Tema B4: Medul·la espinal (COMPLET) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 166
Subido por

Descripción

Tema B4: Medul·la espinal COMPLET

Vista previa del texto

Psicobiologia II Laura Casado Tema B4: Medul·la espinal 1. Descripció morfològica de la medul·la espinal i nervis espinals La medul·la és la dimensió més caudal del sistema nerviós central.
 Situada a interior columna vertebral  Protegida per meninges  Té el canal central (continuació del quart ventricle) ple de líquid cefaloraquidi.
Canal central  Té forma de cilindre (42-45 cm llarg i 1 cm diàmetre): gruix d’un dit petit (excepte dues zones en les que es veu un eixamplament cervical i lumbar) La medul·la és més curta de la columna vertebral.
En la part ventral trobem una fissura molt pronunciada anomenada fissura mediana ventral. Aquesta fissura, juntament amb altres elements, ens permet distingir què és ventral i què és dorsal.
Psicobiologia II Laura Casado Fisura mediana ventral En l’àmbit de la medul·la la terminologia canvia. Posterior és equivalent a dorsal, i anterior és equivalent a ventral.
Eixamplament cervical (braços) Eixamplament lumbar (cames)  Lateralment envoltada de nervis espinals: Aquests nervis seran els que portaran informació des de la medul·la fins a la perifèria i a la inversa. La informació sensorial de òrgans sensorials i músculs del tronc i les extremitats viatja pels nervis i passa per la medul·la abans d’arribar a l’encèfal.
En canvi, la informació que duu informació del cap i la cara fins al SNC (nervis cranial) la sortida i entrada d’informació es produeix a partir del tronc de l’encèfal.
Psicobiologia II Laura Casado Hi ha 31 parells de nervis espinals (dret i esquerre). La cadena de ganglis al costat de la medul·la forma part del SN autònom (controla l’equilibri del medi intern de l’organisme).
En canvi, els altres ganglis formen part del SNC.
A la part inferior de la medul·la els nervis espinals surten per zones inferior de la columna vertebral i donen una aparença de cua de cavall.
 Nervi espinal: Es forma quan s’uneixen una arrel dorsal i una arrel ventral.
o Arrel dorsal: Està formada per les neurones en T (pseudomonopolars) que tenen el soma en un gangli (es troba a la perifèria). Condueixen informació sensorial.
o Arrel ventral: Condueix informació motora, formada per neurones motores (tenen el soma a la substància grisa).
Psicobiologia II Laura Casado Segment medul·lar/metàmera: Zona de la medul·la associada a una parella de nervis espinals.
Tenim diferents segments associats a diferents parts del cos:     8 segments cervicals 12 segments toràcics 5 segments lumbars 5 segments sacres + 1 segment còccix Dermaotoma: Cada una de les regions del cos que envia informació sensorial a un segment medul·lar.
Psicobiologia II Laura Casado Organització bàsica: El nervi espinal condueix tant informació sensorial com motora.
2. Substància grisa i substància blanca Substància grisa: Zones on trobem somes i sinapsis Substància blanca: Axons (mielina blanca) Part de la informació sensorial, quan arriba a la medul·la, estableix sinapsis amb una altre neurona que la conduirà frontalment. Hi ha zones on es produeixen sinapsis (substància grisa) i altres on bàsicament hi ha axons (substància blanca).
En la medul·la la substància grisa es troba a l’interior i la blanca a l’exterior, al contrari que al cervell.
2.1: Substància grisa: S’organitza en banyes:  Banyes dorsals: Es relacionen amb informació sensorial.
Psicobiologia II  Laura Casado Banyes ventrals: Es relacionen amb informació motora.
Hi ha determinats segments de la medul·la en els que podem detectar una banya lateral, que relacionem amb el SN autònom, però només la trobem en determinades zones de la medul·la.
2.2: Substància blanca: Envolta a la substància blanca. Quan parlem de la substancia blanca parlem de columnes:    Columna dorsal Columna ventral Columna lateral S’organitzen en axons, col·locats de manera ordenada. Condueixen informació sensorial cap al tàlem i també informació motora des del tàlem fins als músculs.
Informació somatosensorial: Fascicles columna dorsal (de Goll i Burdach):   Tacte epicrític Propiocepció conscient Fascicle espinotalàmic:  Tacte protopàtic (groller)  Dolor  Temperatura 3. Aspectes funcionals  Recollir i enviar a l’encèfal informació sensorial de: o Tronc i extremitats  Rebre de l’encèfal i distribuir cap a la perifèria informació motora i vegetativa de: o Tronc i extremitats  Organitzar respostes i reflexes de: o Tronc i extremitats ...