Tema 2. Polítiques de protecció del sòl (2010)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Gestió i Conservació dels sòls
Año del apunte 2010
Páginas 4
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2. POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ DEL SÒL.
La protecció del sòl es fa de forma indirecte i en  administracions (sectorial): les nacions unides per a la convenció del canvi climàtic protegeix el medi ambient, la convenció de la desertificació (nacions unides) i la convenció per la biodiversitat fa que el sòl de forma secundària sigui protegit. A part de les nacions unides trobem EUA i UE (centres temàtics europeus i proposta de directiva). La protecció es fa des de sempre però a partir del s. XX agafa importància a causa de les catàstrofes que causa la degradació del sòl. La protecció arriba a nivell institucional. Degut a això es va crear US Soil Conservation 1935 (el primer del món) reconeix el problema de l’erosió, crea US Soil Conservation Service, implicació dels agents locals de la conservació (Soil Conservation Districs), establiment d’unes directrius tècniques, implementació de les mesures de conservació i tot amb un seguiment dels bons resultats.
Exemples: - En el cas de la convenció internacional de la lluita contra la desertificació de les Nacions Unides 1994 defineixen la desertificació com la degradació de les terres de zones àrides, semiàrides i subhumides seques resultant de diversos factors, tals com la variació climàtica u les activitats humanes. La lluita contra la desertificació comprèn les activitats que formen part d’un aprofitament integrat de la terra per al desenvolupament sostenible i que tenen per objectiu la prevenció o la reducció e la degradació, la rehabilitació de terres parcialment degradades i la recuperació de terres desertificades.
- El desenvolupament a Espanya del UNCCD és per part del Centre d’Investigacions sobre Desertificació CIDE i CSIC en València.
- A Europa hi ha l’Agència Europea de Medi Ambient amb polítiques europees de protecció dels sòls.
- Centre Temàtic Europeu - La carta europea dels sòls (mirar diapos i els textos que s’han de llegir que estan al campus) Amenaces considerades a l’estratègia temàtica per a la protecció del sòl: Erosió, contaminació del sòl, pèrdua de mo, compactació de sòl, pèrdua de biodiversitat al sòl, salinització, soil sealing , inundacions i esllavissades de terra.
1.1. Preguntes freqüents - Dimensió del problema (temps, sòl perdut, ha) - És rellevant? - Quin cost té? - A on passa? - Per què? Quines polítiques hi estan implicades? - És sostenible? Per exemple per a la erosió caldria explicar els  tipus d’erosió i processos. També caldria explicar quant, on i si hi ha impacte per alguna política com la PAC.
1.2. Erosió hídrica Escala local/regional (dades d’estació, conques i generalització amb models) Escala europea (models de sòl, clima, topografia, cobertura i ús de sòl) 1.3. Segellament del sòl Recobriment del sòl amb superfícies impermeables Canvis en les propietats del sòl disminuint-ne la permeabilitat Compactació pel pas de pastures, tractors, etc.
1.4. Encrostament Aspectes a considerar en la utilització sostenible del sòl:  Avaluar l’aptitud de cada tipus de sòl per a un ús concret o Inventari dels diferents tipus de sòls o Classificació de la capacitat o aptitud de cada sòl  Limitar la intensitat d’ús o explotació en funció de la fragilitat de cada sòl o Taxes de degradació tolerables o Càrregues crítiques de nutrients, contaminants, manipulació, etc.
 Aplicar mesures de conservació o, si cal, rehabilitació de l’ús del sòl.
 Controlar la qualitat del sòl: o Instruments legals o Seguiment de nutrients i contaminants o Inspeccions i sancions Ús sostenible del sòl i problemes de conservació Resum legislació referent a usos i protecció del sòl: ...