Esquema tema 5 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Humanidades - 3º curso
Asignatura Modern & Contemporary history of Latin America
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 12/12/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

5. MARTIRIS, SANTEDAT I VIOLÈNCIA EN ELS DISCURSOS COLONIALS (SEGLE XVII I XVIII)        Flores Sanctorum, o Vides dels Sants  Hagiografia: exemples de vides virtuoses (Concili de Constança) útils per educar als fidels  Traducció a les llengües vernacles època medieval: gran difusió La ‘’fabricació’’ dels sants 1234: Gregori IX  Decrets: pontificat únicament podia elevar una persona virtuosa la culte públic Inicis Amèrica espanyola  sacerdots religiosos líders en la conversió de natius al Cristianisme  espanyolització + urbanització: apareixen altres tipus de persones santes Sants canonitzats vs beats: malentesos, interessos socials, polítics i econòmics.
S. XVI: Concili de Trent  noves restriccions culte dels sants: regular elements de la pietat popular 1588: Sixt V  la ‘Sagrada Consagració de Ritus’  centralització i burocratització del procés Tomàs d’Aquino, 3 tipus de fets miraculosos (més enllà de les lleis de la naturalesa) 1. Fet que en condicions normals (naturals) no podria passar (predicar en diversos llocs alhora) 2. Sobrenaturals també per a l’ésser viu en el que es porta a terme (resurrecció) 3. Miraculosos per si mateixos (curacions)  Nivells de santedat: a) Servent de Déu b) Venerable c) Beatus  Urba VIII (1623-45): més restriccions  causa: prohibició venerar candidats com a sants  La política de santedat a Perú al segle XVII Restringir la religiositat ‘’popular’’ a) Dominicans: Rosa de Lima, Juan Macías, Vicente Bernedo i Martín de Porras b) Franciscans: Francisco de Solano c) Augustins: Juan de Maldonado d) Mercedaris (els primers en arribar a Perú): Gonzalo Díaz de Amarante   Primera meitat s. XVII  dos jesuïtes: Juan Sebastián de la Parra i Diego Martínez Segona meitat s. XVII i XVIII  tres criolls nascuts a Lima: Juan de Alloza, Francisco del Castillo i Alonso Messía Bedoya  El culte a relíquies  Primeres relíquies sorgeixen quan basíliques i catacumbes cristianes son sacsejades al s. VII i les restes dels màrtirs es re-ubiquen a l’interior de les esglésies romanes  comencen a traficar amb les relíquies: es converteixen en objectes sagrats que eleven prestigi i poder comunitats cristianes  Possessió objectes de devoció és comú en la historia de la humanitat  Illes Mariannes (oceà Pacífic) guardaven els cranis perquè pensaven que allà residia l’ànima dels difunts.
 Jesuïtes: ‘’Mentalitat martiri’’  martiri = culminació de l’experiència missionera a perifèries com les Illes Mariannes   Barroc de les Indies: relíquies = amulets màgics  el culte a les relíquies: pietat i religiositat popular Economia del miracle: circulació de les relíquies com a bens de consum visuals  Maria, protectora i mediadora - Fou la MEDIADORA universal entre Déu i l’home, evitant càstigs divins - Influències MISTICISME de Santa Teresa de Avila en la literatura de les dones enclaustrades - El costosos DOTS, les PRESSIONS FAMILIARS i les RESTRICCIONS RACIALS dels convents  grans dificultats d’accés als convents per aquelles amb sensibilitat espiritual.
- La dona santa: ascetisme rigorós, experiències místiques i eficàcia en intervenir a favor dels fidels com a mediadora entre la Verge Maria i ells.
...