T5: SUBJECTES PROMOTORS DE LES RELACIONS PÚBLIQUES (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Teoria de les Relacions Públiques
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 49
Subido por

Vista previa del texto

Teoria de les Relacions Públiques Escola Superior de Relacions Públiques Sandra Cobaleda TEMA 5: SUBJECTES PROMOTORS DE LES RELACIONS PÚBLIQUES Un subjecte promotor és aquell que detecta la necessitat de desenvolupar un procés de Relacions Públiques, per intuïció pròpia o per anàlisi d’un subjecte executor (consultoria) i posa els recursos necessaris per potenciar una millor imatge social o reputació d’ell/a mateixa.
Funcions  Finança i impulsa: (cost de l’activitat).
∙ Recursos del subjecte. Executor (materials en funció de les accions) i cost de la representativitat (anàlisi, viatges...)  Prestigi i reputació (la responsabilitat és sempre del subjecte promotor, no executor).
∙ Intenció de procurar el seu propi prestigi i personalitat definida.
 Prioritza i manté vincles: ∙ Amplia l’esfera d’influència social i la manté.
Tipologia - Persona física: (entitats unipersonals). Totes tenen dimensió pública per ser subjectes promotors.
De dimensió pública: coneguts, amb un cert rol públic (professor, actor...) i certa influència cap a l’entorn o la societat, necessiten un professional de Relacions Públiques.
*Pública: depèn de l’administració pública (un president).
*Privada: treballen per empreses privades o per ells mateixos (un cantant).
- Persona jurídica: entitat que es defineix a partir d’uns estatuts que determinen o delimiten la seva activitat.
Està per damunt de les persones físiques, sovint les protegeix d’accions il·legals o lligades a la justícia.
*Segons titularitat *Segons configuració jurídica (Estatuts) *Segons la finalitat/objectiu Persona jurídica (segons titularitat)  Segons la titularitat (propietat):  *Privada: persones físiques que tenen un interès particular, necessitat d’aconseguir beneficis propis, només per ells. (Depenen del benefici dels públics)  *Pública: busca un interès general, benefici ampli de la societat a partir de la seva activitat (institucions, fundacions, ONG’s)  *Mixta: pretén aconseguir benefici d’interès general però alhora hi ha algú que en treu benefici particular. Ex: Telefònica – part privada i part pública.
 *De concessió: empreses privades però amb una certa protecció del mercat laboral, d’incidència (taxis, farmàcia, recollida de residus...) se’ls evita la competència en un determinat espai.
 Segons configuració jurídica (Estatuts)  *Associació: no té ànim de lucre, neix a partir de l’acord entre persones individuals privades amb intenció d’incidir en l’interès general. Pot tenir tant interessos públics com privats. Fan Relacions Públiques essencialment, poca publicitat. Pot ser privada o pública en funció dels membres però també en funció de l’interès (qui la composa i a què es dedica sobretot).
 *Empresa: pot ser pública (quan prioritza el seu servei per damunt del seu lucre, ex.: correus) o privada (quan prioritza el seu lucre per damunt del seu servei).
1 Escola Superior de Relacions Públiques Sandra Cobaleda    *Institució: generalment pública, administració pública, vocació de servei públic.
*Fundació: tècnica de Relacions Públiques per antonomàsia, tipologia que millor expressa l’interès general de les entitats, generalment privades. Exemple: Gas Natural.
Segons la finalitat  *Amb ànim de lucre: empresa.
 *Sense ànim de lucre: associació, institució, fundació.
Quin tipus de subjecte promotor fa millor les relacions públiques? Les entitats sense ànim de lucre, destaca la fundació. Són les que tenen més diners i grans professionals de relacions públiques. Exemples: Fundació La Caixa, Fundació Gas Natural, etc.
PRIORITATS DE PÚBLIC • Empresa privada • Lucratiu • Associacions, sindicats • Ambdós públic i privat MERCAT INTERN MITJANS COMUNITAT • Ambdós públic i privat • Mitjans, newmedia, etc.
- • Sense ànim de lucre • Empresa pública • Fundacions, associacions L’empresa pública, fa més responsabilitat social, la comunitat.
L’empresa privada, toca és als públics de mercat.
CONCLUSIONS 1. Fer-ho bé i fer-ho saber.
2. Ha de ser un ens socials. Un ens amb voluntat de socialitzar-se, vincular-se, relacionar-se...
3. Ha de tenir capacitat d’influència. Com més àmplia sigui la vostra influència, millor.
Subjecte promotor Subjecte professional Subjecte receptor Qui? Entitat o persona Departaments integrats Agències Consultores Públics (entorn social) Un grup que té xarxa (organitzat), el podem considerar com a públic.
Què? Promoure i finançar Executen Assesoren Perceben Participen 2 ...