Economia política. Tema 2. (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Sociología - 1º curso
Asignatura Economia política
Año del apunte 2012
Páginas 3
Fecha de subida 31/10/2014
Descargas 6

Vista previa del texto

ECONOMIA POLÍTICA.
TEMA 2. DEMANDA.
Mercats : Hi distingim Oferta/Demanda/Equilibri.
Suposats simplificadors: - Producte homogeni.
Preu únic.
Funció de demanda  Representació gràfica del pla de demanda. / Quantitat que es demana a diferents preus.
Corba de demanda  Forma recta.
Màrqueting  Coneixement i manipulació de la funció de demanda.
Els desplaçaments de la corba de demanda són causats per la variació de preus dels béns substitutius.
Desplaçaments de la funció de demanda: - Béns substitutius.
Béns complementaris.
Renta.
Expectatives o previsions.
Gustos, modes i preferències.
Número de consumidors i mida del mercat.
Expectatives i previsions.
Si són expectatives que en un futur serà el producte més barat (mouen la funció cap a l’esquerra), en cas contrari, cap a la dreta. Ex. Pujada de l’IVA, rebaixes... Són importants les expectatives quan es distingeix entre curt i llarg termini.
Gustos, modes i preferències.
Per alguna raó, hi ha modes que venen massivament i altres que deixen de vendre’s . La funció de demanda també es mou en funció d’això. No es canvien de forma totalment aleatòria, però si de forma bastant imprevisible Número de consumidors i mida del mercat.
També es pot moure la recta en cas que augmenti el nombre de consumidors. La suma de les demandes individuals es fa per obtenir la funció, de mercat.
Desplaça i inclina la funció de demanda, és a dir, no es desplaça en paral·lel.
Quan es sumen individus s’inclina, i es mou cap a la dreta.
Els canvis de preus no afecten a la funció de demanda. Si puges el preu, baixen les quantitats demandades, però no la funció a que a x preu seguiran comprant y consumidors.
Elasticitat.
Paràmetre que diu quant es modifica una variable quan modifiquem una altra.
Formula: Variació % de la Quantitat / Variació % del Preu. = (9’9-10/10)x100 / (21-20/20)x100 = 1%/5% = -0’2.
L’elasticitat és el preu de la demanda. Varia la quantitat demandada en funció del preu.
Els percentatges són invariables respecte les unitats de mesura. El resultat de Variació % de la Quantitat / Variació % del Preu sempre és negatiu, ja que sempre tenen signe contrari un de l’altre (porques excepcions; béns de luxe, en depèn de quin cas).
Llei de la demanda.
Quan augmenta el preu, baixa la demanda i a l’inrevés.
Podem simplificar les elasticitats posant-les en valor positiu tot i que sempre són negatives.
Valor absolut  El positiu de qualsevol valor.
Elasticitat de a – b.
Variació % de la Quantitat / Variació % del Preu = (900-1100/1100)x100 / (1’10’9/0’9)x100 = -18’1/22% = 0’81.
Elasticitat de b – a (1100-900/900)x100 / (0’9-1’1/1’1)x100 = -22%/18’1% = 1’22.
Depèn del punt de partida surt un valor o un altre. En lloc de tenir en compte el punt de partida, es té en compte un promig.
1 i 1000 són els promitjos en aquest cas.
(900-1100/1000)x100 /(1’1-0’9/1)x100 = -1 Amb el punt mig sempre dóna el mateix, independentment si es de a – b que de b – a.
L’elasticitat té un valor distint en cada part, en cas que sigui una recta tot i que parlem com si fos un valor.
Elasticitat > 1 – Demanda Elàstica (línia més plana).
Elasticitat < 1 – Demanda Rígida (línia més vertical).
Si la demanda és rígida i puges el preu, augmenten els ingressos; en canvi si fos rígida no augmentarien, sinó que baixarien. La reducció de preus actuaria de forma contraria.
Elasticitat – preu.
- Rígida / Inelàstica.
Elàstica.
Exemple de demanda rígida : El tabac. – no té béns substitutius.
És més rígida en la mesura que té menys proporció de la renta destinada al producte.
Curt / Llarg termini no és el mateix.
Si baixa el preu d’un bé substitutiu, comprarem més d’aquell bé, fent caure la demanda del altre producte.
Baixa la demanda de la mantequilla, quan disminueix el preu de la margarina.
Elasticitat creuada.
Variació % de la Quantitat / Variació % del Preu. (d’un altre bé).
Negativa = Béns substitutius.
Positiva = Béns complementaris.
Si la meva renta ha augmentat i la quantitat demandada no, la elasticitat és zero.
La renta (y).
Ey > 0 = Normal.
Ey < 0 = Inferior.
Si augmenta la meva renta, la quantitat demandada serà superior.
...