5. Biotipologies i factors moduladors. (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Avaluació instrumental en fisioteràpia de l'aparell locomotor.
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 16/01/2015
Descargas 30

Vista previa del texto

Biotipologies i factors moduladors.
1. Biotipologia.
És la forma de ser de les persones. Totes tenen unes característiques personals.
- Trets: característiques que descriuen a la persona, un mode relativament estable de comportar-se en una gran varietat de situacions. Ej. Agressivitat, la sociabilitat...
Tipus: conjunt estructurat de trets. Defineixen més en detall a la persona.
1.1. Teoria del tipus.
Hi ha una sèrie de tipologies que manifesten la conducta de la persona en funció de elements físics i psicològics.
Elements psicofisiològics que determinen les diferents tipologies: - - - Antecedents (Hipocrates): definia a persones considerades com foc, aire, terra, aigua, eren de un tipus o un altre de persona. Les persones tenien carcteritiques físiques i psicològiques que es relacionaven amb les malalties.
Tipologia de Kretschmer (1921): definia que la tipologia física de la persona definia molt la tipologia psicològica, forma de ser.
o Leptosòmic/astènic: prim, poc muscular, espatlles estretes, manso ossades i fines, poc perímetre toràcic, tendència a temperament esquizoide.
 Ectomorf: alt, prim, fràgil, cervell gran.
 Cerebrotónico: inhibit, temorós, conscient de si mateix.
o Pícnic: predomini de mides transversal i circulars, talles baixes, temperament ciclotímic, mans curtes i amples, propens a l’obesitat.
 Endomorfo: suau, arrodonit  Viscerotonico: amant de la comoditat, sociable, estable.
o Atlètic/viscós: cintura escapular ampla, musculós, temperament tenaç, humor entre explosiu i flematic, pelvis estreta.
 Mesomorf: fort, rectangular, dur, musculós.
 Somatotonic: assertiu, actiu, directe, dominant.
Tipologia de Sheldon: la tipologia física de la persona definia molt la forma de ser i a més a més la forma d’actuar.
2. Factors moduladors.
- - Extrínsecs: o Sòl: pujades, gel...
o Calçat: taló, materia, amortiguació, per calçat i tamany.
o Altres: vestit, professió, tòxics...
Intrínsecs: o Pes: obesitat, embaraç, subalimentats o Talla: diferent longitud de EEII o Edat, biotipologia, genere, raça, fatiga...
- - - Patològics: patologies associades i actuals.
o Alteracions transitòries o permanents o Alteracions locals o general o Origen: traumàtic, infecciós, tumoral, neurològic...
Psicològics: o Personalitat: diferencies entre edats (infancia/adolesencia/adult) o Emocions Fisiològics: antropometria (ex.dismetries), preparació física...
3. Resum.
Tenim un pacient que ve a la consulta i li fem una exploració clínica, normalment ve a traves de un diagnòstic mèdic. A partir d’aquí podem ser capaços de veure la valoració, activitat i participació. Ens pot donar amb un CIF.
A partir d’aquí anirem a fer el rom-p, el diagnòstic en fisioteràpia. Tot això ho podem fer també amb la monitorització (filmant amb una càmera, aparells mèdics).
Ja tenim molta informació per dur a terme el tractament. aquest s’ha d’anar monitoritzant per poder veure l’evolució del pacient.
I tot això en funció de la biotipologia del pacient.
...