Farmacologia de l'aparell digestiu I (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 6

Vista previa del texto

TEMA 22 – FARMACOLOGIA DE L’AOARELL DIGESTIU I ÚLCERA PÈPTICA ESTRATÈGIES TERAPÈUTIQUES 1. Inhibidors secreció àcida: ANTISECRETORS • Antihistamínics H2 (ranitinina, flamotinina) • Inhibidors Bomba de protons (omeprazol) • Anticol·linèrgics i Antagonistes de la gastrina 2. Neutralitzadors de l’àcid: ANTIÀCIDS (almagat) 3. Protectors de la mucosa 4. Tractament antibacterià: eradicació d’Helicobacter Pylori ANTISECRETORS Antihistamínics H2 Cimetidina, Ranitindina, Famotidina Inhibeixen secreció àcida induïda per la histamina.
Via oral, efecte primer pas important.
Travessen BHE, travessen BP, i poden arribar a la llet materna.
Hipersecreció àcida de rebot despres de tractaments superiors de 4 setmanes.
En cas d’IR reduir dosi. Inhibidors enzimàtics del citocrom P450: interaccions farmacològiques.
Inhibidors de la bomba de protons Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol Inhibeixen la secreció àcida a l’estómac per inhibició de l’ATPasa i la secreció àcida produïda per qualsevol estímul (acetilcolina, gastrina, histamina).
Profàrmacs (bona absorció oral) Sensibles al medi àcid. 1ª elecció pel tractament de l’úlcera pèptica.
Interaccions: Ketoconazol, Itraconazol, Vitamina B12, Atazanavir, Ritonavir: augmenten el pH gàstric: disminueix l’absorció dels fàrmacs que precisen un pH àcid per absorbir-se.
Diazepam, Ciclosporina, Clozapina, Acenocumarol, Metotrezate: inhibidors enzimàtics: disminueixen el metabolisme dels fàrmacs augmentant els seus nivells plasmàtics i la seva toxicitat ANTIÀCIDS Eleven el pH de la cavitat gàstrica, neutralitzant l’àcid clorhídric. La presa eficaç és als 20-30 min després de cada menjar. Utilitzar amb precaució en pacients amb IR.
Aplicacions terapèutiques: s’utilitzen per alleugerir els símptomes de l’úlcera pèptica, de la dispèpsia no ulcerosa i del reflux gastroesofàgic.
Antiàcids no absorbibles Hidròxid d’Alumini, Hidròxid de Magnesi, Trisil·licat de Magnesi, Almagat, Magaldrt.
Sals de Al: produeixen estrenyiment Sals de Mg: produeixen diarrea Antiàcids absorbibles Bicarbonat sòdic, Carbonat Càlcic. No recomanables NaHCO3 Pot produir alcalosi metabòlica. Facilita la litiasi renal.
CaHCO3 l’ió Ca, estimula la gastrina, efecte rebot.
Estrenyiment, hipercalcèmia, litiasi renal Interaccions Ketoconazol, Itraconazol: precisen un pH àcid per absorbir-se Suplements de Ferro, Tetraciclines, Quinolones: formació de complexes insolubles amb els antiàcids.
Liti: competitivitat a nivell renal amb ions Na i Ca.
Beta-bloquejants: disminució de la dissolució dels beta-bloquejants que dificulta absorció.
Digoxina, IECAS: antiàcids disminueixen absorció dels fàrmacs Espaiar al màxim possible la presa d’aquest fàrmacs amb antiàcids (2h mín.) PROTECTORS DE LA MUCOSA Sals de Bismut, Sucralfat, Dosmalfat, Misoprostol [contraindicat en embaràs], Acexamat de Zn Formen capa protectora de l’estómac.
ERADICACIÓ DE HELICOBACTER PILORY OMEPRAZOL + AMOXICILINA + CLARITROMICINA Si al·lèrgia a penicil·lines: METRONIDAZOL es canvia per AMOXICILINA FARMACOLOGIA DEL VÒMIT FÀRMACS ANTIEMÈTICS Antagonistes dopaminèrgics D2: Clorpromazina, Tieltilperazina, Haloperidol, Domperidona, Metoclopramida Actuen sobre la zona quimioreceptora del gallet: centre del vòmit.
Indicació: vòmits postoperatoris, vòmits induïts per fàrmacs.
Indicacions: vòmits postoperatoris, vòmits d’etiologia digestiva (dispèpsia, RGE) METOCLOPRAMIDA IM ,IV, efecte primer pas, eliminació renal.
Aplicacions terapèutiques: Reflux gastroesofàgic, gastroparèsia, nàusees i vòmits.
RAM: ansietat, nerviosisme, insomni, desorientació, al·lucinacions, reaccions extrapiramidals, confusió, hiperprolactinemia DOMPERIDONA (anti D2) Oral o rectal.
No travesa BHE, efecte primer pas.
Aplicacions terapèutiques: Antiemètic en levodoteràpia, vòmits postoperatoris, vòmits de etiologia digestiva.
RAM: boca seca, cefalees, nerviosisme, diarrees...
ANTAGONISTES SEROTONINÈRGICS 5HT-3: Ondansetron, Granisetron, Tropisetron, Metoclopramida. Quimioreceptora del gallet: centre de vòmit.
Indicació: vòmits induïts pels tractaments quimioteràpics i radioteràpia.
ANTIHISTAMÍNICS: Actuen en el centre del vòmit i en l’aparell vestibular.
Doxilamina, Dimenhidronato, Meclozina Indicació: la doxilamina es considera l’antiemètic d’elecció en l’embaraç.
ALTRES ANTIEMÈTICS Anticol·linèrgics: escopolamina: vòmit per cinetosi i èmesi postquirúrgica.
Corticosteroides: Dexametasona, Metilprednisolona: Vomits per quimio moderadament emètica.
Cannabinoides sintètics: Dronabinol, Nabilona: Vòmits per quimio modereadament emètica.
Benzodiazepines: Lorazepam, Alprazolam: disminueixen l’ansietat i prevenen el vòmit anticipatori per quimio.
...