Tema 4. El conductisme clàssic (2016)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Historia de la Psicología
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Tema 4. Conductisme clàssic Aprenentatges associatius   Conductisme clàssic (Pavlov, Watson): Associació entre un estímul condicionat i un incondicionat Vs. Conductisme operant (Thorndike, Skinner): associació entre una resposta i les seves conseqüències.
JOHN Broadus WATSON (1878-1958)     Objecte: abandonar l’estudi de la consciència i estudiar la CONDUCTA Tasca: Predir i controlar la conducta; Mètode: qüestiona la introspecció; la psicologia ha de fer-se OBJECTIVA i centrar-se en ALLÒ OBSERVABLE La psicologia com a CIÈNCIA DE LA CONDUCTA de la conducta sí que en podem fer ciència, de les sensacions internes no.
Les tendències, inclinacions, vocacions, aptituds pertanyen a les sensacions internes i subjectives. Tot el món subjectiu i individual desapareix, som com són degut als condicions de l’entorn. La teràpia és centrarà en la conducta, en el comportament mitjançant els estímuls de l’entorn. Per exemple: si no tens una conducta negativa amb ningú, et reduirem la conducta.
EVOLUCIÓ DE WATSON L’obra de Watson va evolucionar molt al llarg del temps: 1. Etapa de formació i pre-conductista 2. Conductisme metodològic (1913-1920) el manifest inicia aquesta etapa.
3. Negació de la consciència i exageracions propagandístiques (1920-1930aprox.)  li va interessar més el soroll que l’autenticitat d’allò que deia EVOLUCIÓ DE WATSON: 1. ETAPA DE FORMACIÓ I PRE-CONDUCTISTA  Treballa amb animals ( rates, micos i ocells): Psicologia comparada  1908 (als 30 anys): càtedra Psicologia humana  Esbós d’una psicologia basada en E  R sense consciència ni introspecció - Crisis de la consciencia i atacs a la introspecció - Experiència com a catedràtic - Com explicar el Pensament ( des de una teoria basada en un estímul sensorial una resposta conductual: conductisme, un autor va començar a parlar de pensament en quant a moviments dels ulls i la seva descadenament de moviments en el cos.
2. CONDUCTISME METODOLÒGIC  MANIFEST conductista (1913)      Estudi de la conducta amb els mètodes objectius de la ciència, sense afirmar-la ni negar-la Dos pressupòsits teòrics: - L’organisme s’ajusta al medi ambient gràcies a les conductes instintives i als hàbits apresos.
- Les respostes són determinades pels estímuls.
Objectiu de la psicologia: predir i controlar la conducta; - “Donada una resposta poden predir-se els seus estímuls i donats uns estímuls, és possile predir la resposta” (Watson, 1913, p. 407) - Gran interès per part dels psicòlegs aplicats.
Contacte amb la clínica: actitud positiva respecte a les teories psicoanalítiques.
 Explicava la sexualitat com a impulsos de la conducta sexual.
Desenvolupament infantil. Tres emocions innates en el nen: por, colera i amor(les altres són apreses).  No em d’interpretar sentiments sinó conductes 3. NEGACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA I EXAGERACIONS PROPAGANDÍSTIQUES (1920-1930)  Sortida de la Universitat. Treballa de publicitari  Nega la consciència  El cuidado psicológico del niño (1930). Proposa educar els infants sense manifestacions externes d’afecte.  deia que les manifestacions d’afecte fomentaven la dependència (exageracions degut al ressentiment de l’expulsió de la Universitat)  El conductisme (1930). L’ésser humà com a màquina de reflexos condicionals controlada pels estímuls externs.  autòmat que actua de forma reflexiva segons el que hi hagi en el seu entorn  Reconeixement de la APA (1957) PSICOLOGIA CONDUCTISTA DE WATSON OBJECTE      Conducta: tota activitat que cerca l’ajustament al medi ambient (tot allò que fa o diu l’organisme per adaptar-se)  la finalitat de la conducta és l’adaptació del medi i per tant, creu més favorable pertànyer a la majoria, sense destacar.
La psicologia com a disciplina útil: - Control de la conducta - Predicció de la conducta Psicologia científica: “formulació de lleis i principis amb els quals la societat organitzada pugui controlar les accions humanes” (1919, p 2) Aprenentatge  com aprenem a fer un tipus de conductes, a tenir-ne un repertori E?R MÈTODE   Observació Experiment     Reflex condicional  generar una emoció en el nen (Albert) Informes verbals  útils en psiquiatria Test mentals  va criticar els test d’intel·ligència, doncs valorava molt les capacitats verbals i no tant les manipulatives. La intel·ligència és qui té les necessitats adequades per viure en el seu entorn Experimentació social TEMES D’ESTUDI 1.
2.
3.
4.
5.
EMOCIONS CONDUCTES INSTINTIVES HÀBITS MOTRIUS O MANUALS LLENGUATGE I PENSAMENT TRASTORN MENTAL I PERSONALITAT 1. EMOCIONS  “Reaccions emocionals”  Naturalesa de les emocions: - Teoria sexual: plaer i desplaer - Teoria conductual:  Por  contenció de la respiració, agitació de les mans, parpelleig, plor, fugir, anar-se’n a un racó i evitar  Còlera tensió corporal, crits, plors, cops, patades, mossegades  Amor  Tres fases en la seva concepció sobre el paper d eles emocions: - Potents instigadores de l’acció  Mouen cap a l’acció - Milloren el rendiment  potser no mouen cap a l’acció (no són imprescindibles), però són útils per millorar el rendiment de les persones, la monotonia. No és imprescindible. Les persones faran el que vulguem que facin però si toquem el component emocional se sentiran com sortint de la rutina.
- Reaccions infantils negatives que pertorben la conducta normal de l’adult...  reaccions purament infantils que hem d’evitar Condicionament emocional a una rata blanca: experiment d’Albert (11 mesos) A.
B.
C.
D.
Condicionament de la por Generalització Persistència de la por Eliminació de la por Mary Jones (supervisada per Watson) i Peter: nen de 3 anys Precursor de la dessensibilització sistemàtica (Wolpe) Podem crear el sentiment d’aversió d’una persona 2. CONDUCTES INSTINTIVES Instints: Combinació de respostes congènites que es despleguen serialment sota l’estimulació adequada EMOCIONS vs INSTINTS Desordre vs Organització Massives (et dominen) i implícites(passa dins de la persona, tot i que després es mostren a l’exterior) vs. Localització i explícites (són organitzats i observables a simple vista) Un hàbit és una conducta que jo he de dominar per poder-la utilitzar.
3. HÀBITS MOTRIUS O MANUALS L’aprenentatge com a tema fonamental pel conductista, degut a la seva rellevància pel control de la conducta.
Mentre que els instints són difícils de 4. LLENGUATGE I PENSAMENT  El pensament com a conducta, material i corpòria.
 Repetició interna dels moviments executats davant dels objectes  Va rebutjar la idea d’imatges mentals.
 El pensament com a procés gradual d’internalització del llenguatge.
- Tot el  Creativitat i solució de problemes  Conceptes complexes.
5. TRASTORN MENTAL I PERSONALITAT  Reconeixement de les aportacions de Freud  Neurosis - Origen en hàbits adquirits en la infància - Inadequació de respostes als objectes i situacions de la vida ordinària - Condicionament. “Normalitat” de la “ patologia”  Psicoteràpia: des aprenentatge  Personalitat: total d’ “actius” i de “ passius” posseïts per un individu en el camp de reacció ...