Esquema Relacions Internacionals TEMA 1 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a les Relacions Internacionals
Profesor C.G.
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 14/11/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: Les relacions internacionals com a disciplina acadèmica R.I. = disciplina r.i. = objecte d’estudi 1. Concepte de R.I: Conjunt de relacions humanes amb una dimensió política (repartiment del poder i la riquesa) que transcendeixen les fronteres dels Estats. Estudia el repartiment del poder i les riqueses a nivell internacional més enllà dels governs i fronteres estatals. 2. Quan sorgeixen les relacions internacionals? à després de la IGM quan es començà a estudiar perquè existia la guerra entre països. Aquesta IGM va provocar 3 grans crisis : -Política: la guerra no soluciona problemes polítics. -Econòmica: la guerra és un cop a l’economia a causa de la destrucció de ciutats, indústria i l’element humà/la força de treball. -Ètica/moral: Quin sentit té la guerra? à havíem millorat les condicions de vida de la penya i va i ens massacrem? (+tecnologia à + armament militar) 3. Context històric i acadèmic-institucional de l’origen de les Relacions Internacionals: Impacte de la IGM à polítics i ideòlegs que creen la situació idònia per al plantejament de la disciplina: Polítics: ·Wilson (president EUA) à liberalisme wilsonià o idealisme à guerra com a resultat del desconeixement de les polítiques governamentals per part del seu poble (poble informat pressionaria gov. à NO GUERRA). Solució: democratitzar les relacions internacionals. Partidari del liberalisme mundial, colonialisme à esperit de intercomunicar països à esperit de Ginebraà societat de nacions. ·Lenin: en contra del colonialisme i l’imperialisme. Institucions: ·Creació de la 1a càtedra de R.I. a Aberystwyth University ·Creació dels think tanks: Royal Institute of International Affairs i Council on Foreign Relations del món anglosaxó à comença una anglosaxonització de la disciplina, les preguntes les posen els qui manen. 4. La teoria internacional: És una sistematització del coneixement, posa ordre a les idees, d’una parcel·la de la realitat. Funcions: -Explicar, sistematitzar, ordenar el coneixement. -Detectar els patrons de canvi i preveure (que no vol dir endevinar) -Justificar accions polítiques per legitimar decisions dels òrgans de poder. -Allunyar al polític de l’opinió pública. -Protegir la comunitat acadèmica del món polític. (Que la teoria no resti influenciada pels polítics). 5. Tradicions de pensament (abans IGM) à catalogació per Martin Wight (estudi dels textos anteriors a la creació de la disciplina) ...

Tags: