4. Com abordar la creació d'un producte periodístic multimèdia interactiu (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Gèneres i Formats Audiovisuals Multimèdia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 49
Subido por

Vista previa del texto

G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A 4. COM ABORDAR LA CREACIÓ D’UN PRODUCTE PERIODÍSITC MULTIMÈDIA INTERCTIU ABANS D’ABORDAR UN PROJECTE ESCOLLIR TEMA 1. Definir continguts: tenir una idea clara del que colem explicar, tot i abans de documentar-se.
Cal saber-ho per saber com t’has de documentar, tot i que després pugui canviar o, fins i tot, l’hagis d’abandonar.
2. Definir el públic objectiu: Saber amb certa precisió qui serà el destinatari de la proposta informativa.
3. Àmbit de distribució: Internet és global, però s’ha de definir un possible escenari de distribució (geogràfic, per interessos, per actualitat,..) 4. Mitjans tecnològics i perfils professionals: Saber amb claredat què necessitarem (hardware, software, maquinari, etc) i amb qui haurem de formar equip per fer-ho (recursos humans).
Cada projecte té diferents respostes a aquestes preguntes.
COM ÉS LA NARRACIÓ? Cada producte demana els seus mitjans específics, de la mateixa manera que ens expressem en diferents gèneres, formats i llenguatges. El més important és ser conscient que el multimèdia storytelling o relat multimèdia interactiu significa la construcció d’un relat no lineal i multidimensional.
NARRACIÓ LINEAL: Nus Plantejament Desenllaç NARRACIÓ NO LINEAL: SUPORT DIGITAL (Ordinador, tblet, Smartphone, Tv...) GRAFISME (Estàtic, 2d, 3D, AnimàticaI nteractiu) TEXT (Normal, destacat, hipervincl es) USUARI/ IMATGE (estàtica, galeries, vídeos) PÚBLIC DESTINATARI ÀUDIO (Directe, paraula, música) No hem de pensar en les parts del relat d’una manera jeràrquica sinó en funció de cadascuna d’elles, però sempre sota un fil conductor del relat periodístic.
1 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A TRES MODALITATS DE RELAT/NARRATOVA MULTIMÈDIA  Multiplataforma: Consisteix a explicar la mateixa història però en diferents suports. Per cada suport cal adaptar els continguts, presentació i llenguatge i la història s’ha d’entendre completa en cadascun dels formats. (Xarxes socials, imprès, Ràdio, TV, mòbil,..)  Crossmedia: La història que expliquem és única, però la presentem dividida en fragments.
Cada fragment s’ofereix en un suport diferent. Tot i així tots els fragments tenen com a referent un mateix eix temàtic. Parteix d’un mateix fil narratiu.
 Transmedia: Consistex a explicar diferents històries, totes elles incloses en un mateix univers narratiu. Cada història té sentit en sí mateixa i el format utulitzatt és multimèdia interactiu en totes les seves variants. És un nou format que respon plenament als principis de la hipertextualitat, multimedialitat i interactivitat.
EL PROJECTE PER ON COMENÇAR        Triar tema: Què volem explicar.
Definir els mitjans tecnològics: Amb què ho volem explicar.
Documentació prèvia: Lectures, material gràfic, dades, testimonis, entrevistes preliminars, per saber si el tema pot tirar endavant.
Pluja d’idees: Analitzar possibles continguts i triar els que podrien ser els components del relat.
Títol: Serveix per centrar el tema i pot canviar al llarg de la producció.
Sinopsi: Resum del contingut previst (previ al guió multimèdia.
DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL EN EQUIP        Identificar el focus del relat: Decidir quina serà la idea-força que farà atractiu el projecte. El títol ha de respondre a aquesta idea.
Definir la línia del relat: El fil conductor que lligarà tot el projecte i el punt de vista narratiu.
Triar formats i suports a utilitzar: Text, Audio, vídeo, programació...
Buscar possibles forats: Què pot faltar o fallar segons el plantejament inicial que hem fet.
Sinopsi, Storygoal: Resum del contingut previst (Si cal, rectificació).
Pre-producció: Llistes de contactes, documentació, emplaçaments, recursos tecnològics, perfils professionals.
Assignar rols als membres de l’equip: Qui farà què.
2 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A FASES DE LA PRODUCCIÓ 1.
2.
3.
4.
Pre-producció.
Guió Producció material periodístic (Documentació, entrevistes, etc) Mapa navegació: definir l’estructura multimèdia, les possibilitats que tindr{ l’usuari i la usabilitat. Indica com et desplaçar{s pel web, com i quan faras ús d’audio, vídeo, mapes,...
