Franquisme (4maig) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Historia del periodisme a Catalunya i Espanya
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 18/05/2017
Descargas 11
Subido por

Descripción

TRESSERRAS

Vista previa del texto

Classe 4 maig (Franquisme) Context El règim franquista liquida la societat civil anterior. Y en construeix una a partir de l’estat. Es construeix el sindicat únic a partir de les branques de producció (verticals), que estaven controlats directament des de l’Estat.
Es crea un organisme dedicat a la dona, que depèn del regim. Apareix la OJE, que solia ser d’afiliació obligatòria segons a què et vulguis dedicar.
Es crea una mena de democràcia orgànica a partir de mecanismes interns de reclutament els llocs són ocupats per ells mateixos. Molts s’organitzen en organitzacions reconegudes com la Falange. Així, es fa un control intern de tothom.
La gent utilitza algunes formes culturals tolerades pel règim com sardanes, flamenc, jotes. Es construeix una nova cultura popular espanyola que es difon per la TV. La virtut d’aquesta és que és la que es pot convertir en estereotip per emprar-se com a referent cultural i presentar-la a l’estat espanyol.
L’star sistem estava format per toreros, cantants, etc. Aquesta gent apareix a la premsa especialitzada i també d’àmbit generalista. En la premsa esportiva hi ha moments en què hi h fins a 4 diaris esportius.
Temari La premsa del cor: Hola (a Madrid) i Lecturas (a BCN).
EXAMEN El regim es veu ell mateix com la reserva espiritual del silencio.
Això vol dir que occident ha caigut en les temptacions: capitalisme, heroïcitat, secularització. De manera que ja no és un occident religiós.
El turisme i els emigrants que envien diners a Espanya són un motor potent, que permeten compensar una balança comercial que era negativa.
Algunes publicacions locals religioses o amateurs son un mecanisme per fer la pilota al règim. Apart d’aqixò, també trobem la gran premsa composta pels grans mitjans de comunicació de les famílies del règim: ABC (luca de tena) i La Vanguardia (Godó) o a Madrid amb el diari Puebli – que era el diari dels sindicatsExàmen: ‘Solidaridad nacional y La pensa’ feia la premsa del movimiento franquista.
Els anys 60, és la dècada prodigiosa del qual en deriva un caràcter revolucionari. També hi ha un gran boom de construccions.
RNE que emet ‘El parte’ que és un butlletí de noticies que s’emetia a totes les emissores per inserció obligatòria.
EXAMEN La publicació ‘Serra d’Or’ és la revista del Monestir de Montserrat. Poc a poc es va anar convertint en una gran revista.
La nova generació de Gil Robles té una revista que encamina cap a la democràcia. Juntament amb Serra d’Or.
Exàmen: La etapa dels anys 70 anomenada ‘El parlament de paper’ en què el programa estrella de la TV es ‘La clave’ emet una pel·lícula i fa un debat amb experts.
Espanya era la ‘unidad de destino en lo universal’ i per expressar la funció d’Espanya en la història parlaven de sincronitzar, evangelitzar i colonitzar.
“Por el imperio hacia dios” Després comença a emergir un sistema català amb uns referències com l’Avui, L’ecosistema regional català es força precari En un tercer nivell trobem revistes de parròquia, locals en diverses localitats. Primer estaven en català per es van deslligant del sistema franquista. Important: a partir del 77 apareixen publicacions com Regió 7 També ràdios lliures i televisions locals que a partir dels 70 sorgeix i genera un ecosistema important.
En un quart nivell de comunicació i cultura, el conjunt de les publicacions clandestines de fascines i formes de comunicació situades al marge de la legalitat. Acabarà originant el teatre independent.
Les reivindicacions catalanes i la solidaritat entre pobles mobilitzen el gruix de la gent del país, que és majoritàriament antifranquista. Durant els anys 70, apareix El País, que és un diari de referència que veu La Vanguardia massa conservadora. També, el diari Avui serà un diari mal gestionat.
Primer diario El Mundo i El mundo desapareixen, i El Periódico (grup Zeta) aglutina certs diaris que desapareixen. El panorama a finals dels 70 , es RNE, que emet per UHF, té La 2, ofereix una oferta amplia repartida en dos canals.
A través de RNE s’emeten alguns programes en català. ‘Teatro catalan’ amb obres.
A finals del 70 apareix el nou star sistem impulsat per TVE i molts personatges destacats.
En resum, durant aquesta etapa hi ha una lenta tasca militant per intentar refer una cosa reconstruïble del passat.
A començaments del anys 80’s tenim TV3 i Catalunya Ràdio.
...

Tags: