TEMA 2. CROMOSOMA (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Citogenètica
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 30
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2: CROMOSOMA Cromosoma: chroma (color) + soma (cos, element).
Definicions de cromosoma: - DIEC: Orgànul filiforme format per cromatina, present en el nucli cel·lular dels organismes eucariotes, que porta la dotació genètica.
RAE: Filamento condensado de ácido desoxirribonucleico, visible en el núcleo de las células durante la mitosis. Su número es constante para cada especie animal o vegetal.
Cap d’aquestes definicions és bona. Hauria de ser: un cromosoma és una estructura altament organitzada formada per DNA, RNA i proteïnes amb la funció de conservar, transmetre i expressar la informació genètica que conté.
Cromatina: DNA + histones. Té diferents nivells d’organització. Aquesta organització és dinàmica, és a dir, va canviant durant el cicle cel·lular. La cromatina té una estructura diferent en nuclis interfàsics i en cèl·lules en divisió, però en tots els casos sempre forma els cromosomes.
Les proteïnes (histones) permeten estructurar el DNA en una forma per preservar-lo en la divisió, de manera que les cèl·lules filles rebin el mateix DNA que tenien les mares. En els cromosomes en divisió són molt importants el centròmer i els telòmers. La capacitat de transmissió és inherent al cromosoma.
Un cromosoma ha de poder expressar la informació gènica. Diferents cèl·lules (per exemple: neurones i cèl·lules epitelials) expressen característiques diferents perquè els cromosomes tenen zones amb una estructura diferent: - Les zones més descondensades dels cromosomes s’expressen.
Les zones més condensades dels cromosomes no s’expressen.
Hi ha altres definicions de cromosoma que, tot i que diuen coses que són certes respecte als cromosomes, no són completes: - Tot àcid nucleic director d’un pla cel·lular o subcel·lular.
Unitat de transmissió o lligament.
Material hereditari d’estructura més complexa a mesura que pugem en l’escala evolutiva. De simples molècules nues en alguns procariotes i cromosomes molt complexes en els eucariotes més evolucionats.
Definicions de citogenètica: - - DIEC: Branca de la genètica que estudia el comportament dels cromosomes i les seves relacions amb la transmissió i la recombinació dels gens, especialment en els processos mitòtics i meiòtics.
RAE: Estudio de la estructura y función de los cromosomas celulares.
Diccionari mèdic-biològic: Rama de la biología dedicada al estudio de los cromosomas: estudio de la herencia y variación.
Cap d’aquestes definicions és del tot correcte. La bona és: partint del concepte de citogenètica com “la ciència que estudia el cromosoma – el material hereditari organitzat – sota qualsevol nivell de dimensió”, aquesta analitza com (d’acord amb el binomi estructura-funció), la organització i el comportament cromosòmics garanteixen la triple funció de conservar la informació genètica entre les cèl·lules d’un organisme pluricel·lular, transmetre-la de pares a fills i expressar-la de forma ordenada per controlar les funcions cel·lulars i els desenvolupament de l’organisme. Així mateix s’estudien els controls i les variacions del comportament cromosòmic i les seves conseqüències genètiques i implicacions evolutives, així com les aplicacions en la millora genètica de plantes i animals o en la medicina. (J.R.
Lacadena, 1996).
Per tant, la clau de la citogenètica és relacionar en els cromosomes l’estructura i la funció.
...