5. Guió tècnic: combina el guió del relat amb el mapa de navegació (per treball de programació infor`patica) 6. Storyboard: no entès com a clàssic cinematogràfic, és una estructura gràfica que et permet preveure (i fixar indicacions/ anotacions) sobre les possibles rutes que l’usuari podria triar per navegar pel projecte (per treball de programació informàtic).
7. Disseny: Web, Blogger, aspectes generals de presentació del producte (logo, etc) grafismes, tipografies, colors, crèdits, entre d’altres. Muntatge.
8. Testejar el producte i aplicar correccions.
9. Publicació 10. Promoció: S’hauria de fer durant tot el projecte.
EL GUIÓ MULTIMÈDIA És un document escrit i visual que conté una descripció detallada de totes i cadascuna de les escenes i/o apartats del projecte. És el mapa que hem de fer per completar el projecte.
És un element clau perquè:      D’aquí parteix tota la producció, És l’eina principal per la direcció tècnica.
És la guia per als desenvolupadors informàtics.
És el que ens permetrà fer un pressupost.
És el que ens permetrà fer un calendari de producció.
És la guia de les pautes i interaccions possibles entre els continguts (text, àudio i vídeo) i l’usuari del projecte (disseny de la interacció / programació / usabilitat).
El guió ha de ser clar, directe i amb totes les funcions ben definides, ja que s’ha de compartir amb perfils diferents dins de l’equip: redactors, programadors, dissenyadors tècnics,...
Ens permetrà: o o o o Organitzar el treball.
Desenvolupar i documentar una idea.
Preveure les dificultats que s’hi puguin presentar en l’elaboració del projecte periodístic multimèdia interactiu (text + so + imatge estàtica i/o en moviment + hipertext + hipermèdia + previsió d’un cert control de l’usuari sobre la presentació i visualització de continguts).
Elaborar un pressupost.
3 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A PRINCIPIS GENERALS DEL GUIÓ Per elaborar el guió, cal tenir present que el document ha de reunir les següents característiques: ORGANITZACIÓ: Procura ordenar aspectes tan diferents com les necessitats materials, tecnològiques, de material audiovisual, narració, etc.
INTEGRACIÓ: Perquè reuneix en un document les bases del producte que pot tenir diferents formats i/o suports.
NARRACIÓ: Explica el que va succeint.
RITME: Marca el tempo adequat de la narració. Cadascun dels elements visuals, sonors i textuals han de contenir només la informació precisa i res més. Si donem massa informació es perd l’objectiu o idea central de la narració.
4 FASES DE LA CREACIÓ DEL GUIÓ 1. IDEA – resum: de fàcil i ràpida comprensió. Dos o tres línies de text. Per exemple: denunciar la violència contra les dones en detriment de les condicions de treball,..
2. SINOPSI (STORYGOAL ), - argument: és el desenvolupament més ampli de la idea inicial, com la idea general del producte. Conté un inici, enunciar el desenvolupament i preveure un desenllaç.
Per tant, aquí es decideix quin serà el principi, com es desenvoluparà tot el producte informatiu i com acabarà. També és recomanable fixar un títol.
3. PRESENTACIÓ: Es descriu amb més detall les característiques del projecte i la manera com l’usuari podr{ interaccionar amb l’aplicació.
4. GUIÓ:  Mapa de navegació: Es tracta d’una estructura gr{fica que et permet preveure i fixar indicacions i/o anotacions per als programadors sobre com pot navegar l’usuari pel projecte (organigrama).
 Guió general: En format de columnes (2-6) on es descriu el detall de la producció pel que fa al text, audio i vídeo:  Text (veu en off, declaracions,..), So ambient, música, imatge estàtica, galeria fotogràfica, imatge sintètica, imatge en moviment.
 Guió tècnic: combina el relat general amb el mapa de navegació.
4 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A  Storyboard: Eina visual que combina el mapa de navegació i el guió general (Vinyetes) ORDRE DINS EL CAOS 1. Preproducció 2. Documentació 3. Guió preliminar 4. Recollida de dades i material 5. Guió definitiu 6. Muntatge de la producció 7. Promoció del producte Per dur a terme el projecte, és recomanable que algú tingui la responsabilitat de coordinar tots els procediments i que tingui una visió global del producte final. També cal fer ús d’instruments de coordinació com ara: calendari o cronograma de producció Planning de treball, espais de treballs compartits,...
5 ...