Tema 2. Documents primàris (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 16/04/2016
Descargas 36
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín TEMA 2. DOCUMENTS PRIMÀRIS Documentació És la metodologia científica que estudia l’estructura i característiques. NO estudia el contingut de la informació.
Estudia estructura, producció, recollida, processament d’informació...
Documents Són qualsevol objecte material que contingui o confirmi algun coneixement i que estigui dissenyat per a transmetre informació en espai i temps.
 Documents primaris Són aquells documents que contenen essencialment informació nova i original.
Per exemple: - Llibres: Tota publicació impresa, no periòdica.
Els llibres poden ser monografies si ens ofereix un exhaustiu estudi sobre un tema o manuals, que són textos introductoris a una matèria que solen utilitzar en el camp de l’ensenyament.
- Publicacions seriades: Apareixen periòdicament en el temps, es continuen de forma regular o irregular i tenen fascicles que surten d’una forma successiva i numerada.
Poden ser periòdics, revistes, series...
- Periòdics: Surten cada dia i amb un termini inferior a una setmana, contenen l’ultima informació sobre l’actualitat acompanyada de comentaris. La informació no sempre està contrastada en el mon científic biomèdic.
- Revistes: Publicació en sèrie, tracta d’una o més matèries especifiques, conté informació general, tècnica o científica. Tenen una aparició d’un interval d’una setmana, cada mes o cada tres mesos. Sempre inferior a 1 any.
Les revistes contenen l’ ISSN i són el mitjà de transmissió d’informació més important en ciències biomèdiques. Constitueixen el 60 % de publicacions a nivell mundial.
Les revistes utilitzen la norma de Vancouver.
- Series: Apareixen de forma irregular en períodes superiors a l’any.
- Publicacions especials Són documents que recullen normatives, reglaments, prioritats...
Tipus de publicacions especials: - Normes: Són reglaments. Controlen regles aprovades per un organisme o institució competent.
- Patents: Documents que recullen reconeixement a un individu, institució o empresa com autor d’alguna cosa. Es troben al registre de la propietat o en algunes revistes.
- Publicacions científiques Recullen resultats parcials o totals d’estudis fets per determinats organismes o individus.
- Congressos: Són treballs d'investigació presentats en reunions científiques recollits mitjançant una publicació específica i que es poden trobar publicats en revistes.
–Tesis doctoral La tesi és un material d'investigació original i inèdit Es realitza amb la finalitat d'obtenir el grau de doctor en un àrea de les ciències. Es trobar publicades per la universitat que la realitza o en la biblioteca on s'ha realitzat el treball.
–Treball fi de grau: Son obligatoris per assolir el nivell de grau. El material no té perquè ser original i inèdit. Intenta aglutinar els coneixements sobre un tema - Publicacions oficials Són aquelles que ens donen notícia de totes les activitats dels mitjans institucionals. En son exemple el bolletí oficial de l’estat o el diari oficial de la generalitat.
...