Temes 7, 8 i 9 Externalitats, béns públics i bens comunals (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura introduccio a la microeconomia
Año del apunte 2014
Páginas 10
Fecha de subida 02/09/2014
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Temes 7, 8 i 9.
Externalitats, béns públics i informació incompleta Introducció a la Microeconomia Grups M1 i M4 Maria Llop Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T7, T8 i T9. Externalitats, béns públics i informació incomplerta  Externalitat:  Situació en què un agent genera una activitat que influeix en el benestar d’un altre i, en canvi, ni un paga ni l’altre rep cap compensació Les externalitats poden ser positives o negatives en funció del tipus d’efecte ocasionat (guany o perjudici) i sempre suposen una assignació ineficient dels recursos escassos Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T7, T8 i T9. Externalitats, béns públics i informació incomplerta  Externalitats negatives:  Són efectes negatius d’un agent sobre el benestar d’altres agents sense que existeixi cap compensació. Exemple: la contaminació Cost social producció > Cost privat producció Q mercat > Q òptima Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T7, T8 i T9. Externalitats, béns públics i informació incomplerta  Externalitats negatives: Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T7, T8 i T9. Externalitats, béns públics i informació incomplerta  Externalitats positives:  Són efectes positius d’un agent sobre el benestar d’altres agents sense que existeixi cap compensació. Exemple: el nivell d’estudis Valor social > Valor privat Q mercat < Q òptima Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T7, T8 i T9. Externalitats, béns públics i informació incomplerta  Externalitats positives: Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T7, T8 i T9. Externalitats, béns públics i informació incomplerta  Externalitats: solucions privades  Són solucions que busquen els particulars a les externalitats negatives. Exemples: codis morals, sancions socials, solucions benèfiques, etc.
 Teorema de Coase: si els particulars poden assignar els recursos sense cap cost, llavors el mercat privat sempre resoldrà el problema de les externalitats. Els costos de transacció (costos per arribar a un acord i fer-lo complir) poden portar a què no es compleixi aquest teorema Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T7, T8 i T9. Externalitats, béns públics i informació incomplerta  Externalitats: solucions públiques  Impostos i subvencions correctors (pigouvians).
Externalitat negativa: un impost indueix els individus a tenir en compte els costos socials (“internalitzar l’externalitat”). Externalitat positiva: una subvenció porta a proveir més quantitat Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T7, T8 i T9. Externalitats, béns públics i informació incomplerta  Béns públics:  Consum no excloent: no es pot impedir que el consumeixi un individu  Consum no rival: el consum per part d’un individu no redueix el seu ús per una altra persona Problema: situació de paràsit o free-rider (s’obté beneficis del bé públic però no es paga per aquest bé públic) Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T7, T8 i T9. Externalitats, béns públics i informació incomplerta  Béns comunals:  Consum no excloent: no es pot impedir que el consumeixi un individu  Consum rival: el consum per part d’un individu redueix el seu ús per una altra persona Problema: esgotament dels béns comunals Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 ...