T1: ELS NOUS ESCENARIS COMUNICATIUS DEL MÓN DE L'EMPRESA (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Teoria de la Publicitat
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 12/04/2016
Descargas 44
Subido por

Vista previa del texto

Teoria de la Publicitat Escola Superior de Relacions Públiques Sandra Cobaleda TEMA 1: ELS NOUS ESCENARIS COMUNICATIUS EN EL MÓN DE L’EMPRESA Què entenem per publicitat? Key words Vendre, imatge, persuasió, donar a conèixer, seducció, interès, producte, marca, COMUNICACIÓ, INTERACCIÓ.
Què entenem per comunicació? La transmissió d’un missatge d’una persona o entitat (emissor) a una altra (receptor), a través d’un o més canals (mitjans).
L’eficàcia de la comunicació depèn de la credibilitat de l’emissor (prestigi, carisma, confiança, imatge, etc.), de la forma i objectiu del missatge, de la correcta elecció dels mitjans i de la idoneïtat del perfil del receptor o públic objectiu (target).
LA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL, AVUI “Les empreses s’han de preguntar no només COM PODEM ARRIBAR ALS NOSTRES CLIENTS?, sinó també COM PODEN ELS NOSTRES CLIENTS ARRIBAR FINS A NOSALTRES?” PHILIP KOTLER Si l’empresa pensa en guanyar nous clients, els esforços que haurà d’invertir seran molts més que no pas treballar per fidelitzar els clients que ja tenim.
Comunicació VS. Comunicació Empresarial Les diferències fonamentals entre comunicació, en sentit ampli, i les diferents formes de la comunicació empresarial (publicitat, relacions públiques, etc.) es refereixen essencialment als DIFERENTS OBJECTIUS que busquen.
Màrqueting Problemes de comunicació vinculats a la comercialització dels productes = PROBLEMES DE MÀRQUETING PRODUCTE -Qualitat -Disseny -Marca -Packaging -Etiqueta PREU -Preu de catàleg -Descomptes -Rappels -Formes de pagament 4 P's DISTRIBUCIÓ -Canals -Localització -Amagatzement -Aprovisionament -Transport -Servei post-venda COMUNICACIÓ -Publicitat -Relacions Públiques Promoció de vendes -Venda directa -Màrqueting Relacional -Merchandising, PLV 1 Escola Superior de Relacions Públiques Sandra Cobaleda Social media Les marques han de pensar en com ser presents a les plataformes socials.
“Ser a les xarxes és barat, però no fer res surt car.” La Societat de la Informació a Espanya encara està en edat de créixer.
QUIN ÉS L’ESCENARI COMUNICACIONAL ACTUAL? Venim d’un món on la idea d’audiència ha estat passiva i receptora, massiva, absolutament estàtica i inamovible que rebia el missatge de manera unidireccional a través de molts pocs canals. No obstant, ara sembla que l’escenari ha canviat i apareixen petits grups que reben o poden establir contacte amb les marques a través de quantitat de plataformes diferents: llibres, diaris, magazines, packaging, smartphones, realitat augmentada...
Entorn empresarial: totes les variables que intervenen en el desenvolupament d’una empresa, com per exemple: la competència, la tecnologia, el context polític, etc. Aquests van evolucionant a més o menys velocitat. Existeixen 3 tipus d’entorns pel que fa a la visió del màrqueting: ∙ ∙ ∙ Entorn estable Entorn de lenta evolució Entorn turbulent La majoria de les decisions de màrqueting es prenen en entorns turbulents, quan els factors de l’entorn es mouen continuament i ens trobem en un entorn incert. Exemple: la tecnologia evoluciona constantment i es reinventa.
Cap a on va el món? 10 trends about global media consumption 1. Fins i tot les poblacions més pobres consideren la TV com una necessitat.
2. Malgrat Internet, mirem més, no menys.
3. Què mira el món? Futbol, “American Idol” (concursos similars) i telenovel·les.
4. A Estats Units i Europa Occidental, els diaris estan perdent difusió, però a la resta del món estan experimentant un boom.
5. Hem d’estar pendents de Facebook, líder indiscutible online.
6. Els cyber cafès són l’entrada al món online per un mercat de població emergent.
7. BRIC lidera el consum de vídeo online.
8. L’ús d’Internet i les seves ràtios de penetració estan condicionats pels costos d’accés. El mòbil, no.
9. Netbooks, e-Readers i tablets dirigiran el creixement de l’ús d’Internet.
10. La previsió de consum de mitjans del planeta es troba en una paraula, MÉS.
2 ...