Tema 1 Economia Espanyola (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Empresa y Tecnología - 2º curso
Asignatura Economia espanyola
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 16
Subido por

Descripción

Tema 1 d'Economia Espanyola. Apunts Dictats a classe

Vista previa del texto

1. L’ECONOMIA ESPANYOLA EN ELS PRIMERS ANYS 90 I ELS CONDICIONANTS DELS NOUS ESCENARIS SORGITS DE L’APROVACIÓ DEL TRACTAT DE LA UE.
1.1 Situació prèvia i elements de l’acte d’adhesió a la Comunitat Economica Europea (CEE).
Espanya s’hadhereix a la CEE el 1986. La situació prèvia al 1986 era d’una crisis profunda que va arrancar al 1975(aprox) com a conseqüència a la crisis energètica. Aquesta crisis no es va portar bé ja que el gobern va prioritzar kes decisións econòmiques a les polítiques.
A nivells macroeconòmics Espanya teni un baixissim creixement del PIB (entre el 0 i el 2%).
El dèficit públic va arribar a ser de 7%. La taxa d’atur l’any 1985 era del 21’5%. L’inflació va ser molt elevada durant aquest periode,que, l’any 1985 es va situar per sota del 10% des de l’inici de la crisis.
Tampoc tenia bones xifres la balança d’operacions corrents, que tenia un dèficit molt important.
A nivell estructural, hi havia una economia molt tancada, que, intentava ser autarquica.
Existien uns aranzels molt alts per la protecció interior. A nivell europeu, al 1957 s’havien firmat les bases de la CEE en el tractat de Roma.
La CEE implica la desaparició d’aranzels entre els països membres,i, un aranzel comú pels països fora de la CEE.
ESPANYA A LA CEE El juny de 1985 Espanya va signar el tractat d’adhesió, però, no va ser fins l’any 1986 que hi va entrar definitivament. Alguns dels canvis van ser: 1. Reducció dels aranzels. Aquesta reducció es va anar aplicant poc a poc i va durar 6 anys.
2. Fer front a la Tarifa Comuna.
3. Introducció de l’IVA.
4. Política Agraria Comuna.
5. Implementació de barreres Sanitàries i tècniques.
6. Desaparició de els fronteres.
Conseqüències: 1. Les empreses es van modernitzar per poder ser més productives i competitives.
2. Va augmentar el dèficit d’operacions corrents. Entre el 1985-1992 les importacions van augmentar un 160%.
3. Augment de la demanda interna.
4. Canvi de la distribució geogràfica amb el comerç espanyol.
5. Augment del grau d’apertura: 1985(35%), 1992(50%), 1999(80%).
1.2 El model tradicional de l’economia espanyola: el nou paper de la inversió en construcció i del consum intern a l’etapa 1997-2001 CONTEXT: Fase Introducció a l’Euro Que va contribuir a l’important creixement de l’economia? La demanda externa contribueix de manera negativa al creixement econòmic, ja que les importacions van crèixer molt més que les exportacions. S’inicia una fase de dèficit creixent i continuat de la balança d’operacions corrents, és a dir, un augment de les necessitats de finançament de leconomia.
Quines son les causes d’aquest comportament negatiu del sector exterior? 1. Es produeix un gran augment del consum, sobretot de les families. (venim d’una fase de creixement econòmic, entrada a la UE, productes extrangers....+ consum) 2. Es va produir un augment important de la inversió ( La continua millora de l’economia espanyola, que, també entra a la Unió monetaria en aquesta època...) 3. Inflació és de manera continuada superior al promig dels països de la UE i la CEE, això suposa una pèrdua de competivitat important dels productes espanyols. Això no només afecta als productes, sino als serveis. El sector turisme també es veu afectat...si es més car, venen menys turistes, es queden menys dies, consumeixen menys....
Demanda interna: Per la banda del sector públic bastan desastros. La despesa publica no va contribuir gaire al creixement economic per una mala orientació de la despesa pública.
Consum i inversió tenen bon comportament però sobretot hi ha un gran augment de la taxa de consum. Les causes d’aquest gran augment són: 1. Continuacuió dels tipus d’interès baixos.
2. Moderació salarial.(l’any 1997 hi va haver una important reforma laboral, moderant els salaris i al mateix temps amb polítiques lligades a l’augment de l’ocupació).
3. Reforma fiscal 1999. Baixant impostos que va generar més renda perque la gent pugui consumir més.
4. Comença l’arribada massiva d’immigrants. (del 2000 ql 2006 es calcula que van arribar més de 4milions de persones).
...