Preguntes V/F amb respostes (3) (2015)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Fisiologia i fisiopatologia II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 28/03/2016
Descargas 98
Subido por

Vista previa del texto

Carla Triguero Unybook: ctriguero PREGUNTES 1. L’adenosina és un metabòlit vasoconstrictor 2. L’òxid nítric és un vasodilatadors sintetitzat per les cèl·lules de múscul llis vascular.
3. El sistema nerviós parasimpàtic té una acció vasodilatadora sobre els vasos del múscul esquelètic.
4. Si l’acetilcolina actua sobre receptors β es vasodilatadora? 5. Els baroreceptors carotidis s’estimulen quan hi ha hipercàpnia 6. Un augment d’estimulació del centre vasomotor provoca hipotensió.
7. Un augment de la volèmia pot induir un increment de la pressió arterial.
8. En una persona de 50 anys, uns valors de Pa persistents de 150/70mm Hg es consideren normals.
9. Un augment crònic de la secreció d’adrenalina pot provocar hipertensió.
10. Una patologia que augmenti la reabsorció de sodi i aigua en el nefró de forma permanent pot provocar hipertensió 11. La hipertensió essencial pot ser conseqüència d’un tumor secretor de renina 12. El feocromocitoma està causat per un tumor secretor de angiotensina.
13. Les manifestacions de la hipertensió permeten el seu diagnòstic 14. Les plaquetes i els basòfils sanguinis estan implicats en la formació de la placa d’ateroma.
15. La formació de la placa d’ateroma s’inicia amb un augment de la permeabilitat vascular 16. Una estria grassa conté cèl·lules escumoses.
17. El flux sanguini en les artèries coronàries és màxim durant la sístole ventricular.
18. El tabaquisme durant la joventut predisposa a patir una angina de pit.
19. En un pacient diabètic que pateix una angina de pit estable, el dolor sol ser més intens.
20. En una angina de pit estable hi ha marcadors de dany miocardíac en el plasma 21. Insuficiència i estenosi valvulars són sinònims.
22. Una estenosi a la vàlvula aòrtica dificulta la sortida de sang del cor esquerre.
23. Una estenosi aòrtica es pot manifestar amb símptomes respiratoris.
24. La hipertensió arterial de llarga durada pot provocar una insuficiència cardíaca esquerra.
25. La hipertròfia cardíaca és un mecanisme compensador d’una insuficiència cardíaca aguda.
26. En una insuficiència cardíaca dreta disminueix la pressió de filtració capil·lar.
27. La presència d’ortopnea i regurgitació jugular pot indicar una insuficiència cardíaca global.
28. L’aterosclerosi a les artèries caròtides pot provocar alteracions a l’àrea motora de l’escorça.
29. L’amaurosi fugaç és el símptoma més freqüent després d’una hemorràgia cerebral.
30. Una embòlia en una artèria que irrigui l’àrea somatosensorial dreta pot donar lloc a una hemipartestèsia esquerre.
31. Un trombe en una vena de la cama esquerre pot originar una embòlia cerebral.
1 Carla Triguero Unybook: ctriguero PREGUNTES AMB RESPOSTA 1. L’adenosina és un metabòlit vasoconstrictor. F, vasodilatador 2. L’òxid nítric és un vasodilatadors sintetitzat per les cèl·lules de múscul llis vascular. F, és vasodilatador però són les cèl·lules del endoteli 3. El sistema nerviós parasimpàtic té una acció vasodilatadora sobre els vasos del múscul esquelètic. F, simpàtic (parasimpàtic no te activitat sobre els vasos sanguinis!) 4. Si l’acetilcolina actua sobre receptors β es vasodilatadora? NO, perquè la Ach actua sobre receptors muscarinics i no alfa o beta 5. Els baroreceptors carotidis s’estimulen quan hi ha hipercàpnia. F, són els quimioreceptors. Baroreceptors s’estimulen per canvis de pressió.
6. Un augment d’estimulació del centre vasomotor provoca hipotensió. F, hipertensió 7. Un augment de la volèmia pot induir un increment de la pressió arterial. V 8. En una persona de 50 anys, uns valors de Pa persistents de 150/70mm Hg es consideren normals. F, límit de P diastòlica és 90 i límit de sistòlica és 140. Si fos puntual en comptes de persistent podria ser V 9. Un augment crònic de la secreció d’adrenalina pot provocar hipertensió. V 10. Una patologia que augmenti la reabsorció de sodi i aigua en el nefró de forma permanent pot provocar hipertensió V augmenta la reabsorció augmenta la volèmia i augmenta la Pa 11. La hipertensió essencial pot ser conseqüència d’un tumor secretor de renina. F, secundària 12. El feocromocitoma està causat per un tumor secretor de angiotensina. F, secreta catecolamines 13. Les manifestacions de la hipertensió permeten el seu diagnòstic. F 14. Les plaquetes i els basòfils sanguinis estan implicats en la formació de la placa d’ateroma. F, les plaquetes sí però els basòfils no, són els monòcits 15. La formació de la placa d’ateroma s’inicia amb un augment de la permeabilitat vascular V 16. Una estria grassa conté cèl·lules escumoses. V 17. El flux sanguini en les artèries coronàries és màxim durant la sístole ventricular. F, les arteries coronaries que penetren al miocardi es queden comprimides durant la sístole 18. El tabaquisme durant la joventut predisposa a patir una angina de pit. V 19. En un pacient diabètic que pateix una angina de pit estable, el dolor sol ser més intens. F, tenen alterada la sensació de dolor i serà MENYS intens 20. En una angina de pit estable hi ha marcadors de dany miocardíac en el plasma. F, infart de miocardi.
21. Insuficiència i estenosi valvulars són sinònims. F 22. Una estenosi a la vàlvula aòrtica dificulta la sortida de sang del cor esquerre. V 23. Una estenosi aòrtica es pot manifestar amb símptomes respiratoris. V 24. La hipertensió arterial de llarga durada pot provocar una insuficiència cardíaca esquerra. V 25. La hipertròfia cardíaca és un mecanisme compensador d’una insuficiència cardíaca aguda. F, crònica.
26. En una insuficiència cardíaca dreta disminueix la pressió de filtració capil·lar. F 27. La presència d’ortopnea i regurgitació jugular pot indicar una insuficiència cardíaca global. V 28. L’aterosclerosi a les artèries caròtides pot provocar alteracions a l’àrea motora de l’escorça. V 29. L’amaurosi fugaç és el símptoma més freqüent després d’una hemorràgia cerebral. F 30. Una embòlia en una artèria que irrigui l’àrea somatosensorial dreta pot donar lloc a una hemipartestèsia esquerre.
V 31. Un trombe en una vena de la cama esquerre pot originar una embòlia cerebral. F, pulmonar 2 ...