1a Activitat. Fonaments de l'Empresa (2016)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Fonaments de l'Empresa
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 1
Subido por

Descripción

Primera de les activitats de l'assignatura de fonaments de l'empresa dels graus en Economia, ADE i les seves respectives dobles titulacions.

Vista previa del texto

PORT DE BARCELONA 19-2-2016 1. Com definiríeu la Missió del Port de Barcelona? La missió del port de Barcelona és la unió entre la part terrestre i la marítima connectant-les entre elles, per així poder dedicar-se a l’intercanvi i transport de mercaderies com el transport de persones, connectant així la ciutat de Barcelona amb gran part de la resta del món facilitant l’increment de la globalització mundial.
Una de les missions del port de Barcelona que no hem d’oblidar és l’aportació que realitza sobre l’economia, potenciant la competitivitat de les empreses i generant nous llocs de treball.
2. Quina és la Visió que es recull en aquest pla estratègic? Tenint en compte aquesta missió que té el port de Barcelona, el seu objectiu principal que es recull en el pla estratègic, per tant la seva visió, és arribar més lluny i continuar creixent d’aquí al 2020, amb la finalitat d’incrementar el volum de mercaderies en un 51% i aconseguir arribar a moure 70 milions de tones. Fent això aconseguirà una millora en el creixement comercial, proporcionant una major competitivitat en les empreses, la qual cosa generarà una millora de benestar creant nous llocs de treball.
3. Quins objectius estratègics es defineixen en el pla? Els objectius estratègics establerts en aquest pla per aconseguir l’objectiu desitjat són, l’augment de moviment de contenidors per més països i ampliant així les seves zones de destí principalment per Àsia, Europa i el nord d’Àfrica. Els punts que s’han establert per aconseguir aquest objectiu són, augmentar el moviment de TEU en una quantitat de 3 milions suposant un increment del 57’9% més que en 2014.
També s’han proposat incrementar el transports de vehicles en un 60’4% arribant així a una xifra de 1’2 milions vehicles transportats. Per últim, aconseguir captar l’arribada de 3 milions de creueristes, que suposa l’increment del 73’9% respecte el 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segons les dades presentades, el tràfic de mercaderies a l’any 2015 va ser de 47 milions de tones, el que va representar un increment del 1,5% respecte l’any anterior.
En termes de tràfic de contenidors, el volum va ser de 2 milions de TEU (1 TEU equival a un contenidor de 20 peus) el que va representar una taxa de creixement del 4% respecte a l’any 2014. En el cas concret del transport marítim de vehicles, l’any 2015 es van transportar 881.893 unitats, el que va representar un creixement del 18% Alejandro Fernández Pau Feixas Eric Corominas PORT DE BARCELONA 19-2-2016 respecte a l’any anterior. Pel que respecte al nombre de creueristes, van passar per el Port de Barcelona un total de 2.540.000 de creueristes, el que va representar un increment del 7% respecte a l’any 2014. Tenint en compte el que estableix el Pla Estratègic del Port de Barcelona 1. Valoreu quantitativament si els resultats de l’any 2015 són adequats per assolir les fites marcades en el pla estratègic.
-Previsions per l’any 2020: Volum de mercaderies: 70 milions de tones (51% mes que 2014) Recepció de creueristes: 3 milions (73,9 % mes que 2014) -Dades de l’any 2015: Volum de mercaderies: 47 milions de tones ( 1.5 % mes que 2014) → 46.3 milions de tones al 2014 Recepció de creueristes: 2.5 milions (7 % mes que 2014 ) → 2.33 milions de creueristes al 2014 6 70 6 3 TCAmercaderies (en milions de tones): TCA = ( √46.3) − 1 *100 TCAcreueristes (en milions de tones): TCA = (√2.33) − 1 *100 TCA=7.13% TCA= 4.30% Observant les dades del 2015 podem arribar a la conclusió que l’any 2014 el volum de mercaderies i de creueristes va ser de 46.3 milions i de 2.33 milions respectivament.
Tenint en compte aquestes dades si es volen assolir els objectius marcats pel 2020 les taxes de creixement anual acumulatives haurien de ser del 7.13 % (per les mercaderies) i del 4.30 % (en els creueristes). Per tant el Port de Barcelona fins i tot superat el creixement esperat en els creuers, però en canvi no ha assolit el creixement esperat en l’apartat de les mercaderies.
Alejandro Fernández Pau Feixas Eric Corominas ...