tema 4 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Economia política.
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 11/03/2015
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Tema 4: L’elasticitat L’elasticitat de la demanda En general, els consumidors compren més d’un bé quan el preu és baix, quan la seva renda és alta, quan els preus dels béns substitutius són alta o quan els preus dels béns complementaris són baixos.
Elasticitat: Mesura de la sensibilitat de la quantitat demanada a un dels seus determinants.
ELASTICITAT PREU DE LA DEMANDA (nP): Mesura del grau en què la quantitat demandada d’un bé respon a una variació percentual del seu preu.
4.1 L’elasticitat de la demanda respecte el preu Exemple: Suposem que augmenta un 10% el preu dels gelats, la qual cosa fa disminuir la quantitat demandada u 20%. Quina és l’elasticitat – preu de la demanda? La variació percentual de la quantitat demanada sempre té signe contrari a la variació percentual del preu (llei de la demanda). Expressem np en valor absolut.
Parlarem de:  Demanda ELÀSTICA si np > 1  Demanda INELÀSTICA si np < 1  Demanda D’ELASTICITAT UNITÀRIA si np = 1 Determinants de l’elasticitat – preu de la demanda  Existència de substitutius propers: Si hi ha substitutius, la demanda baixarà més  Béns necessaris i béns de luxe:  Definició del mercat:  L’horitzó temporal: A curt termini totes les coses són més rígides, perquè no tenim temps a reaccionar. I al passar al temps ens adaptem i canviem en consum.
I la demanda es va fent més elàstica.
La proporció de la renda del consumidor que es gasta en el bé.
Com que l’elasticitat preu de la demanda mesura com respon la quantitat demandada a canvis en el preu, està relacionada amb el pendent de la corba de demanda.
PENDENT: Relació entre la variació en el preu i la variació en quantitat demandada.
 Com més plana sigui la corba de demanda que passa per un cert punt, major serà l’elasticitat – preu de la demanda en aquest punt.
 Com més inclinada sigui la corba de demanda que passa per un cert punt, menor serà l’elasticitat – preu de la demanda en aquest punt.
Demanda perfectament inelàstica.
Elasticitat = 0 Demanda d’elasticitat Elasticitat = 1 Demanda inelàstica Elasticitat < 1 unitària.
Demanda elàstica Elasticitat > 1 Demanda perfectament elàstica Elasticitat = ∞ L’elasticitat – preu i l’ingrés total Imagina que ets un director d’un museu d’art. Se’t suggereix que augmentis el preu de les entrades. Això interessa depenent de si la demanda d’entrades al museu és elàstica o inelàstica, és a dir, de com respongui la quantitat demandada a canvis en el preu.
L’ingrés total és la quantitat pagada pels compradors d’un bé i rebuda com a ingrés pels venedors.
Ingrés total: IT = P x Q Com canvia l’ingrés total en moure’ns al llarg de la corba de la demanda?  Quan la demanda és inelàstica (<1), el preu i l’ingrés total es mouen en el mateix sentit  Quan la demanda és elàstica (>1), el preu i l’ingrés total es mouen en sentits oposats  Si la demanda és unitària (=1), l’ingrès total és constant quan el preu canvia Elasticitat i IT: Demanda inelástica Elasticitat i IT: Demanda inelástica 4.2 Altres elasticitats de la demanda ELASTICITAT – RENDA DE LA DEMANDA (nR): Mesura del grau en què la quantitat demandada d’un bé respon a una variació percentual de la renda dels consumidors.
En funció de l’elasticitat – renda de la demanda, els béns poden classificar-se en:  BÉNS INFERIORS: Si nR < 0  BENS NORMALS: Si nR > 0 o De primera necessitat: Si 0 < nR < 1 o De luxe: Si nR > 1 ELASTICITAT – PREU CREUADA DE LA DEMANDA (nxy): Mesura del grau en què la quantitat demanada d’un bé respon a una variació percentual en el preu d’un altre bé.
L’elasticitat – preu creuada ens permet afirmar si dos béns són substitutius o complementaris:  Dos béns X i Y són SUBSTITUTIUS si nxy > 0  Dos béns X i Y són COMPLEMENTARIS si nxy < 0 ELASTICITAT DE L’OFERTA (εP): Mesura del grau en què la quantitat ofertada d’un bé respon a una variació percentual del seu preu.
EXEMPLE: Suposem que augmenta un 10% el preu dels gelats, la qual cosa fa augmentar la quantitat ofertada en un 15%. Quina és l’elasticitat – preu de l’oferta? La variaciño percentual de la quantitat sempre té aquí el mateix signe que la variació percentual del preu (llei de l’oferta) 4.3 L’elasticitat de l’oferta Parlarem de:  Oferta ELÀSTICA si εp > 1  Oferta INELÀSTICA si εp < 1  Oferta ELÀSTICA UNITÀRIA si εp = 1 Determinants de l’elasticitat – preu de l’oferta: La flexibilitat dels venedors per alterar la quantitat que produeixen del bé. Per exemple: Si estan utilitzant al màxim la seva capacitat productiva o si, per contra, hi estan per sota.
L’HORITZÓ TEMPORAL (període de temps examinat): A curt termini, l’oferta és més elàstica, atès que la capacitat de resposta és menor. A llarg termini, la resposta és major.
L’elasticitat – preu de l’oferta i el pendent de la corba d’oferta. Atès que l’elasticitat – preu de l’oferta mesura la resposta de la quantitat ofertada a canvis en el preu, es reflecteix en el pendent de la corba d’oferta.
Oferta perfectament inelàstica Elasticitat = 0 Oferta amb elasticitat unitària Elasticitat = 1 Oferta inelàstica Elasticitat < 1 Oferta elàstica Elasticitat > 1 Oferta perfectament elàstica Elasticitat = ∞ Finalment, no sempre l’elasticitat de l’oferta es manté constant, sinó que canvia al llarg de la corba d’oferta.
Possible causa: Les empreses solen tenir una capacitat màxima de producció.
Oferta amb elasticitat canviat: ...