REPASO NEURO Parte III (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Anatomia II
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 03/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Paula Espinàs Gómez ANATOMIA II ANEXE II. Parells cranials GENERALITATS • Tenim dotze parells cranials.
NERVIS SENSORIALS • El I, II i el VIII són nervis sensorials.
NERVIS MOTORS • El III, IV, VI, XI i XII són nervis únicament motors.
NERVIS MIXTES • El V, VII, IX i X són nervis mixtes.
I PC: NERVI OLFACTORI • • • • • • Les neurones responsables de captar les olors es localitzen a la cavitat nasal.
Els nervis olfactoris travessen la làmina cribosa de l’etmoide per arribar al crani.
El cos de la 2ª neurona de la via olfactòria es troba a la fossa cranial anterior.
El tracte olfactori es divideix en arrel medial i arrel lateral.
La sensació olfactiva es fa conscient en l’àrea septal.
El sentit de l’olfacte està estretament relacionat amb el sistema límbic.
II PC: VIA VISUAL • • • • • • • • • • • • Els cons de la retina són les cèl·lules que capten el color.
Els bastons de la retina són les cèl·lules que capten el contrast.
El nervi òptic està format pels axons de les cèl·lules ganglionars.
El nervi òptic arriba a la cavitat cranial pel canal òptic.
A nivell del quiasma les fibres axòniques dels nervis òptics es creuen.
La informació del camp visual esquerra es rebuda per l’hemisferi dret del cervell.
Les fibres que procedeixen de l’hemiretina temporal de l’ull dret finalitzen a l’hemisferi dret.
En una lesió del tracte òptic esquerre s’afecta el camp visual esquerra dels dos ulls.
El nombre 1 de la FOTO 1 és el nervi òptic. El seu origen real està en el mesencèfal.
El nombre 5 de la FOTO 3 és el nervi òptic.
Els axons que passen pel nombre 1 de la FOTO 3 procedeixen de la part dreta de l’ull.
Els axons que passen pel nombre 2 de la FOTO 3 procedeixen de la part esquerra de l’ull.
III PC: MOC • • • • • El nombre 3 de la FOTO 1 és el nervi motor ocular comú. Té la funció de innervar el múscul recte extern de l’ull.
Per el nombre 2 de la FOTO 2 transcorren fibres parasimpàtiques i fibres eferents amb la funció d’innervar la musculatura intrínseca de l’ull.
El nombre 4 de la FOTO 2 és el gangli ciliar.
Els axons de color blau de la FOTO 3 són de tipus motor.
Les fibres que surten del gangli ciliar (nombre 3 FOTO 3) innerven el múscul esfínter de l’iris. Aquest múscul té la funció d’acomodar el cristal·lí i variar el tamany de la pupil·la.
1 Paula Espinàs Gómez • • ANATOMIA II ANEXE II. Parells cranials La miosis és la disminució del tamany de la pupil·la. S’anomena reflex directe quan disminueix el tamany de la pupil·la estimulada i reflex consensual quan disminueix la pupil·la contra lateral a l’estímul.
Davant d’un estímul lluminós d’una pupil·la, hi ha una miosi de la pupil·la contra lateral perquè la informació que capta un ull es creua en el quiasma i arriba als dos nuclis pretectals del mesencèfal (reflex consensual).
IV: NERVI TROCLEAR • • • • • El nombre 2 de la FOTO 1 és el nervi troclear.
L’origen aparent del nervi troclear és la cara posterior del tronc de l’encèfal, just per sota dels tubercles quadrigèmins inferiors.
La funció del nervi troclear és la innervació del múscul oblic superior de l’ull.
Surt de la cavitat cranial a través de la fissura orbitària superior.
Si es lesiona aquest nervi l’ull es dirigeix cap a caudal.
V: TRIGÈMIN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • El nombre 1 de la FOTO 4 és el nervi trigemin.
El nucli motor es localitza al pont (origen real).
