metabolisme globlal (2015)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 11/01/2015
Descargas 10

Vista previa del texto

BIOLOGIA Pàg. | 1 TEMA 13. METABOLISME GLOBAL Els metabolismes de les diferents biomolècules està relacionat, i per tant, es pot fer un esquema conjunt.
Ara, explicarem el que succeix en diferents òrgans com: el fetge, el múscul, el SNC, el teixit adipòs i els eritròcits, en diferents fases com poden ser:  Fase d’absorbció: inmediatament després de la ingesta fins les 2 hores aproximadament. Els organs de reserva creen insulina.
 Fase de postabsorbció: 2h després d’haver menjat.
 Fase de dejuni: quan portes més de 12h sense menjar.
El múscul en postabsorbció, mentre el fetge manté la glicèmia, ell usa el combustible, depèn de l’esforç que es realitzi, utilitzarà diferent si està en repòs (β-oxidació) o si hi ha una activitat o esforç.
En dejuni, el fetge rep els aminoàcids del múscul, proteínes pròpies coma proteines. El teixit adipòs pot treure de la glicòlisi.
Els eritròcits és l’única font d’energia de la glucolisi anaeròbica (no tenen mitocondri, per tant no usen O2) usen el cicle de Cori.
Tema 13. Metabolisme global BIOLOGIA Tema 13. Metabolisme global Pàg. | 2 BIOLOGIA Tema 13. Metabolisme global Pàg. | 3 BIOLOGIA Tema 13. Metabolisme global Pàg. | 4 BIOLOGIA Tema 13. Metabolisme global Pàg. | 5 ...