Exercicis Programació C++ V (2011)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Electrónica Industrial y Automática - 1º curso
Asignatura Fonaments Informàtica
Año del apunte 2011
Páginas 15
Fecha de subida 12/11/2014
Descargas 5
Subido por

Descripción

Exercicis pas a pas de programació en C++

Vista previa del texto

Composició Iterativa 1. Bart Simson Com és sabut, Bart Simpson, de la família Simpson, és porta molt malament. És típic que li facin escriure en un paper 100 vegades: "No em tornaré a portar malament", o "No tornaré a parlar a classe", etc.
Imagina, però, que Bart Simpson té un ordinador i pot fer un programa com el següent: #include <iostream> using namespace std; int main() { int i = 1; while ( i < 100 ) { cout << i << ". No tornaré a parlar a classe" << endl; } } Un cop entrat el programa, Bart Simspon l'executa, però s'adona que alguna cosa falla.
Quantes vegades es mostrarà la frase en aquest programa? Infinites Com pots arreglar-lo perquè la frase surti 100 vegades, exactament? Posant un “i++” dins del bucle.
2. Nombres Fes un programa que visualitzi tots els múltiples de 3 entre 1 i 1000 i dona també la suma de tots ells.
3. Lletres Fes un programa que demani 2 lletres de l'abecedari (minúscules) i mostri per pantalla totes les lletres intermitges.
4. Parells-senars del rang Implementeu un programa que visualitzi tots els parells entre M i N (límits inclosos) i la mitjana dels senars. Els valors M i N els introduirà l’usuari per teclat. Els valors M i N poden estar en ordre creixent, decreixent o iguals.: 5. Taula ASCII Visualitza la taula ASCII ( http://es.wikipedia.org/wiki/Código_ASCII) des del valor 32 al 126.
Només cal visualitzar el valor numèric i el caràcter corresponent. Exemple: 65 A.
6. Potències Examina el programa següent i intenta veure què fa: Si poses com a entrada 2, què sortirà per pantalla? I si poses 7? Sortiran les potencies del nombre indicat 7. Doblegar un paper Es sabut que no es pot doblegar un full de paper comú més de 9 vegades sobre si mateix.
Fes un programa que demani a l'usuari el número de vegades que es vol doblegar el paper i es farà el càlcul per un full té un gruix de 0,05 mm.Mira què passaria si es pogués doblegar 100 vegades. ( Us dono unes dades que us permetrà reflexionar sobre el resultat: 1 Any Llum = 9.461.000.000.000 km. Distància a la Terra de la Constelació de Orió: 1.500 Anys Llum) El resultat dona un número de l’ordre 1030 i l’ordinador no és capaç d’implementar-lo per pantalla.
8. Factorial El factorial d'un nombre n (que s'escriu n!) és la multiplicació de tots el nombres des de 1 fins a n. O sigui: 6! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 = 720 Fes un programa que llegeixi un número a l'entrada i després calculi el factorial d'aquest número.
A partir de quin número el programa calcula el factorial malament? A què penses que es deu? A partir del número 20, per la quantitat que dona.
9. Número de xifres Donat un nombre, fixa't que si el divideixes per 10, de fet li "treus una xifra". Fes un programa que demana un número a l'usuari i després li diu quantes xifres té.
10. Una suma Imagina't que algú et dona un fitxer de text (amb extensió txt) i el fitxer conté una llista de números (amb un -1.0 al final). Podem fer un programa que calculi la suma d'aquests números? La resposta és que si, però requereix que executem el programa des de una finestra de MSDOS. Primer entra el següent programa (suma.cpp): 11. La mitjana Modifica el programa anterior per tal que calculi la mitjana de les dades i calcula la mitjana per als tres fitxers dades1.txt, dades2.txt i dades3.txt. Compara el resultat que et dóna amb el dels teus companys.
12. El màxim Crea un programa per calcular el màxim valor de una llista de números acabada en un -1.0 (tal com fins ara). Aplica'l a calcular el màxim dels tres fitxers dades1.txt, dades2.txt i dades3.txt.
13. Les taules de multiplicar Fes un programa que demani un número i mostri la taula de multiplicar d'aquest número.
NOTA: L’exercici 14 era una modificación d’aquest programa, així que els he fet tots dos junts Altres exercicis: 1. Dibuixa quadrat Fes un programa que demani un valor enter i visualitzi un quadrat amb aquest valor de costat.
El dibuix es farà amb el símbol *. Exemple de costat 3: *** *** *** 2. Nombres perfectes Fes un programa que determini si un nombre enter introduït per teclat és perfecte. Busca que s'entén per nombre perfecte.
...