Preguntes nutricions parenterals (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 5º curso
Asignatura Estades en pràctiques tutelades
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 25
Subido por

Descripción

Són preguntes de farmàcia d'hospital

Vista previa del texto

NUTRICIONS PARENTERALS -Quin és el component (en g) més abundant en les nutricions? Hidrats de C -Quins paràmetres bioquímics és de curta durada per valorar l’estat nutricional? • Proteïna unida a retinol • Transferrina (8-10dies) • Pre-albumina (2-3dies) • Albúmina (21dies) -Es poden adm. Medicaments? Sí, controlant les estabilitats.
-Dosi de la insulina? 100 U.I./ml -Per saber si es pot donar via central o perifèrica mirem: l’osmolaritat • Central 1200 mOsm/L • Perifèrica ≤750 mOsm/L: per sota d’aquí no hi ha danys en l’endoteli vascular per via perifèrica.
-Com han de ser les campanes de parenterals? Flux horitzontal -Per quina via central infundirem? • Subclàvia • Inguinal • Inguinal+femoral • Femoral • Cap -Per què les nutricions parenterals s’han d’infondre per via central? • Degut a l’alta osmolaritat (>800 mOsm/L). > 950mOsm/L en nadons). Per via perifèrica aquests valors d’osmolaritat poden danyar l’endoteli vascular. Els nadons presenten més flexibilitat vascular i per això es permet una osmolaritat superior.
• Degut a el gran nombre de nutrients -Característica que sempre tindrà la NP preparada a l’hospital: Emulsió lipídica -S’ha de controlar molt en una nutrició parenteral: • H3PO4 (àcid fosfòric) • Gluconat de Ca • Aib • Els cations monovalents (serien els divalents, els que tb s’han de controlar) -La nutrició parenteral és fràgil degut a: • PH • Anions • És una emulsió -La llei de SHULTZ-HARDY diu: • Les concentracions d’agregacions de cations mono/bi/trivalents • NCA (número crític d’agregació)=a+64b+729c. ÉS la concentració d’electròlits capaços de formar agregació.
• GCA=grau crític d’agregació -HARRIS-BENEDICT serveix per: • Calories balanç energètic (kcal totals que crema el malalt en cn) • Estrés • Calcular aport proteic 17 -Una relació molt útil en nutrició és: • Edat/Prot. Lligadora de retinol • Sexe/Excreció de creatinina • Kcal no proteiques/g Nitrogen relació pròxima a 100 -Per saber l’estat nutricional del pacient ràpidament: • Plec tricipital • Circumferència del braç • Albúmina: pèrdua de massa muscular -Caducitat de nutricions parenterals (si requereixen nevera): • 3 mesos en nevera • 4dies a Ta ambient • 4 dies en nevera i foscor (de fet és una setmana en nevera i 1 dia a temperatura ambient).
-Es poden afegir medicaments a NP? Ranitidina, Insulina • Mai • Sí • Sempre que mirem l’estabilitat medicament-nutrició -Si el pacient ha estat operat d’intervenció quirúrgica (pacient hipercatabòlic), majoritàriament donar: • Glúcids • Via perifèrica • Glúcids, lípids i proteïnes -Quin substrat energètic s’inclou en la NP perifèrica hipocalòrica (NPPH)? • Lípids i Glu • Sorbitol i lípids • Només Glu • Només Lípids • Cap és certa seria Glucosa i aa -Quin objectiu es busca quan es pauta una NP Perifèrica Hipocalòrica? • Aportar només calories • Hidratar al pacient • Afavorir “l’estalvi proteic” en pacients moderadament desnodrits, generalment després d’haver patit una intervenció quirúrgica. Es busca aportar nitrogen • Aportar electròlits i vitamines • Nodrir correctament a un pacient desnodrit -Per a què la composició d’una NPT via central sigui equilibrada, quina relació de kcal no proteiques/ g Nitrogen aportaries? Interval entre 90-140 kcal no proteiques (glúcids i lípids)/ g N -Elements importants en la precipitació de NP: • Ca • Fosfat • Cations monovalents/divalents/trivalents • AiB -NP nounats: • Ha de tenir aa de tipus taurina i cisteïna • No ha de tenir lípids 18 -Es considera que els macronutrients en una nutrició són: • Cations • Vitamines • Aa, lípids i hidrats Carboni • Oligoelements • Vitamines i oligoelements -En grams, el component majoritari de les nutricions parenterals és: • Lípids (1,5-2g/kg/dia) • Glúcids (3-4g/kg/dia) • Aa (1,2-1,5g/prot/kg/dia) • Vitamines i oligoelements • Electròlits -La sepsis d’una NP és un fenomen causat per: • Creixement bacterià en la bossa NP (primera no marcada?) • Contaminació del catéter • Excés osmolaritat de la nutrició FLEBITIS • No treballar en cond. d’esterilitat durant la preparació -Malalts amb insuficiència hepàtica que necessiten NP, no es recomana administrar: • Aminoàcids ramificats • Aminoàcids • Triglicèrids de cadena curta • Aminoàcids aromàtics (per evitar encefalopatia hepàtica) • Triglicèrids de cadena llarga -Quan l’objectiu de la nutrició és nutrir correctament a un pacient desnutrit que ha patit una agressió quirúrgica, quins macronutrients incorporaria en la mescla nutritiva? • Només aminoàcids • Aminoàcids més glucosa més lípids • Només glucosa • Només lípids -Quin d’aquests paràmetres no serveix per determinar la desnutrició: • Transferrina • Proteïna unida a retinol • Plec del tríceps • Circumferència del braç • Determinació de la glucèmia -Què vol dir un balanç de N negatiu? Catabolitza les seves pròpies proteïnes.
-Osmolaritat de la sang: 300 mmols/litre -Sèrum de 1200mOs és hiperosmolar 19 ...