El nucli sensitiu es localitza en el tronc (origen real.) Els cossos de les neurones sensitives es localitzen a tota la longitud del tronc de l’encèfal.
Els axons del nucli sensitiu del trigèmin es projecten al còrtex, a l’àrea 3, 1, 2 de Brodmann (àrea sensitiva primària).
El nombre 1 de la FOTO 5 és el gangli del trigèmin.
El nervi oftàlmic (nombre 2 de la FOTO 5) es divideix en nervi frontal, lacrimal i nasociliar.
El nervi oftàlmic (nombre 2 de la FOTO 5) ens serveix com a guia de conducció de fibres parasimpàtiques que ens procedeixen del VII parell cranial (nervi facial).
El nervi maxil·lar (nombre 4 de la FOTO 5)) abandona el crani pel foramen rodó.
Del nervi infraoribitari (nombre 3 de la FOTO 5) surt el nervi alveolar o dentari superior.
El nervi maxil·lar (nombre 4 de la FOTO 5) es divideix en nervi zigomàtic, infra-orbitari i pterigopalatí.
El nervi maxil·lar (nombre 4 de la FOTO 5) té la funció de recollir la sensibilitat del pòmul, de la galta, del llavi superior, de l’arcada dentaria superior i del paladar.
El nervi mandibular (nombre 5 de la FOTO 5) abandona el crani pel forat oval.
Pel nervi mandibular (nombre 5 FOTO 5) transcorren axons sensitius i motors.
El nervi mandibular (nombre 5 FOTO 5) es divideix en nervi aurículo-temporal, nervi lingual i nervi dentari inferior.
El nervi mandibular (nombre 5 FOTO 5) té la funció d’innervar els músculs masticadors, recollir la sensibilitat del pavelló auricular, de la regió temporal, de la llengua, de l’arcada dentaria inferior, controlar les glàndules sublingual i submaxil·lar i recollir el gust d’una part de la llengua.
El nombre 1 de la FOTO 6 és el nervi auriculotemporal.
El nombre 5 de la FOTO 6 està format per axons motors. (Axons motors del nervi mandibular).
Pel nervi lingual (nombre 4 FOTO 6) transcorren fibres sensitives i parasimpàtiques.
El nombre 3 de la FOTO 6 és el nervi dentari/alveolar inferior. Té la funció de recollir la sensibilitat de l’arcada dentaria inferior.
2 Paula Espinàs Gómez • ANATOMIA II ANEXE II. Parells cranials La branca motora del V, innerva els músculs masticadors.
VI: MOE • L’origen real del MOE (nombre 1 de la FOTO 2) és el pont.
VII: NERVI FACIAL • • Els seus nuclis d’origen son el nucli motor del VII parell cranial situat al pont, el nucli lacrimal situat al pont i el nucli del tracte solitari situat al bulb.
Té l’origen aparent a l’angle ponto-cerebel·lós, a la part lateral del solc bulbopontí.
Proporciona fibres parasimpàtiques al nervi trigèmin (V) per la innervació de la glàndula lacrimal.
El nombre 2 de la FOTO 6 és el nervi facial (VII).
• El nucli del tracte solitari recull el gust dels anteriors de la llengua.
• Les neurones dels nuclis parasimpàtics innerven les glàndules submandibular, sublingual i lacrimal.
Les neurones del nucli motor innerven la musculatura de la mímica.
Abandona el crani pel foral estilomastoidal.
El cos de la neurona del nervi motor (nombre 1 FOTO 7) es localitza al pont (origen real).
El nervi corda del timpà (nombre 2 FOTO 7), s’origina al nucli del tracte solitari.
Pel nervi corda del timpà (nombre 2 FOTO 7) passen axons sensitius i parasimpàtics.
• • • • • • • • • 2 3 2 Una persona que presenta falta de capacitat gustativa en els 3 posteriors de la llengua, té el VII PC afectat.
En la paràlisi de Bell es lesiona aquest nervi. Es diferencia d’una paràlisi central pel fet que la paràlisi de Bell afecta només a mitja cara, i la paràlisi central afecta a tota ella.
VIII: VESTIBULOCOCLEAR • • • • • • • El nombre 1 de la FOTO 8 és el nervi coclear.
El nombre 2 de la FOTO 8 és el nervi vestibular.
La unió del nervi vestibular i del nervi coclear formen el VIII parell cranial.
En el nombre 4 de la FOTO 8 hi ha els receptors de l’equilibri.
En el nombre 5 de la FOTO 8 hi ha receptors sensitius de l’oïda.
El nombre 3 de la FOTO 8 és el vestíbul.
El nombre 6 de la FOTO 8 és la còclea.
IX: GLOSSOFARINGI • • • • • L’origen aparent (nombre 2 FOTO 4) és el solc posterolateral del bulb.
Té 3 nuclis d’origen localitzats tots ells al bulb: nucli ambigu, nucli salivatori inferior i nucli del tracte solitari.
El podem veure amb el nombre 1 de la FOTO 9.
El nucli ambigu té la funció d’innervar la faringe.
El nucli salivatori inferior controla la secreció de la paròtida.
3 Paula Espinàs Gómez • ANATOMIA II ANEXE II. Parells cranials El nucli del tracte solitari recull la sensibilitat i el gust del terç posterior de la llengua.
X: NERVI VAGUE • • • • • • • • • • • • L’origen aparent (nombre 2 FOTO 4) és el sol posterolateral del bulb.
(nombre 2 FOTO 9) Té 3 nuclis d’origen: nucli ambigu, nucli del tracte solitari i nucli dorsal del vague.
Porta fibres motores, sensitives i parasimpàtiques.
La funció del nucli ambigu és innervar els músculs de la faringe i els intrínsecs laríngics.
La funció del nucli del tracte solitari es recollir el gust de l’epiglotis i la sensibilitat de la mucosa de faringe i laringe.
La funció del nucli dorsal del vague es innervar la musculatura de bronquis, cor i gran part del tub digestiu.
Abandona el crani pel forat jugular.
El nombre 2 de la FOTO 10 és el nervi vague.
El nombre 4 de la FOTO 10 són les fibres sensitives.
El nombre 5 de la FOTO 10 són les fibres parasimpàtiques.
El nombre 2 de la FOTO 11 són les fibres parasimpàtiques.
L’afectació d’aquest nervi provoca disfonia/afonia.
XI: NERVI ACCESSORI • • • El veim representat amb el nombre 3 a la FOTO 10.
Només té un nucli d’origen anomenat nucli motor del XI parell cranial.
Innerva l’esternoclidomastoïdal i el trapezi.
XII: NERVI HIPOLGÓS • • • • • L’origen aparent (nombre 3 FOTO 4) és el solc anterolateral del bulb.
Només presenta un nucli d’origen anomenat nucli motor del XII parell cranial.
Pel nombre 1 de la FOTO 11 transcorren axons motors.
Abandona el crani pel conducte de l’hipoglós.
Té la funció d’innervar la musculatura intrínseca de la llengua.
NUCLIS I GANGLIS • • • El nombre 4 de la FOTO 3 és el nucli geniculat lateral.
El nombre 3 de la FOTO 3 és el gangli ciliar.
El nombre 1 de la FOTO 5 és el gangli del trigèmin.
BULB • • El nombre 4 de la FOTO 4 és el tubercle gràcil.
El nombre 5 de la FOTO 4 és el fascicle cuneïforme.
FORÀMENS • • El nombre 1 de la FOTO 10 és el foràmen jugular.
Pel foràmen jugular surt en IX, X i XI parells cranials.
4 Paula Espinàs Gómez ANATOMIA II ANEXE II. Parells cranials ARTÈRIES I VENES • El nombre 3 de la FOTO 11 és l’artèria caròtida comú i la vena jugular interna.
FOTOGRAFIES: 5 Paula Espinàs Gómez ANATOMIA II ANEXE II. Parells cranials 6 ...