TEMA 4. Anàlisi SIG (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Analisis i cartografia vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 28/03/2015
Descargas 20
Subido por

Descripción

Apuntes realizados con las anotaciones del docente y el material visto en clase.

Vista previa del texto

ANÀLISI I CARTOGRAFIA VEGETAL Tania Mesa González 2º CURS BIOLOGIA UAB TEMA 4: ANÀLISI SIG ANÀLISI ESPACIAL AMB SIG:  El terme anàlisi espacial inclou diverses tècniques (més o menys complexes) per descriure o extreure informació del patró que segueixen les dades geogràfiques (relació localitzacióatributs).
 Modelització cartogràfica  Generació de nova informació espacio-temporal mitjançant la combinació de tècniques de tractament de la informació cartogràfica i diverses eines (estadístiques, interpolació, intel·ligència artificial, etc) que permetin reproduir un model empíric o teòric.
   Àmbits d’aplicació: - Anàlisi i gestió del territori - Conservació de la biodiversitat - Explotació de sistemes naturals - Catàstrofes naturals Exemples: - Models de radiació solar - Estrès hídric (T°objectes - T°aire) - Models climàtics - Erosió del sòl - Models d’Idoneïtat - Selecció d’hàbitat - Models de connectivitat Possibles consultes que es poden contestar amb SIG: - Per localització (Què?) que hi ha en aquesta coordenada? - Per atributs (On?) de totes les coordenades, diguem on son. Els polígons que estan etiquetats amb la variable nominal que m’interessa.
- Geometria (Àrea, perímetre o la forma)  quina es la extensió del que vull saber.
- Topologia  que esta a dins, al costat, a prop, etc.
- Distància (Com arribo?)  Quina es la ruta més ràpida per arribar a un lloc. (un exemple son els bombers) - Tendència (Que ha canviat?)  Estudis fenològics - Simulacions (Que passaria si?)  Canvi climàtic. Permet simulacions de diferents escenaris.
 Signes per a la recerca d’atributs (Valor concret o interval determinat): - Més gran que  > - Igual que  = - I  AND - Més petit que  < - Diferent que  =/= - O  OR EÏNES D’ANALISI GEOESPACIAL:  Calculadora de capes  serveixen per calcular diferents paràmetres mitjançant operacions lògiques matemàtiques entre dues capes ràster. Utilitza un sistema de matrius.
-  Permet fer reclassificacions i recodificacions.
Quadtree  quan en un mateix mapa, es donen píxels de diferents mides que ens poden donar més o menys exactitud.
 Combinació de capes  ens permet fer un anàlisis de preferència mitjançant la relació de dos mapes.
...