PSICOLOGIA EVOLUTIVA I: BLOC C (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia Evolutiva I
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 02/05/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

PSICOLOGIA EVOLUTIVA BLOC C: DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I DEL LLENGUATGE Teories per explicar com aprenem el llenguatge: + Enfoc de la teoria de l’aprenentatge: • Nen observa el model adult i el reprodueix.
• No pot explicar errors com dir: “No cabo”.
• El llenguatge és una habilitat apresa.
• Segueix les lleis bàsiques del condicionament i el reforç.
+ Enfoc nativista (Perspectiva Chomsky): · Estudi de la gramàtica · El llenguatge parteix d’una habilitat innata.
·Mecanisme genèticament determinat que dirigeix el desenvolupament del llenguatge (competència llingüística).
· El nen ha d’aprendre els paràmetres de la gramàtica (actuació llingüística: performance) · Gramàtica pivot: paraules pivot (paraules que el nen aprén fàcilment i les utilitza molt. Són les més freqüents): “més llet”, “nen més”, “jugar més” + Enfoc interaccionista: ►El llenguatge és produït mitjançant una combinació de predisposicions genèticament predeterminades i circumstàncies ambientals què ajuden a ensenyar el llenguatge.
• Tenen el pensament i el llenguatge un origen comú o es tracta de desenvolupaments separats? • Podem separar desenvolupament cognitiu de desenvolupament comunicatiu? ►Piaget i Vigostski han manifestat posicions contraries davant aquesta controvèrsia.
• Proposta Piaget: Tot lo comunicatiu és psicomotriu. Als 12m, poden començar a representar el món (per ex; una paraula que representa una cosa). En aquest moment, apareix el llenguatge.
Dels 0 als 12m no hi ha llenguatge, existeix una comunicació precària. Primer pensament i després llenguatge.
El llenguatge és egocèntric, el llenguatge el qual el nen parla per ell mateix.
• Proposta Vygostki: Des del principi (0m) hi ha una comunicació. Tenim la capacitat de connexió amb altres persones.
El nen des del principi busca comunicar-se. Als 12m, hi ha una funció/comunicació simbòlica.
Nen (uneix la relació adult-objecte) adult objectes Al mateix temps que esta el pensament, està el llenguatge.
El llenguatge del nen sempre és comunicatiu.
...