3. Complexitat dels gèneres multimèdia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Gèneres i Formats Audiovisuals Multimèdia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 47
Subido por

Vista previa del texto

G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A 3.COMPLEXITAT DELS GÈNERES MULTIMÈDIA CONCEPTES: Hipertext: Permet ampliar coneixements sobre un tema mitjançant l’accés a altres documents específics gràcies a l’enllaç que et pot portar a diferents pantalles d’accés no lineal.
Multimèdia: Pot combinar text, imatge estàtica, imatge en moviment (Vídeo o imatges sintètica) i so.
Multimèdia interactiu: A les característiques del multimèdia, s’afegeix el fet que l’usuari té un cert contro sobre la presentació dels continguts i pot actuar sobre el producte (Comentaris, comparti). Les eines d’interactivitat també permeten a l’usuari decidir com visionar (llegir, veure, sentir) el producte que li és proposat.
Narrar (Narrativa/Storytelling): Explicar una història, normalment tancada.
  Cal definir: Els personatges (Qui), L’escenari (On?, Quan?), el contingut (Què passa? Com i per què?) Estructura: Plantejament – Nus –Desellaç.
Narrativa lineal: Explicar una història de contingut tancat, en un suport determinat, mitjançant la figura d’un narrador (primera persona, percera, plural, col·lectiva).
Responen a l’esquema clàssic de comunicació.
Noves formes narratives: Epxlicar una història de contingut obert per l’usuari, utilitzant les noves eines digitals. Responen al nou esquema multidireccional de la comunicació.
Narrativa Lineal Narrativa interactiva Contingut Tancat Obert Forma Estàtica Variable Acte (Qui protagonitza l’acte Narrador Usuari narratiu?) Narrativa audiovisual: On es comunica en un format i en un llenguatge audiovisual: txt, so, paraula, música, imatge estàtica, imatge en moviment, imatge sintètica.
Narrativa multimèdia: On es combinen text, so, música imatge estàtica, en moviment, sintètica.
Narrativa multimèdia interactiva: L’usuari pot prendre el control del fil narratiu, mitjançant la seva personal experiència de navegació web, dins un conjunt de continguts oberts i formats variables.
1 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A PERIODISME MULTIMÈDIA INTERACTIU: Periodisme: Explicar històries amb dades i fets reals. Els periodismes utilitzan diferents dormats, gèneres, llenguatges; treballem sobre diferents plataformes i presentem la informació sobre diferents suports i format. Documentar.-se, diferents veus, contrastar, jerarquitzar,...
El periodisme multimèdia interactiu (digital) es presenta en diferets: Formats: Text, imatge estàtica, en moviment, sintètica i so.
Gèneres: Híbrids.
Llegunatges: depenent del format.
Plataformes: Wix, yputube, Flikr,...
Suports; Smartphone, tauleta, ordinador, smart TV,...
Hipertextualitat, multimedialitat, interactivitat.
Modalitats de de narrativa multimèdia: (Possible examen) Multiplataforma: Consisteix a explicar la mateixa història en diferents suports. Per cada suport cal adaptar els continguts, presentació i llenguatge i la història s’ha d’entendre completa en cadascun dels formats.
Crossmedia: La història que expliquem és única però la presentem dividida en fragments. Cadda fragment s’oferix en un suport diferebt. Tot i així els fragments tenen com a referent un mateix eix temàtic.
Transmedia: Explicar diferents històries, totes elles incloses en un mateix univers narratiu. Cada història té un sentit en si mateixa i el format utilitzat es multimèdia interactiu en totes les seves possibles variants (falten coses) STORYTELLING: Explicar una historia, normalment tancada.
Narrativa transmetia: Es pot donar en l’àmbit de la ficció com en el de la informació. “Pretén l’experiència d’una història en 360º...” Tècnica que ens permet aplicar els principis del relat/narrativa multimèdia interactiva.
    El lector té la seva manera de llegir/veure/interactuar amb la història.
L’equip periodístic procura que l’audiència se senti transportada al lloc dels fets. Són històries amb sentiments, Aquest tipus de relat s’ha d’entendre com una experiència, un relat no lineal que s’expressa en diferents formats i plataformes, usant diferents tecnologies, suports, llenguatges i gèneres híbrids.
La tecnologia modifica el rol tradicional de formats i gpeneres.
2 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A  La major part d’aqeustes experiències han començat fora de la indústria de mitjans de comunicació tradicionals.
ESTRUCTURA DE LA NOTÍCIA Segons Carl N Warren: ESTRUCTURA DE L’ACCIÓ DRAMÀTICA ESTRUCTURA REPORTATGE MULTIMÈDIA-INTERACTIU Cada producte és diferent i el resultat final és una web: o Inici (Homepahge, opening)  Scroll  Selecció  Títil (pot tenir o no un text introductori o un off general del tema)  Crèdits (xarxes socials del producte) 3 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A  o Icones per compartir en diferents mitjans i xarxes.
Cada capítol pot tenir un plantejament diferent i combinar totes les possibilitats que hem vist anteriorment:  Menú bàsic de navegació pel reportatge + accés a inici i crèdits.
 Desenvolupament (multigènere i multiformat)  Accés a l’inici  Accés al següent capítol (i/o anterior)  Elements d’interactivitat (Scroll down, click)  GÈNERES PERIODÍSTICS TRADICIONALS o o Informatius: Expliquen – Notícia, reportatge i entrevista.
D’opinió: Interpreten – Crònica, Anàlisi, columna, crítica, editorial, article d’opinió.
Cal treballar amb un manual d’estil obert, on l’usuari és, necessàriament, el centre de l’experiència informativa.
GÈNERES PERIODÍSTICS AVANÇATS/MULTIMÈDIA L’HIPERTEXT PERIODÍSTIC SE SITUA EN EL PUNT DE PARTIDA DELS CANVIS DISCURSIUS QUE DOTEN D’UNA NOVA DIMENSIÓ AL CONCEPTE DE TEXT PERIODÍSTIC.
SORGEIXEN NOUS GÈNERES I TAMBÉ S’ADAPTEN A UNS ALTRES JA CONEGUTS QUE OBLIGUEN A REPLANTEJAR LES CATEGORIES TRADICIONALS DELS GÈNERES PERIODÍSTICS O, EN EL SEU CAS, A ESTABLIR TIPOLOGIES DIFERENTS PER ALS MITJANS IMPRESOS I ELECTRÒNICS. L’ARRIBADA DE LA TÈCNICA HIPERTEXTUAL I DELS RECURSOS MULTIMÈDIA A LA REDACCIÓ PERIODÍSTICA NO JUSTIFICA LA DESAPARICIÓ DELS GÈNERES, SINÓ MÉS AVIAT UN CANVI EN ELS MATEIXOS TAL I COM ELS IDENTIFIQUEM AVUI.
RAMÓN SALAVERRÍA         En evolució constant (taxonomies diverses) Canvia el model de negoci (empresa periodística o de comunicació) Canvia el perfil professional Canvien rutines de producció Hibridació de gèneres i formats Noves fórmules narratives Adaptació a diferents formats Publicació en diferents plataformes 4 ...