Taula resum hormones (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 1º curso
Asignatura Fisiologia I
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 16/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Hormona Vasopressina (ADH) Oxitocina Via - Hipotàlem- neurohipofisari - Sistema d’una única neurohormona - Hipotàlem- neurohipofisari - Sistema d’una única neurohormona - Hipotalem-adenohipofisari - 2 nivells hormonals: PRHprolactina - Hipotalem-adenohipofisari - 2 nivells hormonals: GRHGH Òrgan alliberador Hipotàlem/ neurohipòfisis Efecte RETENCIÓ AIGUA a nivell renal augmentant expressió aquaporines Hipotàlem/ neurohipòfisis Estimula musculatura llisa mamària (EJECCIÓ/ SECRECIÓ LLET) i uterina (CONTRACCIONS PART) SÍNTESIS LLET.
Hipòfisis Metabòlic: HIPERGLUCÈMIC (contrària a insulina) Creixement: estimula alliberació IGF-1 al fetge que estimula divisió cel·lular i creixement cartílag T3 T4 Hormones tiroidals Cortisol (glucocoerticoide dentro de los corticoesteroides) Testosterona progesterons estrogens - Hipotalem-adenohipofisari - 3 nivells hormonals: TRHTSHT3, T4 - Hipotalem-adenohipofisari - 3 nivells hormonals: CRHACTHcortisol Glàndula tiroides Etapa fetal: diferenciació teixits Adult: ↑resp, ↑frec cardíaca, ↑ consum glc, ↑ lipòlisi i consum aagg (accelera metabolisme), CALORGÈNESI (desacoblador) ANTIINFLAMATORI i HIPERGLUCEMIANT. Immunosupressor. Retenció líquids. inhibició osteogènesi. Mala cicatrització.
- Hipotalem-adenohipofisari - 3 nivells hormonals: GnRHLH i FSH esteroids sexuals Gònades Aldosterona (mineralcorticoie, corticoesteroide) Hormona paratirodial - Renina-angiotensina - Renina angiotensina I angiotensina II Aldosterona Igual que la T3 i T4?? Zona glomerular de l’escorça de la glàndula suprarenal Adrenalina i noradrenalina Estimulació per innervació simpàtica Medul·la de la glàndula suprarenal Esteroids sexuals Andrògens i estrògens ACTH estimula alliberació esteroids sexuals a la glàndula suprarenal?? Glàndula suprarenal Melatonina Nucli supraquiasmatic de lhipotalem glàndula pineal Glàndula pineal Prolactina GH Hormona de creixement =somatotropina Hipòfisis Zona fascicular de l’escorça de la glàndula suprarenal Glàndules paratiroides - Testosterona: a nivell fetal estimula desenvolupament sistema reproductor masculí i descens testicles. Pubertat i adults: espermatogènesi, canvis corporals (mes múscul, laringe), producció Hb...
- Estrogens en pubertat: tancament epífisis, creixement trompes, vagina, uter, greix a les mames - Progesterona: prepara úter per implantació, secreta mucosa a trompes Falopi, desenvolupament alvèols mamaris PARTICIPACIÓ EN CICLE MENSTRUAL Regular líquid corporal mitjançant RETENCIÓ DE Na+ i expulsió de K+ i H+ i RETENCIÓ HÍDRICA perquè provoca alliberament ADH ↑ [Ca2+] a la sang (descalcificació òssia, absorció a nivell intestinal i renal). Antàgonic a calcitonina secretada per cèl·lules parafolicul·lars de la tiroides.
Flight or fight: ↑frec cardíaca, ↑resp, dilatació pupil·la, vasoconstricció vísceres i ronyó, vasodilatació múscul, cor, fetge, relaxació musc llisa intestí i bufeta, ↑ glc Andrògens típicament masculins: caràcter secundaris masculins Estrògens típicament femenins: tancament epífisis i redistribució greix corporal (minoritaris, el lloc on més es fan és a gònades) No gaire clars: inhibició GnRH, afavoreix son, antioxidant Feedback - Inhibida per la somatoestatina.
- IGF inhibeix hipòfisis+hipototalem.
- GH inhibeix hipotàlem.
Feedback negatiu sobre HIPÒFISIS -Feedback negatiu sobre HIPÒFISIS I HIPOTÀLEM.
- ACTH també inhibeix hipotàlem.
- Inhibina inhibeix secreció de FSH i GnRH - Testosterona inhibeix secreció de GnRH i LH ...

Tags: