Apunts tema 1 TIC (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura (TIC) Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 12/02/2015
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Tecnologies de la Informació i la Comunicació 1. INTRODUCCIÓ Dades  classificació i contextualització  Informació  Creació de Coneixement  Més dades/TIC no són més coneixement. Per generar coneixement cal més participació humana.
Els mitjans de comunicació no són TIC!!! Les TIC les usem per transmetre el contingut Mitjans de (Tele)comunicació: qui  què  CANAL  a qui  amb quins efectes Maneres de transmetre la informació: punt a punt/punt a multipunt (broadcast)/multipunt a multipunt TECNOLOGIA / TÈCNICA Tecnologia: eines que podem fer servir / Tècnica: saber fer servir les tecnologies Debat històric de com es relacionen CIÈNCIA, TECNOLOGIA i SOCIETAT OSORIO – Enfocaments sobre la TECNOLOGIA 1 Enfocament instrumental o artefactual (discurs determinista tecnològic) Les tecnologies són només eines.
Parla només de màquines, no de context social.
La tecnologia no és bona ni dolenta, depèn de com s’usi.
2 Enfocament cognitiu o intel·lectualista La tecnologia és l’aplicació pràctica de la ciència.
3 Enfocament sistèmic La tecnologia és una unitat complexa (sistema tècnic) amb artefactes, materials, energia i agents intencionals que transformen els materials i l’energia.
Tecnologies de la Informació i la Comunicació Fer tecnologia és fer política. Per tant, hauríem de poder dir quin tipus de tecnologia volem.
En aquesta assignatura partirem de l’enfocament sistèmic Considerarem tecnologia: - Coneixements de tota mena que acaben repercutint en el sistema comunicatiu i el seu funcionament.
telecomunicacions, electrònica, acústica, informàtica...
- Productes resultants d’aquests coneixements. Eines, màquines programaris, entenent que cal el pas previ, el coneixement.
- Sempre contextualitzat!! Tècnica: Conjunt d’accions que impliquen coneixements, habilitats i capacitats d’ús encaminades a usar convenientment les diferents tecnologies amb l’objectiu d’assolir diversos objectius (comunicatius en el nostre cas; es relaciona per exemple amb els perfils professionals).
...