Tema 10 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Zoologia
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 02/11/2014
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

10. BILATERIA (III) – MOL·LUSCS PHYLUM MOLLUSCA 1. MODEL CORPORAL CARACTERÍSTIQUES GENERALS - Quitons, cargols, llimacs, ostres, musclos, cloïsses, pops, calamars, ullals de mar, etc.
Eumetazous  Bilaterals  Protòstoms  Espiralia  Lophotrochozous No segmentats Marins, d’aigua dolça i terrestres Unes 95.000 espècies actuals Mantell, ctenidis i ràdula Tub digestiu complet i ben regionalitzat Celoma limitat a petits espais al voltant dels nefridis, cor i part de l’intestí La cavitat principal és un hemocele (sistema circulatori obert) Metanefridis grans i complexes Diferents estratègies de vida i alimentació Dioics o hermafrodites. Amb larva trocòfora i, usualment, amb larva velígera.
En el model corporal d’un mol·lusc generalitzat, trobem el cap que comprèn la boca i la ràdula, i un peu ventral muscularitzat.
La ràdula és un òrgan raspador que presenta una filera de dents raspinoses.
El mantell té una cavitat – cavitat pal·lial o cavitat del mantell. En aquest cavitat hi poden desembocar el tub digestiu, els nefridis (òrgans excretors), l’aparell reproductor, epiteli sensorial i brànquies.
El mantell és una doble capa d’epiteli. Aquesta doble capa gruixuda d’epidermis fabrica espícules (petites plaques) o fabrica una closca compacta – la closca no sempre és sòlida.
Aquesta closca té diverses morfologies.
Les brànquies es caracteritzen per estar formades per uns filaments branquials ciliats.
Una modalitat de brànquia s’anomena ctenidi.
El tub digestiu és complet i ben regionalitzat El celoma està format per petits espais celomàtics que es troben al voltant d’alguns òrgans, per exemple els nefridis, el cor i part de l’intestí.
La cavitat principal és l’hemocele – és un sistema circulatori obert.
El cor presenta vàries cavitats. Sempre presenta un ventricle però poden haver 1 o més parells d’aurícules.
Presenta metanefridis grans i complexes Quant a la reproducció, són dioics o hermafrodites Una situació freqüent és que hi hagi dos tipus de larves durant el desenvolupament – larva trocòfora i usualment larva velígera (alguns tenen desenvolupament directe).
La seqüència tradicional és ou – larva trocòfora – larva velígera– adult.
2. CARÀCTERS DERIVATS ÚNICS MOL·LUSCS – Sinapomorfies (per tots) - Espícules calcàries o conquilla Mantell Ràdula Peu muscular 3. CARACTERÍSTIQUES DELS PRINCIPALS LLINATGES EVOLUTIUS Tenim la següent classificació, sent el primer polifilètic i la resta monofilètics: “APLACOPHORA” No és monofilètic. Dins seu trobem dos grups (cada un dels dos grups és monofilètic): Chaetodermomorpha i Neomeniomorpha Característiques que englobarien els dos grups: - No tenen conquilla – tenen espícules calcàries sueltes Cos vermiforme Peu reduït CHAETODERMOMORPHA O CAUDOFOVEATA - Escates imbricades (superposades) Sense peu NEOMENIOMORPHA O SOLENOGASTRES - Solc pedi ventral format pels marges del mantell Sense ctenidis o sense ctenidis típics Exemple: Epimenia Exemple: Chaetoderma intermedium Tota la resta de grups presenten una conquilla sòlida.
POLYPLACOPHORA - Brànquies múltiples Closca única amb 7 o 8 plaques MONOPLACOPHORA – tots els grups des d’aquest tenen closca univalva o derivada d’ella.
- Les estructures estan repetides – n parells de ctenidis, nefridis, músculs retractors del peu, gònades i aurícules cardíaques Exemple: Neopilina Els següents grups els podem agrupar en grup 1: Gastropoda i Cephalopoda i grup 2 Bivalvia i Schaphopora.
Sobre el 1r grup: - Vísceres concentrades dorsalment Cap ben aparent i ben demarcat Cavitat del mantell restringida a la regió anal GASTROPODA – Sinapomorfies - Torsió i les seves associacions anatòmiques – rotació de la massa visceral, el mantell i la closca fins a 180º respecte l’eix cap-peu (anterior-posterior). No es correspon amb l’espiralització de la closca. Sentit antihorari.
Grups: - - Prosobranchia – cargols terrestres o aquàtics. Closca espiralada generalment.
o Prosobranchia primitius – nacre a la closca. Rotació total (180º).
o Prosobranchia moderns – sense nacre. Pèrdua d’alguna estructura.
Opistobranchia – detorsió variable (posició primitiva). Bosses marines (sense closca). Aplysia, Dendmdons, Flabellina Pulmonata – detorsió variable. Cargols terrestres o d’aigua dolça (o baboses).
Cavitat pal·lial: l’usen com a pulmó. Generalment closca espiralada. Major concentració dels òrgans interns en una massa (monticle) visceral.
CEPHALOPODA – Sinapomorfies - Peu modificat en braços/tentacles prènsils i sifó Sistema circulatori tancat (en gran part) Closca separada amb cambres Sifúncul – conducte tissular format per teixits de l’animal que permet canviar la concentració de gas a l’interior de les cambres Bec de lloro Sobre el 2n grup: - Reducció del cap Descentralització del SN Expansió de la cavitat del mantell Peu en forma més espatulada BIVALVIA – Sinapomorfies - Closca bivalva i el mantell i ctenidis associats i modificats Pèrdua de ràdula (són filtradors) Exemples: Anodonta sp, Mytulus sp, Solen sp SCHAPHOPORA – Sinapomorfies - Oberta pels dos extremes Pèrdua de ctenidis Captacles – tentacles filiformes que serveixen com a òrgans tàctils i adhesius ...