Examen febrer 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Química de l'aigua
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

QUÍMICA DE L’AIGUA. Febrer 2006 1.- Tenim 50 mL de HAc 0,1M (pka=4,8) 1. Quin és el pH de la solució? 2. Quants mL de NaOH 0,5M es necessiten afegir per tenir un pH de 4,8 i quants per tenir un pH de 5,8 3. Raona quin seria un indicador adequat per detectar amb precisió el punt final d’aquesta valoració 2.- Tenim 10 mL de NaCl =0,1M.. Kps = 10-10 ; PA Ag = 109 , PA Cl= 36,5 1. Calcula les quantitat de plata precipitada quan afegim 1, 2 i 3 mL de nitrat de plata 0,5M.
2. Calcula les concentracions de tots els ions en solució en cada cas anterior.
3. Aquesta valoració es la base per la determinació de la salinitat. Explica els indicadors adequats per determinar el punt final d’aquesta valoració.
3.- A una solució de 100 mL de HCl 0,1M afegim 10 mL de dicromat potàsic 0,1M i 2 mL de sulfat ferros 0,1M. Els potencials estàndard de les dues parelles redox corresponents son 1,2 i 0,6 volts respectivament 1. Explica tots els processos que tenen lloc, tot especificant l’oxidant, reductor, reacció d’oxidació i de reducció 2. Calcula la Keq de la reacció global redox i la concentració de tots els ions en solució 3. Dibuixa l’esquema complert de la pila corresponent a aquesta reacció redox global 4. Aquesta reacció forma part de la determinació de la DQO. Explica en detall tot el procés de determinació d’aquest paràmetre ambiental i la seva significació.
4.- La determinació de la duresa total de l’aigua(Ca +Mg) es realitza una valoració complexomètrica amb EDTA (àcid etilendiamino tetracètic) en medi tamponat NH4+ / NH3 a pH 10. Per determinar el punt final de la valoració, s’utilitza com a indicador el NET (negre d`ericrom-T) que presenta diferents equilibris àcid-base i el color de les seves solucions varia en funció del pH del medi segons sigui l’ espècie que es troba en solució.
1. En el cas del complex Ca-EDTA detalla quin és l’ió central , els àtoms dadors, el tipus de lligant i el nombre de coordinació.
2. Quin canvi de color observaràs en arribar al punt de equivalència sabent que el Net amb el Mg forma un complex de color roig vi? 3. Quina es la duresa total d’un aigua obtinguda d’un riu sabent que es va prendre 30 mL d’aigua i es van consumir 18,2 mL de EDTA 0.0100M per realitzar la valoració? PM CaCO3=100 H2Eroig 6,3 HE2Blau 11,5 E3taronja pH 5.- Descriu tots els efectes àcid-base i de solubilitat que es donen en un llac d’alta muntanya estratificat situat en un terreny calcari. Raona el pH aproximat en cada un dels tres compartiments, superior, mitjà i inferior.
...