Preguntes Tema 2 (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Història Econòmica Contemporània
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 10/04/2016
Descargas 23
Subido por

Descripción

Preguntes model-examen de seguiment per preparar els exàmens d'Història Econòmica Contemporània amb en Josep Pujol.

Vista previa del texto

Preguntes de seguiment.
1. Sobre els Bancs Centrals, indicar si son correctes o incorrectes les següents afirmacions: a) Van sorgir per regular l’estabilitat dels sistemes monetaris. F (van deixar enfonsar molt bancs competidors, dades banc Anglaterra) b) Van sorgir per finançar l’Estat.V (despessa publica, però no funciona als EEUU) c) Eren bancs privats i independents del govern. F (exemple Reichbank).
d) Eren bancs privats però controlats pel govern. F (exemple banc Anglaterra).
Raonar les respostes (1/2 pàgina) 2. Sobre l’origen dels bancs centrals a Europa, indicar si son correctes o incorrectes les següents afirmacions: a) Va sorgir per les pressions del sector financer, amb la finalitat de crear un prestamista en última instància que donés estabilitat a les seves activitats. F EEUU inestable i no banc.
b) Van sorgir per cobrir les necessitats financeres dels nous estats burgesos. V c) Eren institucions privades. V (institucions per accions, dates coincideixen revoltes burgeses).
d) Eren institucions públiques. F (per accions).
3. Sobre el Banc d’Anglaterra, indicar si son correctes o incorrectes les següents afirmacions.
a) Es va crear per ajudar a finançar la Despesa Pública dels governs britànics. V b) Des de bon començament va assumir la funció de prestamista en última instància. F (exemple sword bank que s’enfonsa sense ajuda).
c) Va fomentar els crèdits a la indústria britànica. F (accionistes comerciants, interesats en comerç, no en industria “Merchanbankers”).
d) Era un banc independent del govern. V(Consell accionistes banquers decidien al seu aire).
4. Sobre les societats anònimes bancàries que es van desenvolupar a Europa en el segle XIX, indicar si son correctes o incorrectes les següents afirmacions: a) Van afavorir l’estabilitat del sector financer. V (redueix crisis ventaneta).
b) Van sorgir per les creixents necessitats de finançament que exigia l’expansió industrial. V (les grans inversions, especialment a alemanya, necessiten gran finançament, però 1 sol banc ni pot).
c) El seu desenvolupament es va iniciar a Alemanya. F (Inicia GB, llei 1833, oposició inicial banc Anglaterra, etc.).
d) El seu desenvolupament va expandir molt els bancs amb sucursals, especialment a Estats Units. F (bancs amb sucursals prohibits, grans crisis de ventaneta).
5. Sobre el Banc d’Anglaterra i el Reichbank, indicar si son correctes o incorrectes les següents afirmacions.
a) El Banc d’Anglaterra sempre va tenir el monopoli d’emissió de bitllets. F (bancs privats que no fossin S.A.).
b) El Reichbank sempre va tenir el monopoli d’emissió de bitlles. V (historia Reichbank).
c) El Banc d’Anglaterra era dirigit pels mateixos accionistes. V b) El Reichbank era dirigit pels mateixos accionistes. F (funcions 1r ministre, etc.).
6. Sobre el sistema financer d’Estats Units entre la dècada de 1860 i 1913, indicar si son correctes o incorrectes les següents afirmacions: a) Va tenir un banc central des de mitjan segle XIX. F (1r banc 17..-1811, 2n 1816-1836, etc.
Cauen per el govern, sorgeixen quan hi ha guerra, etc.).
b) Tots els bancs podien emetre bitllets. F (Llei bancaria Linconl, bancs nacionals emeten bitllets amb deute federal; i estatals, etc.).
c) Les societats anònimes bancàries van afavorir la concentració del sector i l’expansió dels bancs amb sucursals. F (explicació abans).
d) Era un sistema molt procliu a les fallides bancàries. V (En aquest període, 25 fallides mínim, explicació, quadre).
...