Tema 11. El ribosoma (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 1º curso
Asignatura Estructura i Funció Cel·lular
Profesor J.R.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 17/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 11. El ribosoma Els ribosomes són partícules no membranoses del citoplasma. La funció final dels ribosomes és sintetitzar proteïnes.
Les proteïnes es diferencien unes de altres per la seva seqüència. Els ribosomes tradueixen els nucleòtids a aminoàcids.
George Palade (1953) George Palade va descobrir els ribosomes. Primer se’ls va anomenar grànuls densos, després grànuls de Palade i en l’actualitat s’anomenen ribosomes.
Els ribosomes estan fets de ARNribosòmic i proteïnes.
Ribosomes citoplasmàtics Els ribosomes els podem trobar al citoplasma lliures, al RE o en el mitocondri.
Els ribosomes dels mitocondris són una mica diferents als dels citoplasma i per això s’anomenen mitoribosomes.
Els que trobem al RE i lliures al citoplasma són iguals. Segons el destí de les proteïnes, aquestes s’associaran a uns ribosomes o a uns altres.
Subunitats S= Svedberg és una unitat que mesura la velocitat amb que cau una proteïna quan la centrifugues, velocitat de sedimentació. La velocitat de caiguda està relacionada amb la superfície que rossa.
Si tenim dos subunitats unides la part intermitja de superfície de fregament s’elimina i per tant la superfície de fregament serà menor amb les dues juntes que amb les dues separades.
RNArs subunitat gran Al ribosoma l’element més important és el RNAribosòmic que es replega creant el ribosoma i per sobre s’hi van incorporant les proteïnes.
Ribozims (RNAs) Són RNAs que tenen activitat enzimàtica/catalítica i faciliten el trencament dels RNAs. Tenen activitat catalítica.
Exemple: L’associació de RNA+ proteïnes → SRP → ribonucleoproteïna.
*Hi ha una sèrie d’antibiòtics que bloquegen l’activitat dels ribosomes. Si marquem aquests antibiòtics abans d’introduir-los, veurem en quina regió impacten.
**Si els antibiòtics orals actuen sobre els ribosomes mitocondrials, caurà la producció energètica d’aquell pacient.
Estructura ribosoma A: entren els RNA de transferència que porten els aminoàcids.
P: hi ha el pèptid que s’està fabricat E: s’escapen els RNA de transferència A la subunitat gran dels ribosomes hi ha un canal per on passa la proteïna que es va fabricant i així la podem protegir per a què no es degradi la proteïna.
Els ribosomes s’uneixen a l’extrem 5’ on hi ha una seqüència de 80 nucleòtids per a que s’hi uneixin. Quan els ribosomes ja han recorregut un tros i queda lliure la seqüència que atreu ribosomes arriba un altre ribosoma i així successivament.
Es calcula que una molècula de RNA pot ser traduïda simultàniament per molts ribosomes. Per saber quants ribosomes podran traduir a la vegada un RNA, calcularem el nombre de nucleòtids totals d’aquell RNA dividit entre 80.
Poliribosoma A vegades ens podem trobar amb poliribosomes cíclics que permet aprofitar al màxim els ribosomes ja que quan arribin al final de l’extrem 3’ es tornen a enganxar a l’extrem 5’.
La PABP s’enganxa a l’extrem 3’ perquè hi ha adenines. Després hi ha una sèrie de proteïnes que lliguen l’extrem 5’ i 3’ de manera que quan un ribosoma acaba la traducció es torna a enganxar a l’extrem 5’.
On es fabriquen els ribosomes? El RNA sempre es fabrica al nucli i les proteïnes al citoplasma. Les dues estructures es troben al nuclèol on hi ha gens associats que porten informació genètica del RNAribosòmic. El RNA ribosòmic quan es fabrica al nuclèol té molta afinitat per les proteïnes ribosomals (citoplasma) i per tant aquestes van al nuclèol a unir-se amb el RNA ribosòmic.
Un cop format el ribosoma van cap al citoplasma les dues subunitats separades que només s’ajunten quan han de fer la traducció.
...