Seminari 6 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Conceptes cínics i patológics. Ténciques de diagnostic
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 24/11/2014
Descargas 13

Vista previa del texto

Seminari 6. Conceptes clínics i patologics. Tecniques de diagnostic.
1. Anomena i explica breument les sis alteracions cel·lulars més importants del càncer.
- - Inhibició de la apoptosi: les cèl·lules cancerígenes viuen més que les cèl·lules normals.
Apoptosi: mort cel·lular programada.
Creixement sobre estimulat: es tracta de cèl·lules que són més grans de lo habitual.
Tenen inhibits els factors de creixement: d’aquesta manera perden la seva regulació de creixement, conduint a un major creixement descontrolat. Fre inhibit.
Capacitat d’invair localment i a distancia: es poden desagrupar de la tumoració i fer replicacions a zones properes o viatjar per el cos fins a una altra zona i fer metàstasis.
Invasió local sol ser avanç que les metàstasis.
Augment de la capacitat de replicació: les cèl·lules es dividiran amb major velocitat que les no cancerígenes. Augmenten de número.
Angiogènesi: tenen la capacitat de formar vasos sanguinis nous en la zona cancerígena de manera que els hi arribarà més fàcilment la irrigació.
2. Anomena i explica breument les manifestacions clíniques inespecífiques del càncer.
Aquestes manifestacions es manifesten en gairebé tot tipus de tumor, tot i que aquests aspectes també es poden donar a terme en altres malalties cròniques.
Per altra banda, també cal destacar, que els símptomes solen sorgir quan hi ha una certa evolució de la tumoració.
Les manifestacions clíniques inespecífiques són les següents: - Astènia: cansament exagerat sense relació amb l’activitat física que es du a terme.
(per anorèxia i anèmia) Anorèxia: falta o disminució de la gana. Important. Es deu a la mateixa malaltia (molts factors que hi intervenen) Pèrdua de pes: a causa de la anorèxia i perquè part de l’aliment se’n va cap al càncer.
Caquèxia: pèrdua de pes extrema.
Febre: augment de la temperatura corporal normal a causa de que és un procés inflamatori crònic. Provoca una febrícula vespertina.
Anèmia: disminució dels nivells de ferro en sang. El càncer desgasta el ferro, que se’n va cap al càncer (metabolisme que genera el tumor).
*Astènia i pèrdua de pes s’anomena com a síndrome general.
3. Anomena i explica breument les complicacions tardanes per mal control de la diabetis.
- - - Microangiopatia diabètica: lesió dels petits vasos amb una alteració de l’estructura normal del col·lagen (a causa dels nivells de sucre alts). On els danys més importants i característics són: o Retinopatia diabètica: on es produeix una lesió de la retina i es pot acabar perdent la vista.
o Nefropatia diabètica: patologia renal.
Neuropaties diabètiques: pot afectar als nervis sensitius, motors i a les fibres autonòmiques d’aquests. I en funció de quin nervi es trobi afectat es trobaran quadres clínics d’un tipus o d’un altre. El més habitual és: o Polineuropatia distal nervis sensitius o Paràlisis de parells oculomotors nervis motors o Neuropaties autònomes: bufeta neurògena, alteracions cardíaques, alteracions digestives, alteracions reproductives. Fibres autonómiques Macroganigiopatia diabètica: afectació de les arteries distals per aucumuls de calci i de teixit connectiu en la capa mitjana. Aquesta pot acabar comportnant: o Cardiopatia isquèmica (angina de pit, infart agut de miocardi) o Trombosi cerebrovascular o Isquèmia de membres inferiors (acaben comportant l’amputació) 4. Anomena i explica breument els factors més importants de la obesitat. Quins d’aquests factors són modificables? - Balanç energètic positiu: s’ingereixen més aliments dels necessaris respecte al desgast energètic de la persona. Es menja més del que es consumeix.
Factors genètics: s’observa tendència en determinades famílies a patir obesitat.
Factors ambientals: influeixen principalment en el comportament de les persones.
o Alimentació inadequada en quant a la composició i quantitat. (no va relacionada amb el balanç energètic positiu) o Sedentarisme o Estrès o Cànons de bellesa segons la època tendeixen a un estereotip i afecten més o menys, segons el tipus de persona o Fàrmacs, etc.
Dintre d’aquests factors ens trobem principalment amb els genètics com a no modificables. Per altra banda, tindrem que el balanç energètic pot ser modificat per la persona de forma autònoma, i que els factors ambientals poden patir també certs canvis. Tot i així, aquests últims seran difícils i lents de modificar ja que es troben instaurats en la cultura de la societat principalment.
El balanç energètic positiu a vegades no es modificable. Ex. Hipotiroïdisme (no sempre és genètic i té tractament que ens pot ajudar a un balanç energètic positiu) *No és necessari.
...