Tema 4: Economia d'Espanya (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 12/03/2016
Descargas 3

Descripción

Tema 4: Economia d'Espanya

Vista previa del texto

TEMA 4: ECONOMIA D’ESPANYA Es un procés d’industrialització que es fa relativament tard: La historia de l’Espanya industrial arrenca des de aproximadament 1855. La revolució industrial (incorporació de la màquina de vapor a processos de producció) es produeix a l’any 1750. Espanya pertany al segon grup dels països europeus que s’industrialitza, no va en el primer grup. Va amb Itàlia, Portugal...
Es fa quan ja hi ha una divisió internacional del treball (especialització).
Especialització del treball a nivell de països; ex: Anglaterra és la productora de teixits.
En el procés d’industrialització des del principi, el capital estranger té molt protagonisme.
Un procés territorialment molt desigual. Quan comença el procés d’industrialització, una part molt important d’Espanya ni se n’adona.
Això portarà sempre a que el procés d’industrialització a Espanya a estat repartit irregularment. En general, el procés ha donat prioritat a les parts costeres i al punt de Madrid sobretot l’anilla de Castilla.
Procés sectorialment molt desigual. A Espanya pesa molt actualment el sector de l’automòbil, l’alimentació, químic, farmacèutic. En el passat, el sector important era el tèxtil.
Va ser molt ràpid però també és una economia fortament cíclica. Quan es va industrialitzar va anar molt ràpid però després ve la crisis i retrocedeix com ningú ho ha fet.
Predomini del proteccionisme fins l’entrada en la UE. Quan es posen límits a la quantitat s’anomena contingents.
Hisenda sempre dèbil, amb problemes. Amb dificultats de recaptar, hi ha molta economia submergida.
Espanya sempre ha tingut un dèficit de la balança comercial. Importem més del que exportem perquè per exemple, tenim una deficiència energètica. Sempre ha estat negativa excepte els anys: 1853-55 (Crimea); 1888-90 (Cuba); 1896-98 (Filoxera); 1915-19 (1ª Guerra Mundial). Filoxera: França era la primera exportadora de vi i vam aprofitar per exportar nosaltres el vi.
Gran tendència a fer grans obres públiques. Això succeeix des de sempre (aeroports, AVE). Des del principi va ser el ferrocarril ja que la meitat d’aquestes no van funcionar.
Hegemonia dels terratinents. Son substituïts pels banquers.
Intervenció de l’Estat que té tendència ser repartidora i no keynesiana.
ETAPES DE L’ECONOMIA ESPANYOLA 1.Autarquia (39-59): Després de la Guerra Civil. És un model tancat que minimitza importacions i exportacions i que pretén cobrir les necessitats.
2.Substitució d’importacions (59-75): Es produeix pel mercat nacional.
Model amb protecció aranzelària, d’industrialització. Substitueixo importacions i ho fabrico aquí. Afavoreix a l’arribada de tecnologia i capital estranger.
3.Crisi i transició (75-85): transició democràtica i econòmica. Son anys de crisi però d’intent d’apertura internacional, d’integració en la UE. El somni d’Espanya és ser part del projecte del mercat europeu.
4.Integració comercial europea (85-95): Espanya entra en la UE i les empreses s’han de preparar per competir i sobreviure en un mercat europeu.
L’economia espanyola adquireix un protagonisme internacional molt gran. Durant molts anys era la primera receptora d’inversions estrangeres.
5.Globalització-integració monetària (euro) (1996-2007): apertura comercial al màxim nivell, mercat únic, moviment de capitals al màxim nivell, una apertura de les empreses a nivell mundial i una pèrdua d’importància dels estats nació. Diners, capitals movent-se. Moviment financer constant a nivell mundial.
6.Crisi i austeritat (2008-2015) 7.Recuperació? ...