Problemes redox (resolts) (2011)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Química de la contaminació
Año del apunte 2011
Páginas 4
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

11/2/2011 1. Determinar la relació [NH4]/[NO3-] a pH=6,0 d’una aigua, a) aeròbica amb un pe=11 i b) anaeròbica amb un pE=-3. Dades: EºNO3/NH4=0,836 v vs. ENH.
1 11/2/2011 4. ¿Quina és la concentració de Mn2+ en equilibri en un sòl airejat de  pH=4, tenint en compte que el MnO2 és la fase sòlida formada per  oxidació del Mn2+? Dades: EºMnO2/Mn(2+)=1,230v i EºO2/H2O = 1,229v.
3. Sigui la reducció de SO42‐ a SH2 en medi àcid, per a la que peº=5,75 v.  a) escriure la semirreacció corresponent, b) deduir l’expressió que  relaciona el pe amb el pH, la concentració de SO42‐ i PSH2, c)  determinar PSH2 quan la concentració de SO42‐ es 1x10‐5 M i el pH=6,0  d’una aigua natural que està en equilibri amb O2 atmosfèric. Dades:  peº (O2/H2O)=20,75; PO2=0,21 atm.
2 11/2/2011 5. Es produeix un abocament de Cr3+ en un riu ben airejat que té un pH  de 6,5. Determinar en quina extensió s’oxidarà el Cr3+ a HCrO4‐.  Dades: pEºO2/H2O=20,75 i pEºHcrO4/Cr(+3)=12,6).
3 11/2/2011 2. Determinar el pe, a) d’una aigua atmosfèrica de pH=7,0 i b) d’una  aigua anaeròbica del mateix pH, en la que el procés rellevant és la  reducció de CO2 a CH4 (considerar que PCO2=PCH4). c)Calcular el PO2 de  l’aigua anaeròbica descrita en l’apartat anterior. Dades: peº (O2/H2O)=20,75; PO2=0,21 atm; peº(CO2/CH4)=2,87.
4 ...