TEMA 3. RESUM Lectura Picard (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Polítiques de comunicació
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 19/04/2016
Descargas 188
Subido por

Vista previa del texto

ECONOMIC APPROACHES TO MEDIA POLICY Robert G. Picard APROPAMENT ECONÒMIC A LA POLÍTICA DE MITJANS – TEMA 3 Apropament econòmic per resoldre dubtes com: − − − − − Quin serà l’efecte d’un creixement del número de cadenes d’emissió en el funcionament de les cadenes existents? Quins nivells de subsidi seran necessaris per proveir banda ample universal a les àrees rurals? La convergència de les empreses de mitjans produirà concentració i aquesta serà perjudicial per al consumidor? Com pot el creixement de la producció domèstica de pel·lícules ser promocionada? Com poden ser proveïts els serveis de mitjans a les persones que parlem llengües minoritàries? Tenir en compte l’economia és important a l’hora d’establir polítiques que regulin les condicions diverses dels mitjans.
Tres tradicions d’estudi majoritàries: 1. Teòrica. Se centra en eleccions, decisions i factors econòmics que afecten els productors i consumidors de béns de comunicació i serveis i busca explicar les forces que limiten i obliguen accions dels mitjans i els sistemes de comunicació.
2. Aplicada. Examina les estructures dels mitjans i de la indústria de la comunicació i mercat amb l’èmfasi posat en l’enteniment de les tendències i els canvis.
3. Crítica. Treball dels economistes polítics que estudien la cultura. Se centra en aspectes de poder econòmic i de mitjans, els efectes culturals, la naturalesa del treball i les relacions laborals, i com la societat es veu afectada pel canvi de l’economia industrial a la informació.
La comprensió de l’economia és essencial per prendre decisions polítiques en l’àmbit de la comunicació. La primera en aplicar aquesta teoria ha estat l’Ofcom, l’Oficina de Comunicació del Regne Unit.
Les activitats públiques pel que fa als mitjans responen a un efecte de producció econòmica. Alhora, els aspectes socials que incumbeixen als mitjans són complexes perquè inclouen la recerca de múltiples objectius que sovint poden ser conflictius. Tot plegat desencadena en una sèrie de dificultats que afecten el tipus de servei que s’ofereix.
L’opció de liberalitzar polítiques i regulacions es basa en l’argument que aquests serveis d’emissió tendeixen a ser orientats al consum privat, abans que al consum públic. Així, la producció de benestar social és vista com un aspecte alineat amb una visió de mercat i de benefici econòmic.
ECONOMIC APPROACHES TO MEDIA POLICY Robert G. Picard POLÍTICA DE COMPETÈNCIA I PROPIETAT La política de competència es basa en arguments econòmic tant pel que fa a la teoria com a la pràctica. Els sistemes de comunicació i mitjans són percebuts com un altre sector industrial.
Existeixen diversos mètodes per calcular el nivell de concentració del mercat audiovisual per tal que les autoritats actuïn en cas que sigui necessari.
La política econòmica no ha estat efectiva a l’hora de limitar el creixement orgànic de grans empreses de mitjans.
RAONS ECONÒMIQUES PER D’EMPRESES DE MITJANS LA CONSOLIDACIÓ I CONCENTRACIÓ L’inefectivitat de la llei de competències ha fet que els factors econòmics i les estratègies empresarials hagin creat tendències envers la consolidació i la concentració. En el cas dels mitjans tradicionals aquest aspecte és molt clar, però no tant en l’Internet, que la seva creació i desenvolupament suposa la inversió d’una quantitat de diners molt elevada (nomes apta per grans empreses).
Es necessiten grans inversions per fer produccions. La realitat, per tant, és que es tendeix a la concentració i consolidació per satisfer les demandes d’un públic de masses.
CONFLICTES DE CONTROL DE PROPIETAT AMB ALTRES POLÍTIQUES Sincronitzar les polítiques de totes les àrees es una tasca quasi bé impossible perquè els objectius són incompatibles. Diferents conjunts de polítiques: 1. Aspectes de l’economia domèstica que es persegueixen a partir del desenvolupament industrial. Desenvolupar companyies que contribueixin a l’economia i ocupació nacional (també el cas de les empreses de comunicació).
2. Crear nivells de joc en el mercat dels mitjans i les comunicacions.
3. Objectius perseguits a través de polítiques culturals i específiques de mitjans.
Busquen promoure l’estructura de mitjans i els comportaments que condueixin al benefici social.
POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Creació de clústers de mitjans per promoure la producció de contingut audiovisual i aconseguir benefici econòmic. Aquesta iniciativa ha estat exitosa.
POLÍTICA CULTURAL I ESPECÍFICA DE MITJANS Estructura dels mitjans de difusió L’aparença de la ràdio i la TV confronten els responsables polítics respecte tres preguntes econòmiques: − A qui pertany la via aèria? La resposta que pertanyia al públic és bastant acceptada pels responsables polítics.
ECONOMIC APPROACHES TO MEDIA POLICY Robert G. Picard − − Qui ha de fer servir l’espectre radioelèctric? Europa es decanta per iniciatives governamentals mentre que a EUA aposten per l’aspecte comercial (per això han creat polítiques d’emissores locals) Com ha de ser subvencionada la radiodifusió? Pluralisme El pluralisme existeix perquè tothom pugui veure reflectida la seva condició en termes informatius i pugui expressar opinions al respecte. Aquest aspecte depèn, però, de la dependència econòmica del mitjà.
S’intenta augmentar el pluralisme mitjançant l’augment de mitjans, però tenint en compte que no es pot perdre qualitat.
Subsidi El mercat no ha estat capaç de proporcionar recursos suficients per sostenir diferents empreses o contingut concret. Per això, alguns països intenten subvencionar la producció pròpia per tal d’incentivar-la a través d’augmentar tasques en alguns camps.
Polítiques de distribució Els productors amb accés a la distribució tenen avantatges significatius quant a accés de les audiències al contingut, respecte de la resta.
Molts responsables polítics pensen en els subsidis per incentivar els mecanismes d’augment de la distribució.
CONCLUSIONS L’aproximació econòmica en l’estudi de mitjans busca la manera de maximitzar els beneficis i ajuda a conèixer l’impacte que té en el benestar social.
La globalització reclama l’establiment de polítiques internacionals.
Els responsables polítics posen l’èmfasi en la inversió privada i en l’elecció del consumidor ja que la subvenció pública és limitada i limita també, la possibilitat d’ajudar en aspectes de salut, educació o benestar social.
...