Estudi previ Pràctica 3 (2014)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 1º curso
Asignatura F.T. Fonaments Telemàtica
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 12/11/2014
Descargas 33
Subido por

Vista previa del texto

Fonaments de Telemàtica (12/11/14) • Quina hauria de ser la comanda a especificar a la Shell de Linux per fer pings a www.google.com amb paquets de 45 bytes de dades, que els paquets IP portessin Timestamp i que s'enviés una ràfega de 6 paquets ICMP Echo Request? Ping –s45 @google.com per enviar paquets de 45 Bytes de dades.
Ping –T tsandaddr @google.com per a que els paquets portin Timestamp.
Ping –c 6 @google .com per enviar una ràfega de 6 paquets ICMP Echo Request.
• Calculeu la longitud mínima d’una capçalera IP. Expresseu la longitud en bytes.
5Bytes(vers) + 4Bytes(hlen) + 8Bytes(type of serv) + 15 Bytes(total lenght)= 32 Bytes • Quina comanda s’utilitza per saber el contingut de la taula d'encaminament IP d'una màquina? La comanda que ens permet saber el contingut de la taula d’encaminament IP d’una màquina és la comanda netstat.
• Com podem fer que el analitzador de protocols Wireshark només ens mostri els paquets TCP d’una captura de tràfic? Per fer que el analitzador de protocols Wireshark només ens mostri els paquets TCP d’una captura de tràfic haurem de posar al filtre que només mostri les trames pertanyents al TCP.
• Quina capçalera té un paquet ICMP? Quants bytes pot tenir? Com es transmet un paquet ICMP a través de la xarxa? Els paquets ICMP tenen una capçalera amb una extensió de 8 Bytes: els primers 4 Bytes seran consistents, el primer Byte està reservat per al tipus de ICMP, el segon octet està reservat per al codi de ICMP, el tercer i quart Byte és una suma de comprovació de tot el missatge ICMP. El contingut del 4 Bytes restants de la capçalera poden variar depenent de la funció del tipus i el codi ICMP. Els paquets ICMP es transmeten com datagrames d’IP normals.
• Quina és l'eficiència de l’encapsulat d'un paquet IP de 1250 bytes? Considereu que el paquet IP té una capçalera mínima.
Ef= (1250-32)Bytes/1250Bytes= 0.9744. Té un 97,44% d’eficiència • Considereu que el TTL d’un paquet IP és 64 en sortir del PC origen. Quin valor prendrà el TTL en arribar al PC destí, si a la part de xarxa (Internet) el camí que segueixen els paquets consta de 10 routers? Cada vegada que el paquet sigui processat en un node(router) el seu temps de vida disminuirà en una unitat fins a arribar a zero. En el nostre cas el valor del TTL en arribar al terminal serà: 64-10= 54 • Què passa quan un router ha de fragmentar un paquet que porta el flag “Do not Fragment” activat? La indicació de que un paquet és indivisible s’ha de tenir en compte sota qualsevol circumstància. Per tant, si el paquet ha de ser fragmentat, no s’enviarà.
Anna Castán Barón 12/11/2014 2GT21 ...