem que entre A i B connectem una resistència RL de valor 6 k. Quina tensió caurà aleshores a RL? Quina potència dissipa aquesta RL? c) Quina resistència RL s’hauria d’haver connectat entre A i B per a transferir-li la màxima potència? Quin valor tindria aquesta potència màxima? Problema 2   Considereu el circuit de la figura 4: VCC  R C       R1    CL  2 k Donat el circuit de la figura 2: CB vo +  + vg + 1 k Figura 3 9 k vg       RL      R2       RE  vo  _  VCC=15 V R1=600 k R2=300 k RC=5 k RE=150  RL=20 k CB, CL molt grans =100 VBEon=0.7 V VCEsat=0.2 V VT=25 mV Figura 2 L’amplificador operacional es comporta (model equivalent) com una font dependent de tensió controlada per tensió: + vx - vo + vx - vp vo + A·vx vn Dada: A és una constant positiva a) En el circuit de la figura 2 substituïu l’amplificador operacional pel seu model equivalent i torneu a dibuixar el circuit.
b) Trobeu la tensió de sortida en funció de la tensió d’entrada (vg) i de la constant A.
c) Si la constant A=100, trobeu la relació entre la sortida i l’entrada (vo/vg).
Figura 4 a) En el circuit de polarització, calculeu la tensió VCEQ i els corrents IBQ, ICQ i IEQ en el punt de treball del transistor.
b) Dibuixeu el model de petit senyal del transistor i calculeu el valor dels seus paràmetres característics.
c) En el circuit de petit senyal, calculeu el guany de tensió Av=vo/vg del circuit amplificador.
d) Trobeu l’equació de la recta de càrrega, dibuixeu-la i calculeu el marge dinàmic de la tensió de sortida.
...