Tema 6: Introducció al metabolisme (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Tema 6: Introducció al metabolisme El METABOLISME és tot el conjunt de reaccions que permeten a les cèl·lules: - Obtenir energia - Obtenir poder reductor - Sintetitzar les macromolècules biològiques així com els seus precursors Tot i que el nombre de reactants i reaccions englobades en el metabolisme és molt elevat, hi ha una sèrie de motius que es troben de forma repetida: - L’ATP com a moneda d’intercanvi d’energia La utilització en les reaccions d’un reduït nombre d’intermediaris activats (uns 100, trobats en tots els organismes vius) Les reaccions metabòliques poden agrupar-se en un reduït nombre de tipus/mecanismes de reacció Les rutes metabòliques utilitzen estratègies de regulació similars Els organismes vius necessiten l’energia que extreuen de l’entorn per: - Desenvolupar treball mecànic - Transport actiu de molècules i ions - Síntesis de biomolècules a partir de precursors senzills Els organismes fotosintètics transformen energia lumínica en química.
Els organismes quimiotròfics obtenen energia química a partir de l’oxidació dels productes de la “ingesta” i que directa o indirectament procedeixen dels organismes fotosintètics.
Les rutes metabòliques permeten passar d’un producte inicial a un producte final mitjançant una sèrie de reaccions acoplades.
El metabolisme pot dividir-se en dos grups de reaccions: - CATABOLISME: conjunt de reaccions que permeten obtenir energia metabòlica.
Generalment els reactants s’oxiden.
- ANABOLISME: conjunt de reaccions que necessiten energia. Generalment els reactants es redueixen.
Hi ha algunes rutes metabòliques que depenent de les condicions de la cèl·lula poden participar bé en el catabolisme o bé en l’anabolisme i per això s’anomenen rutes amfibòliques.
1 Una reacció termodinàmicament no favorable pot ser portada a terme acoplant-li una reacció favorable, ja que l’energia lliure d’una sèrie de reaccions acoplades és igual a la suma de les enrgies lliures de cada una de les reaccions individuals.
Per tant, perquè una ruta metabòlica sigui possible termodinàmicament ha de complir dos criteris: - Les reaccions individuals han de ser específiques - Les reaccions han d’estar acoblades de manera que considerada en el seu conjunt la seqüència de reaccions sigui termodinàmicament favorable.
L’ATP és la molècula que funciona com a moneda d’energia en la cèl·lula: El cicle ATP-ADP és fonamental en l’intercanvi energètic en els organismes.
Altres grups fosfat tenen un poder de transferència més elevat que el del ATP i són emprats per fosforilar l’ADP a ATP.
2 Font d’ATP durant l’exercici físic: L’oxidació del fuels és una bona font d’energia: Transportadors d’electrons i de grups activats: 3 Tipus de reaccions que trobem en el metabolisme: Mecanismes generals de control del metabolisme: - Regulació de la quantitat dels enzims mitjançant la regulació de l’expressió gènica: control síntesi i degradació del mRNA (síntesi i degradació de la proteïna) - Regulació de l’activitat dels enzims mitjançant la regulació alostèrica reversible o modificació covalent reversible - Control de l’accessibilitat als substrats (per exemple: compartimentalització) 4 ...