Macroeconomia (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 1º curso
Asignatura Agronomia i Economia agrària
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 13/11/2014
Descargas 7

Vista previa del texto

MACROECONOMIA  Conceptes: IPC: Índex de preus al consum. Serveix per mesurar la inflació d’un país, és a dir, un creixement sostingut i substancial (important) del nivell de preus (pujada de preus). No volem que pugin els preus perquè es vendrà més car i serà menys competitiu amb altres països, es difícil fer previsions, pèrdua estabilitat. Països amb pactes amb aquests països inflacionistes tindran problemes. España aquest any no es molt alta (2013), encara que històricament sempre a estat alta. A Cat sempre es més alta que a la resta de l’Estat.
Els preus poden pujar a causa d’un excés de demanda, l’oferta creix més que la demanda, encara que l’augment de l’activitat econòmica és bona.
També per increment de costos, l’oferta disminueix (es desplaça a la dreta), menys benefici, menys atractiu pel productor. Hi ha més oferta que demanda  pujada de preus.
*La riquesa són els bens que tenim, no els diners.
L’IPC mesura d’inflació agafant una cistella de productes, fa un seguiment d’aquests i avalua el creixement dels preus. Cada més surt la del més anterior. L’objectiu és prendre mesures per evitar inflació. Una mesura seria que hi hagi menys diners en circulació imposant/aplicant un tipus d’interès.
En les èpoques d’inflació augmenta el tipus d’interès, el diner és més car i per tant, es demanaran menys préstecs. Si el tipus d’interès és alt la gent estalvia més, es compra menys i per tant, disminueix el preu.
Dèficit públic: Diferència entre ingressos públics i despeses públiques. Si la despesa es més gran serà negativa, es gasta més del que es té. Depenent del que fas amb els diners, no serà dolent aquest dèficit (per ex. Si demanes un préstec per estudiar a la uni, estàs fent algo productiu, és una inversió, sempre i quan sigui moderat). Es dolent quan no hi ha retorn.
Deute públic: Generat a causa del dèficit públic. L’Estat pot pagar/finançar el deute més tard als proveïdors, pujar els impostos com l’IVA, demanar préstecs a bancs... La prima de risc pujava ja que Espanya es va tornar insolvent (va arribar al 600%). Les lletres de tresor es un compromís en que tu li deixes uns diners a l’Estat i aquest te’l torna amb un tipus d’interès, pot ser a 5 o 10 anys.
Tipus d’interès: preu dels diners. El tipus d’interès el fixa el Banc Central Europeu i segons això les borses pugen o baixen (si baixa el tipus d’interès, baixen) PIB/PNB: Producte Nacional Brut: producció de bens i serveis en un període determinat realitzada per ciutadans de l’Estat Espanyol (poden estar fora de l’Estat). El Producte Interior Brut: producció de bens i serveis en un període determinat i produïts a l’interior d’un país (han d’estar a l’Estat). Donen una idea de la riquesa de l’Estat.
EXERCICIS 1.Calcula taxes de creixement del dèficit i del deute: TC= valor final-valor inicial/valor inicial x 100 2.Calcula % dèficit i deute en relació al PIB Dèficit/PIB i Deute/PIB 3.Relaciona gràficament les dues variables A l’excel 4.Pots treure conclusions? *Ha disminuït la taxa d’atur ja que la gent ha marxat fora d’Espanya a treballar.
*Quan baixa la inflació, també ho fa el consum ...