Práctica 2 (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura FDE
Profesor M.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya FECHA 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) 4-3-2015 CURS 1A Pràctica 2 Qüestió 1. Justifiqueu els resultats de les dues mesures comparant-los amb els càlculs de les tensions que obtingueu de l’anàlisi del circuit de la figura 2.10.
A R1 B R2 VO Lectura voltímetre entre A i C: 9,5 V Lectura voltímetre entre B i C: 2,35 V Tensió calculada entre B i C: VBC VBC 9,5 V o 2,353 V C Justificació dels resultats Els resultats son correctes la tensió entre A i C es la tensió que hem ajustat a la font d’alimentació i que alimenta el circuit.
La tensió del divisor de tensió (entre B i C) es correcte segons el calculat, ha donat exactament el calculat, però podria haver donat una mica diferent degut a la tolerància de les resistència que poden oscil·lar entre un +/- 5% per ser de la sèrie E24.
A continuació, intercanvieu la connexió dels cables a les entrades del multímetre, de forma que el cable vermell es connecti al comú “COM” i el cable negre es connecti al terminal "V-".
Qüestió 2. Anoteu i justifiqueu la lectura obtinguda.
Els resultats han sigut exactament iguals que anteriorment però amb signe diferent, això es degut perquè al intercanviar els cables en el multímetre hem canviat el punt de referencia des de on fem la lectura de tensió en el circuit però no en el aparell de mesura que encara que intercanvien les connexions per el aparell segueix sent el COM el punt de referencia de la mesura.
Tornant els cables a la situació original, augmenteu la tensió de la font fins superar els 20 V.
Qüestió 3. Anoteu el que s'observa en la pantalla del voltímetre i indiqueu el seu significat.
Lectura voltímetre entre A i C: 19,96 V Lectura voltímetre entre B i C: 4,94 V Tensió calculada entre B i C: VBC Justificació dels resultats o VBC kΩ kΩ kΩ 20 V 4,954 V Les tensions són correctes amb petites variacions degut a les toleràncies, i evidentment com hem pujat la tensió que alimenta el divisor de tensió la tensió en el punt B també ha augmentat.
1 NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 4-3-2015 CURS 1A Qüestió 4. Justifiqueu quina escala és millor i anoteu la lectura obtinguda.
La tensió mesurada es de 260 mV ( en el tester 0,26 ), la millor escala possible en aquest multímetre es l’escala de 2 V ja que la mesura supera els 200 mv de l’escala anterior, i l’escala de 2 V es la que ens permet veure la mesura en millor resolució.
Qüestió 5. Anoteu i justifiqueu el resultat de la mesura comparant-lo amb l’anàlisi del circuit.
La intensitat mesurada es 89,1 µA (089.1 en el tester).Es correcte, tot i que varia 2 µA degut a les toleràncies de les resistència 2 µA respecte a 80 µA es despreciable.
Io IR2 , 87,04 µA Qüestió 6. Anoteu la lectura del multímetre i la lectura dels dos displays de la font d’alimentació (tant de tensió com de corrent). Dibuixeu l'esquema elèctric d’aquest muntatge utilitzant els circuits equivalents de la font i de l’amperímetre. Expliqueu el valor de la tensió que es llegeix en la pantalla de la font d'alimentació.
lectura del multímetre en escala 20 mA: 13,89 mA lectura dels dos displays de la font d’alimentació: 00,1 V 00,1 A La tensió mesurada en la font d’alimentació resulta de haver posat el amperímetre en sèrie que no deixa de ser una resistència molt petita per evitar el màxim possibles caigudes de tensió en el amperímetre. Al ser una resistència molt baixa més inclús que la pròpia de la F.A la tensió cau per poder mantindre el corrent constant als 15 mA.
Qüestió 7. Justifiqueu les diferències respecte del cas anterior.
lectura del multímetre en escala 200 mA: 14 mA lectura dels dos displays de la font d’alimentació: 00,0 V 00,1 A En aquesta escala podem mesura la intensitat en menys precisió, al ser una escala mes alta la impedància es major.
2 NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 4-3-2015 CURS 1A Qüestió 8. Feu un esquema de les connexions internes entre els punts d'inserció de la vostra placa.
En aquesta imatge tenim com son les connexions elèctriques en la placa protoboard , tenim dues files connectades en els extrems, horitzontalment entre els seus punts de inserció hi ha 0 Ω.
I dues successions de columnes connectades verticalment 0 Ω i horitzontalment sense connexió entre columnes amb una teòrica impedància infinita.
3 ...

Tags: