Exercici 3 Inversions específiques (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economia de l'empresa II
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

EXERCICI 3: Un fabricant nacional de radiadors per cotxes s’està plantejant la possibilitat d’instal·lar una planta productiva just al costat d’una empresa multinacional automobilística. La inversió necessària per instal·lar la planta s’estima en 200 milions d’euros i permetria subministrar els radiadors necessaris pels 600.000 cotxes que la multinacional ha de produir en 10 anys.
Els costos variables de producció d’un radiador són de 350 euros, a més dels costos de transport, que són de 0,2 euros per kilòmetre. El valor que l’empresa multinacional assigna a cada radiador és de 800 euros. El poder de negociació està repartit al 50% i el fabricant de cotxes més proper es troba 3.000 Km.
a) Amb contractes de mercat, recomanaries la instal·lació de la planta productiva al costat de la multinacional? Justifica la resposta.
S’ha de veure si la inversió genera beneficis positius, és a dir, si les rendes inicials són positives i si un cop feta la inversió, les quasi-rendes també ho són.
RENDA: 𝑉𝐴𝑁 = 𝑛𝐶 − 𝐼 Costos variables = 350€/radiador + 0,2€/km = 350 + 600 = 950 𝐼 = 200 𝑀𝑀 Preu (p) = 800€ per radiador Poder de negociació = 50% 𝑉𝐴𝑁 = (800 − 950) · 600.000 − 200 = −90.000.200 La distància on es troba el fabricant de cotxes és massa elevada perquè la inversió sigui rendible, per tant no és recomanable fer la inversió amb contractes de mercat.
SOLUCIÓ: I = 200 MM nq = 600.000 cv = 350€ + 0,2€ per km p = 800€ α = 0,5 Alternativa: a 3000 km 𝑛𝐶 = 600.000 · (800 − 350) = 270 𝑀𝑀 𝑛𝐶 0 = 600.000 · (800 − 350 − 0,2 · 3000) = −90 𝑀𝑀 = 0 → 𝑆𝑖 𝑙 ′ 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎é𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑛𝑜 𝑡é 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡, 𝑝𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 ℎ𝑖 ℎ𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 Cal mirar si es recupera la inversió: 0,5 · 270 + 0,5 · 0 = 135 ≤ 200 Com que guanya 135 que és menor que 200, no recupera la inversió i per tant, amb contractes de mercat no surt a compte.
b) Canviaria la resposta anterior si el fabricant de cotxes més proper estigués a 200 Km. De la multinacional i estigués disposat a pagar 575€ per radiador? Canviarien preus i costos: RENDA: 𝑉𝐴𝑁 = 𝑛𝐶 − 𝐼 Costos variables = 350€/radiador + 0,2€/km = 350 + 40 = 390 𝐼 = 200 𝑀𝑀 Preu (p) = 575€ per radiador Poder de negociació = 50% 𝑉𝐴𝑁 = (575 − 390) · 600.000 − 200 = 110.999.800 SOLUCIÓ: 𝑛𝐶 0 = 600.000 · (575 − 350 − 0,2 · 200) = 111 𝑀𝑀 0,5 · 270 + 0,5 · 111 = 190,5 ≤ 200 Tot i que millora, tampoc és suficient per cobrir la inversió c) Quina hauria de ser la distància màxima a la que hauria d’estar situat aquest altre fabricant de cotxes per què la inversió fos aconsellable sense necessitat de signar contractes a llarg termini? 0,5 · 270 + 0,5 · 𝑋 = 200 → 𝑋 = 130 𝑛𝐶 0 = 600.000 · (575 − 350 − 0,2 · 𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎) ≥ 130 𝑀𝑀 → 𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 = 41,66 𝑘𝑚 Com a màxim l’alternativa ha d’estar a 41,66 km per a que les quasi-rendes permetin cobrir la inversió amb contractes de mercat.
...