Tema 2: Desenvolupament filogenètic del sistema nerviós (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 21/03/2016
Descargas 9
Subido por

Descripción

Apunts de classe + completat i fotos

Vista previa del texto

Tema 2 Neuroanatomia Desenvolupament filogenètic del sistema nerviós EVOLUCIÓ Invertebrats Sistema nerviós ventral i compacte.
Primer no hi havia teixit nerviós, només cèl·lules independents que reaccionaven a estímuls externs → cèl·lules neuroepitelials (esponges) Van començar a haver comunicació molt difusa, es transmetia tot per tot arreu → SN reticular (cnidaris) Comencen a haver agrupacions de neurones (ganglis) a cada anell, és a dir, els somes agrupats en ganglis. (connexions entre ganglis = coordinació)→ SN ganglionar (cucs). Segmentació (metàmeres) i cefalització progressiva (aparició de neurones que coordinen la informació que arriba des dels ganglis) a la part anterior. Simetria bilateral i eix longitudinal. Encara està tot compacte = SN ventral i compacte.
Augmenta la cefalització = +conductes, desenvolupament d’òrgans sensorial i +activitat motora (mol·luscs i artròpodes).
+neurones i + distància = necessitat d’informació més ràpida → gruixuts/mielinització (cost energètic) Vertebrats Sistema nerviós dorsal i tubular.
- Segmentació medul·lar = invertebrats - Simetria bilateral - SN ventral i compacte axons més Tema 2 Neuroanatomia - SNC protegit per os - SN dorsal i tubular - Creació a partir d’un tub central buit - Creixement de l’encèfal i de localitzacions concretes (funcions) ≠ invertebrats - Mielinització - Encèfal dividit en tres grans regions L’encèfal es va desenvolupant (especialment el telencèfal) sobretot en els mamífers. Però com ha de tenir unes dimensions acotades, recobreix les altres vesícules fent girs sobre si mateix.
Mamífers → àrees corticals d’associació (d’informació) → més desenvolupament de l’àrea del còrtex prefrontal.
QUÈ DETERMINA LES CAPACITATS COGNITIVES Mida encèfal Coeficient d’encefalització → augment del pes cerebral no lligat al pes corporal.
Mida relativa encèfal Sempre s’havia partit d’una evolució quantitativa. Però tenim l’encèfal construït de la mateixa manera? Hi ha un canvi qualitatiu? Sí → primats: dins dels primats hi ha canvis quantitatius (quantitat neurones, especialment al còrtex i al cerebel) Els mamífers es diferències amb la resta de vertebrats per la mida relativa de les regions, però entre els vertebrats pel grau de complexitat.
...