Examen de farmaco (2013)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 11/11/2014
Descargas 70
Subido por

Vista previa del texto

CARDIO--------------Digoxina: cardiopàtic, en AC x FA i en IC. Alta toxicitat.
Dobutamina: Inotròpic, en IC i shock cardiogènic .Augmenta la força de contracció del cor.NO en SCA.
Nitrolicerina: en SCA. Perfusió coronaria.
Amiodarona: antiarítmics classe 3en TSV i TV. Primer dosis alta.
Heparina: teràpia antitrombòtica per la SCA.
Furosemida: diürètic: disminueix l’edema i la tensió arterialAmn boi-k FA arritmies 300-600bpm IECAS disminueixen resistències perifèriques dels vasos Definició de ph Síncope: SA pèrdua de consciencia amb recuperació espontània en segons o als pocs minuts en posició horitzontal. Disminueix la TA i FC .SA alteracions metabòliques (hipoglucèmia, acidosis respiratòria, anèmia) IAM: SA necrosi del múscul cardíac per falta de irrigació o d’aportació d’oxigen degut a l’estenosi i/o oclusió de les arteries coronàries.
Elevació del ST: infart; lesió Augment enzims (troponina):isquèmia, CK: necrosis Ritme no desfibrilable: iniciar RCP compressions Administració vasodilatadors: dona 220kg ¿?que harías para disminuir? RESPI--------------------------------------------EPOC: afavoreix infeccions Per evitar exacerbacions complicacions Epoc: deixar de fumar, no donar oxigen a concentracions elevades.
Infecció nosocomial :falsa: pots agafar afora de l’hospital Asma: hiperreactivitat o per una emoció: estrès emocional.
Càncer broncopulmonar, que no faries: fumar Factor de risc de càncer: quina no es? Elevat nivell sexual Definició de salut: es la mes llarga ACTP: indicat en IAMCEST, cateterisme arterial diagnòstic més coronografia mes revascularització TEP: embolectomia Sibilàncies en el asma, vies inferiors Sequedat per intubació: solucionat amb glopets d’aigua i humidificadors Massatge carotidi es fa en taquiarítmies Tractament de la infecció: antibiòtic, antifúngics, antivírics, Fio2: cap era correcta Hipercàpnia: irritabilitat característica típica.
Causes formació arritmies: totes: medicació, isquèmia miocardica, reperfusió, desequilibri electrolític -ca i potassiSignes i símptomes infecció local: inflamació, envermelliment, dolor palpació, calor palpable a la zona afectada, fluctuació de pus a compressió ( si abscés) Pneumotòrax: desviació de la tràquea TNM: Tamany del tumor TBC: augment incidència, més condicions, hemoptisis, dolor toràcic, totes correctes.
Vessament pleural: que fer?r/C drenatge més fisioteràpia respiratòria.
Transsudat :(nefropaties)menys de 3 grams de proteïnes no inflamatori, menys de 0,5 Exudat (traumatismes). Més de 3gr de proteïnes inflamatori, més de 0.5 Marcapàs endocavitari, que fer?no mobilitzar EESS del lloc d’inserció le s primeres 48h Codeïna: antitussigen més hipòxia secundraia a acidosis.
...