tema 7 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura Comportament del consumidor
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Tema 07: Les subcultures i les cultures 7.1.Ingrés i classe social Quan pensem en la classe social d'una persona s'ha de tenir en compte la ocupació i l'ingrés.
Estem en un sistema en el que al consumidor se'l defineix bàsicament per el que fa per a guanyar-se la vida. Prestigi de la ocupació.
L'ingrés és important perquè la gent necessita diners per obtenir els béns i serveis que necessita per a expressar els seus gustos.
• Com influeix la classe social en les decisions de compra? Els consumidores perceben que diferents productes i botigues són apropiats per a determinades classes socials.
Una cultura del gust distingeix a les persones en termes de les seves preferències estètiques i intel·lectuals.
• Classe alta – museus, teatre, programes de notícies • Classe mitja – campament, pesca, música country Màrqueting dirigit a rics Molts mercadòlegs busquen dirigir-se als mercats adinerats i selectes.
Però és un error col·locar a tots els individus que tenen un ingrés elevat en un mateix segment de mercat.
Moltes persones adinerades no es consideren riques.
Tres grups de consumidores en quan a les seves actituds cap al luxe.
• El luxe és funcionals → productos duraderos, investigaciones antes de comprar, decisiones logicas en lugar de emocionales • El luxe és una recompensa → utilizan bienes lujosos para demostrar que han tenido éxito • El luxe és indulgència → ser fastuoso, cuantas más cosas tenga mejor 7.2. Subcultures ètniques, racial i religioses Els integrant de les subcultures comparteixen creences i experiències comunes que els distingeixen de la resta.
Les microcultures es formen al voltant d'una forta identificació compartida amb una activitat o forma de ser.
Una subcultura ètnica és un grup de consumidors que es perpetua a si mateix i que es manté unit a través de vincles culturals o genètics comuns i que tant els seus membres com altres persones el reconeixen com una categoria distingible.
Les subcultures religioses poden exercir una gran influència sobre algunes variables dels consumidors com la personalitat, les actituds, els valors, etc.
7.3. Subcultures per edats Un mercadòleg necessita comunicar-se amb els membres d'un grup d'edat en el seu propi llenguatge.
«La meva generació». Consisteix en individus d'edats similars que han viscut experiències semblants.
(NO ENTRA A L'EXAMEN) • Els tweens són nens de 8 a 14 anys d'edat. Es troben entre la infància i la maduresa • La generació Y està formada per aquells que van néixer entre 1977 i 1994. També se'ls anomena echo boomers. Són més lleials a les marques.
Com conquistar als consumidors joves? • No parlar amb aire de suficiència • No intentar ser el que no és. Ser honest amb la imatge de la seva marca.
• Entretenir. Fomentar la interacció i no intentar vendre tot el temps.
• Mostrar que sap per el que estan passant, però sense demostrar gaire insistència.
• La generació X està formada per aquells que van néixer entre 1966 i 1976. També se'ls anomena baby busters.
• Els baby boomers són aquelles persones nascudes entre 1946 i 1964.
(FINS AQUÍ) 7.4. Influències culturals sobre el comportament del consumidores Es pot definir cultura com la personalitat d'una societat.
La cultura és l'acumulació de significats, rituals, normes i tradicions compartits pels membres d'una organització d'una societat.
No podem entendre les decisions de consum sense tenir en compte el context cultural en el que les prenem: la cultura és la «lent» a través de la qual les persones veuen els producte.
La cultura d'un consumidor assigna les prioritats generals que l'individu adjudica a diferents activitats i productes, i també determina l'èxit o el fracàs de productes i serveis específics.
Els gustos i preferències dels consumidors es veuen influenciats per la seva cultura.
Els hàbits i costums dels consumidores també expliquen la creació i l'adaptació dels productes a les cultures.
Les empreses també busquen adaptar els seus productes a les creences religioses.
La manera d'obtenir, processar i cuinar els aliments es diferent en les diferents cultures.
La denominació de ,, constitueix una de les estratègies de màrqueting que més atenció ha atret en el context cultura.
Errors en l'estratègia de màrqueting deguts al desconeixement de la llengua i del significat de les paraules en altre cultures.
...