Teoria Obesitat 1 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Patologia Cardiovascular
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

OBESITAT. TEORIA 1. DEFINICIÓ SOBREPES/OBESITAT.
OMS: Acumulació anormal o excessiva de greix que pot comportar conseqüències negatives per a la salut.
SISTEMES DE VALORACIÓ MASSA GRASSA:         Pes sota l’aigua Pletismografia per desplaçament d’aire Densitometria per raigs X de doble energia Impedanciometria bioelèctrica Isotòpics Mètodes radiològics (ressonància, TAC) Índex de massa corporal: o [BF = 1.2(BMI)+0.23(anys)-10.8(gènere)-5.4] Plecs cutanis i circumferències corporals: o Diferències en accessibilitat, fiabilitat, cost,...
És el fet servir per definir obesitat en base a alta accessibilitat, acceptable fiabilitat i ínfim cost.
CLASSIFICACIÓ PES CORPORAL EDAT ADULTA: Aquesta és diferent per la població asiàtica.
RELACIÓ ENTRE IMC I GREIX CORPORAL: IMC i composició corporal valorada per BopPod (Air displacement pletismography).
DEFINICIÓ OBESITAT ABDOMINAL. Importància distribució greix corporal.
  Distribució ABDOMINAL (poma): circumferència cintura.
o Punts de tall més emprats:  (ATP – III)  Dones > 88 cm  Homes > 102 cm o Però altres punts de tall segons ètnia.
Distribució PERIFÈRICA (pera): circumferència maluc.
o Índex cintura/maluc. Punts de tall més emprats:  Dones > 0,9  Homes > 1 Prevalença segons grau obesitat: més prevalença en la obesitat de menys IMC. En el IMC hi ha menys gent.
Prevalença per grups d’edat:   Hi ha més sobreprès que obesitat en tots els casos.
El grup amb menys sobrepès i obesitat són els de 45 – 64 anys, després els de més de 65, i finalment 18 – 44 anys.
PREVALENÇA OBESITAT A ESPANYA. Factors associats a obesitat:    Edat Gènere Nivell socio-econòmic (hi ha més obesitat abdominal com menys poder econòmic tens)     Nivell educatiu Àrea geogràfica Sedentarisme Patró dietètic no mediterrani PREVALENÇA SOBRES/OBESITAT A EUROPA. NENS FINS A 7 ANYS. Definició sobrepès/obesitat OMS: Fins a 5 anys:   SP > 2DE Ob > 3DE 5 anys:   SP > 1DE Ob > 2DE En Alemanya tenen menys sobrepès i obesitat; comparant-la amb Espanya (30% sobrepès i 10% obesitat).
PATOGÈNIA OBESITAT. ENERGIA HOMEOSTÀTICA. El pes corporal varia:   Incrementa: energia ingerida  ingesta de proteïna, greix i carbohidrats.
Disminueix: energia perduda  activitat física, dieta que indueix la termogènesis, el metabolisme basal PATOGÈNIA OBESITAT: - Nivell individual - Nivell econòmic (producció) - Nivell social - Nivell econòmic (accessibilitat) - Nivell urbanístic Moltes vegades els factors genètics i ambientals tenen punts en comú.
Obesitat: menor “voluntat” en el control balanç energètic.
PES CORPORAL: UN PARÀMETRE REGULAT Els darrers 10 anys: Una ingesta de 2000kcal/dia. Per un any: 730.000kcal/any.
Guany ponderal: 2kg de pes, aproximadament 14.000kcal.
Error balanç energètic:   14.000/7.300.000 kcal en 10 anys Aproximadament 2 º/oo El balanç energètic: una variable estretament regulada.
Integració: 1) Predisposició genètica 2) Factors moduladors (cicle son vigília, embaràs, lactància, culturals) 3) Senyals visuals, olfactòries, auditives Això provoca el restabliment de les reserves energètiques.
Al menjar, tens el gust, i el menjar segueix aquest camí: transportar  digerir  absorbir  distribuir  emmagatzemar  mobilitzar  oxidar.
INTEGRACIÓ VIA HOMEOSTÀTICA I HEDÒNICA: Depèn de la LEPTINA que dóna senyals de recompensa o sacietat.
PATOGÈNIA OBESITAT: La persona té patogènia si alguna cosa els funciona malament. Però NO és patogènic si s’és poc complidor, poc honest, poc auto-control, descuidat, indulgent, vago, conflictiu.
CLASSIFICACIÓ ETIOLÒGICA OBESITAT: 1) Multifactorial (sens dubte la més freqüent): més o menys GENÈTICS associats a l’estil de vida 2) Iatrògena (especial atenció en pacients psiquiàtrics i considerar efecte advers guany de pes en escollir fàrmac en obesos) a. Fàrmacs (ADT, corticoides, liti, valproat, sulfonilureas, glitazones, anti-psicòtics de nova generació) b. Cirurgia hipotalàmica 3) Neuroendocrina: patologia hipotalàmica, síndrome cushing, hipotiroïdisme, síndrome ovari policístic, hipogonadisme, dèficit GH, insulinoma, hiperinsulinisme 4) Genètica: a. Monogènica b. Sindròmica (síndrome Prader-Willi, síndrome Laurenc – Moon – Biedlt, síndrome Ahlstrom, síndrome Cohen, síndrome Carpenter).
CLASSIFICACIÓ ETIOLÒGICA OBESITAT: ...